• Plánované akcie na školský rok 2022/2023

   • PLÁNOVANÉ AKCIE NA JESEŇ

    Exkurzia Krakovany - Jesenná výstava ,,SLÁVNOSTI JESENE“ s podtitulom ,,Návrat na tekvicový dvor"  predškoláci  navštívia výstavu v záhrade kultúrneho domu v Krakovanoch 19.09.2022

    ,,DEŇ ÚCTY K STARŠÍM" – triedne vystúpenia, prezentovanie sa básňami, piesňami, scénkami pre babičku a dedka a spoločné posedenie pri bylinkovom čaji, ktoré sa uskutoční v popoludňajších hodinách

    MŠ, Sídlisko 9. mája 322

    • 2. trieda – Lienky..............
    • 3. trieda – Včielky.............
    • 4. trieda – Sovičky.............

    MŠ Súkennícka 256

    • 2. trieda – Motýliky.............
    • 3. trieda – Lienky.................
    • 4. trieda – Včielky................

    MŠ Komenského

    • 1. trieda – Lienky..................

    VYSTÚPENIE V DOMOVE ,,KLAS“ – prezentovanie sa krátkym folklórnym programom predškoláci z MŠ Súkennícka 256, ktoré sa uskutoční  v rámci výchovno-vzdelávacej činnosti dopoludnia – 26.10.2022

    ÚNIA ŽIEN - prezentovanie sa s krátkym programom predškoláci z MŠ Sídlisko 9. mája 322, ktoré sa uskutoční  12.10.2022  v priestoroch Základnej školy 2

    V KRÁĽOVSTVE ZEMIAKOV – v rámci výchovno-vzdelávacej činnosti deti budú vytvárať rôzne výtvory zo zemiakov, podľa fantázie a kreativity detí – ježkov, húseničky, strašiačikov –  bude pripravená ochutnávka rôznych výrobkov zo zemiakov pre deti – placky, varené zemiaky, lokše...z hotových výrobkov urobíme výstavu v MŠ

    JESENNÉ TVORENIE – v spolupráci s Vami milí rodičia sa zapojíme do tvorenia rôznych jesenných variácií – hotové výtvory môžete nosiť do MŠ v priebehu mesiaca október, kde si urobíme výstavu, skrášlime priestory exteriéru a interiéru našej materskej školy

    ZBER GAŠTANOV CELANDULA – zapojíme sme sa do zbierania gaštanov, deti budú môcť vyrábať rôzne výtvory a aktivity s gaštanmi. Fotky z aktivít a množstvo vyzbieraných gaštanov, budete mať možnosť vidieť na našej webovej stránke.

    SVETOVÝ DEŇ JABLKA – v rámci výchovno-vzdelávacej činnosti pri tejto príležitosti budú deti ochutnávať rôzne druhy jabĺk, vyrábať šťavy, ochutnávať džúsy, budú si vyrábať z jabĺk – koláč, ovocný šalát, budú maľovať, otláčať, kašírovať, vyrábať rôzne práce podľa kreativity a fantázie,  naučia sa rôzne hry piesne básne, pásma...21.10.2022

    NÁVŠTEVA PLANTEX – predškoláci z MŠ Sídlisko 9. mája 322, MŠ Súkennícka a MŠ Komenského absolvujú exkurziu do Veselého 11.10.2022

    KRAKOVANY ĽUDOVÁ IZBA - máme nový ŠvP ,,Zvedavko“ a zamerali sme sa na udržiavanie  ľudových zvykov a tradícií  - umožníme predškolákom navštíviť etnografické múzeum Za Krakovskú bránu a v rámci tohto dňa si upečú chlebík – MŠ Súkennícka 256 predškoláci  - 18.10.2022,  a MŠ Sídlisko 9. mája 322 a MŠ Komenského predškoláci 13.10.2022

    MALÝ KONŠTRUKTÉR – vďaka obľúbenej stavebnici DUPLO sa predškoláci oboznámia s rôznymi témami, ako sú zvieratá, vesmír, morský život, rozprávky..... Získajú veľa poznatkov, veľa sa naučia a samozrejme všetko si postavia a vyskúšajú v rámci výchovno-vzdelávacích činností v priebehu celého školského roka

    DIVADELNÉ PREDSTAVENIE ,,EMULIENKA" - pre všetky deti z materskej školy MŠ Sídlisko 9. mája 322, MŠ Súkennícka, MŠ Komenského, ktoré sa uskutoční dopoludnia 19.10.2022

    DEPISTÁŽ – ŠKOLSKÁ ZRELOSŤ PREDŠKOLÁKOV – MŠ Sídlisko 9. mája 322 a MŠ Komenského 10.11.2022, MŠ Súkennícka 256 – 09.11.2022