• Plánované akcie na školský rok 2021/2022

   • PLÁN AKCIÍ NA JESEŇ

    9/10/11/2021

     

    • Pripraviť výzdobu priestorov MŠ
    • Propagovať zdravú výživu ochutnávkou zeleniny, ovocia
    • Svetový deň jablka
    • Pripraviť výstavu detských prác na tému- jablko
    • V kráľovstve zemiakov
    • Podieľať sa na jesenných prácach na školskom dvore
    • Pripraviť vystúpenie pre klub dôchodcov pri príležitosti mesiaca Úcty k starším
    • Divadelné predstavenia podľa ponuky
    • Jesenná vychádzka do prírody s environmentálnym zameraním - pripraviť výstavu detských prác z prírodnín na ŠD
    • Zber gaštanov v spolupráci s firmou Calendula
    • Deň materskej školy – lampiónový sprievod mestom

     

     

    V súvislosti s výskytom ochorenia COVID – 19 sa všetky akcie a podujatia budú organizujú dopĺňať a realizovať podľa aktuálnej situácie s COVID – 19  a podľa hygienicko-epidemiologických nariadení a v súlade s aktuálnymi pokynmi MŠ SR a ÚVZ SR. V prípade, že sa podujatie z uvedených dôvodov nemôže v danom termíne realizovať, bude presunuté na iný vhodný termín.

     

    blush