• Plánované akcie na školský rok 2021/2022

   • PLÁN AKCIÍ LETO

    6/2022

     

    • MDD - našej materskej škole sme tento krásny deň strávili spolu s deťmi rôznymi formami hier, súťaží, zúčastnili sme sa v kultúrnom dome na predstavení – Príbeh včielky v spolupráci s mestom Vrbové na dvore nechýbala výborná diskotéka a darčeky - splnené 01.06.2022

    • Koncert ZUŠ - splnené 08.06.2022

    • Sokoliari - naplanované 16.06.2022

    • Zdravé oči už v škôlke - naplánované MŠ Súkennícka - 15.06.2022, MŠ Komenského, MŠ Sídlisko 9. mája - naplánované 16.06.2022

    • Rozlúčka s predškolákmi - naplánované

     

    PLÁN AKCIÍ JAR

    03/04/05/2022

     

    • vynášanie ,,Moreny“ - slamenú devu odetú do ženských šiat, sme vyniesli od nás preč 21.03.20222, 24.03.2022, za spevu ľudových piesní, vvolávačiek a jarných hier sme privolali vytúženú jar - splnené
    • Divadlo - ,,Janko polienko“ - interaktívne predstavenie - kde deti prežili rozprávkový príbeh o Jankovi Polienkovi - splnené 29.03.2022
    • Sférické kino - deti sa ocitli vo vnútri kupoly a v zázračnom priestore sa cítili, ako keby boli priamo na lúke s hmyzími kamarátmi. Všetky deti so zatajeným dychom sledovali projekciu s názvom – V korunách stromov - splnené 05.04.2022
    • Svetový deň zdravia
    • ,,SADÍME MÁJE “ - oživenie folklórnych tradícií v spolupráci s mestom Vrbové, kde sa deti z MŠ Sídlisko 9. mája, prezentovali  pásmom ľudových piesní a tancov - splnené 29.04.2022
    • uskutočniť jarnú vychádzku do prírody
    • pripraviť v rámci Dňa vodyDňa Zeme vhodnú výzdobu priestorov MŠ, ktorá by mala  pre deti poučný charakter
    • Deň vodypripomenuli sme si  Svetový deň vody– splnené 22.03.2022 - aktivity boli smerované k uvedomeniu si významu vody pre život ľudí, zvierat aj rastlín
    • v rámci mesiaca knihy navštíviť s deťmi mestskú knižnicu - deti predškoláci navštívili mestskú knižnicu vo Vrbovom, kde mali besedu s knihovníčkou, prezerali si rôzne druhy nových publikácií, založili sme si čitateľský preukaz na vypožičiavanie kníh, jednu sme si zapožičali a čítame ju v materskej škole na odpočinku - splnené 15.03.2022
    •  pripraviť výstavu s názvom Moja najobľúbenejšia knižka - v týždni od 14.03. - 18.03.23022 sme sa rozprávali o knihách, deti si priniesli knihy z domu, zreprodukovali v rannom kruhu počas celého týždňa jej obsah kamarátom, dozvedeli sa nové poznatky ako knihy vznikajú, kto ich píše, ilustruje, zahrali sme sa rôzne dramatické hry, vyrobili si čitateľský denník...
    • zúčastniť sa výtvarnej súťaže podľa ponuky - zapojili sme sa do výtvarnej súťaže, Vesmír očami detí - kde deti z 3. a 4. triedy nakreslili ľubovoľnými technikami svoje predstavy o Vesmíre - splnené do 18.03.2022
    • Sférické kino v MŠ témy Vesmír očami detí, Deň stromov - naplanované 05.04.2022
    • Návšteva ZŠ ul. Školská - predškoláci navštívili kamarátov v škole, prezreli si priestory - telocvičnu, triedy, kde im p. riaditeľ porozprával a previedol ich areálom - splnené 31.03.2022
    • Návšteva ZŠ ul. Komenského - splnené 08.04.2022
    • Veľkonočné vajíčka – v našej škôlke sme sa snažili oživiť ľudové tradície a zapojili sme sa v spolupráci s mestom Vrbové do skrášlenia a vyzdobovania mestského parku – splnené 11.04. – 14.04.2022
    • Roztancuj si celé telo – v rámci Svetového dňa pohybu, ktorého cieľom bolo zvýšiť verejné povedomie o zdravom životnom štýle založenom na dostatku primeraného pohybu - sme v našej škôlke rozhýbali naše telá hudobno-pohybovými aktivitami na školskom dvore v rámci pobytu vonku – splnené 13.04.2022
    • Ako sa čistí svet – divadelné predstavenie v podaní Divadla ZuNeVa – pri ktorom deti zavítali do krajiny farebných košov a zistili, ako a prečo triediť odpad a čo sa z neho robí. Na záver si formou interaktívnej výtvarnej práce upevnili získané poznatky z predstavenia - splnené 25.04.2022

    • Svetový deň Zemeje to medzinárodný deň venovaný našej  Zemi a preto sme ani my v našej materskej škole nezaháľali. V ranných aktivitách sme vyrobili rôzne varianty našej zemegule, samozrejme pomocou odpadového materiálu, formou encyklopédií a informačno – digitálnych technológií sme sa dozvedeli  nové informácie o našej Matke Zemi, ako správne triediť odpad... Neskôr sa naše aktivity presunuli smerom na dvor, kde sme spoločne s pani učiteľkami vytvorili nový kútik v ktorom sme využili staré pneumatiky, drevené koflíky a sadili do nich rôzne kvietky. Vonkajšiu búdu na hračky, ktorú sme obliekli do nových šiat vo forme pestrých vodou riediteľných farieb, a šikovné pani učiteľky skrášlili naše chodníky rôznymi maľbami, hrami, ihriskami, ktoré  detičky využijú pri pobyte vonku - splnené 25.04. - 29.04.2022

    • Deň rodiny - deti sa prezentovali v popoludňajších hodinách v areály materskej školy, krátkym vystúpením pri príležitosti dňa „RODINY“Na tejto oslave nechýbalo malé občerstvenie a bublinková show, čo prispelo  k vynikajúcej nálade a zábave - splnené 12.05.2022 MŠ Súkennícka, MŠ Komenského a 13.05.2022 MŠ Sídlisko 9. mája 

    • Deň Mlieka - naplanované 20.05.2022

    • Fotenie detí na tablo a kolektívy tried - splnené 23.05.2022

    • Návšteva zážitkového areálu,,Medolandia.Dolná Krupá predškoláci EXKURZIA - splnené 24.05.2022

    • Dobrodružstvo malého včelára (realizácia priamo v areáli materskej školy) - deti nahliadnu do úľa priamo k včelám, oblečú si včelárske klobúky a zadymia dymákom , vysvetlia si život včiel a ich význam pre náš život - splnené 25.05.2022

    • Škôlka hľadá SUPERSTAR (triedne kolá)- naplanované 30.05.2022

    PLÁN AKCIÍ NA ZIMU

    12/01/02/2021-2022

    • súťaž v stavaní snehuliakov - splnené 10.01.2021
    • zimná sánkovačka /ľadové kráľovstvo, hry so snehom/- splnené 10.01.2022
    • Mikuláš - v rámci VVA zabezpečili kolegyne materskej školy Mikuláša, Čerta, Anjela, krátkym vystúpením s odovzdávaním mikulášských balíčkov - splnené - 06.12.2021
    • vystúpenie k Vianociam (počas pandémie COVID – 19 formou webovej stránky) - každá trieda pripravila pre rodičov krátky program formou kolied, piesní, vinšov a na záver sme spoločne zaspievali vianočnú pieseň so zapálenými prskavkami pod vianočným stromčekom na školskom dvore - splnené 17.12.2021
    • pripraviť kŕmidlo pre vtáčiky / spolupráca s rodičmi/ v rámci dvoch týždňov od 17.01. - 28.01.2022 mali možnosť rodičia s deťmi zhotoviť búdky, alebo kŕmidlo pre vtáčiky, ktoré nosili v týchto týždňoch do MŠ, - búdky a kŕmidlá deti rozvešali na stromy v MŠ, v meste Vrbové na námestí, v lesoparku, čo sme zverejnili na webovej stránke našej MŠ, za spoluprácu sme sa poďakovali a deti sa celú zimu , budú starať o vtáčikov - splnené 17.01. - 28.01.2022
    • fašiangový karneval- sa uskutočnil v rámci výchovno vzdelávacej aktivity v dopoludňajších hodinách, kde sa promenádovali rôzne rozprávkové postavy, masky, kde sa zabavili deti na diskotéke, súťažiach, ktoré im pripravili p. učiteľky. Poďakovanie patrí aj rodičom, ktorí zabezpečili darčeky do tomboly a občerstvenie - splnené 08.02.2022, 15.02.2022
    • pečieme k Vianociam/ pečenie medovníkov- zdobenie/ deti piekli sladké medovníky, oblátky, spolčne strávené chvíle pri štedrovečernej večeri, ochutnávka napečených medovníkov, oblátok a vyrobeného vianočného punču -splnené 16.12.2021
    • turistická vychádzka do lesa / pozorovanie stôp a kŕmenie zveri/ výchádzka do prírody, kde deti pozorovali stopy zvierat a prineseným ovocím, zeleninou a rôznych semienok, suchým chlebom, naplnili vtáčie búdky a krmelce pre zvieratá v zime - splnené 18.01., 19.01. 2022
    • lego dni /spoločné tvorenie s lega/ pripravované v týždni od 24.01. - 28.01.2022, kde deti vytvoria rôzne druhy výtvorou na rôzne témy, čo bude zverejnené na našej webovej stránke, novinách - splnené
    • zapojiť sa do projektu v oblasti dentálnej hygieny

     

    V súvislosti s výskytom ochorenia COVID – 19 sa všetky akcie a podujatia budú organizujú dopĺňať a realizovať podľa aktuálnej situácie s COVID – 19  a podľa hygienicko-epidemiologických nariadení a v súlade s aktuálnymi pokynmi MŠ SR a ÚVZ SR. V prípade, že sa podujatie z uvedených dôvodov nemôže v danom termíne realizovať, bude presunuté na iný vhodný termín.

     

    PLÁN AKCIÍ NA JESEŇ

    9/10/11/2021

     

    • Pripraviť výzdobu priestorov MŠ - splnené 21.09 - 24.09. 2021
    • Zapojenie sa do výtvarnej súťaže MOJA RODINA - splnené 10.11.2021
    • Propagovať zdravú výživu ochutnávkou zeleniny, ovocia - splnené 08.10.2021
    • Svetový deň jablka - splnené 21.10.2021
    • Pripraviť výstavu detských prác na tému- jablko- splnené 22.10. 24.10.2021
    • V kráľovstve zemiakov - splnené 04.10.2021
    • Podieľať sa na jesenných prácach na školskom dvore - splnené 17.10.2021
    • Pripraviť vystúpenie pre klub dôchodcov pri príležitosti mesiaca Úcty k starším - neuskutočnené z dôvodu pandémie, výroba darčekov pre starkých v rámci MŠ
    • Zapojenie sa do celoslovenskej výzvy: Koľko lásky sa zmästí do krabice od topánok - z lásky vyrobiť pohľadnice, anjelikov....pre seniorov po celom svete splnené 26.11.2021
    • Divadelné predstavenia podľa ponuky - neuskutočnené z dôvodu pandémie
    • Jesenná vychádzka do prírody s environmentálnym zameraním - pripraviť výstavu detských prác z prírodnín na ŠD - splnené 14.10.2021, 22.10.2021
    • Zber gaštanov v spolupráci s firmou Calendula - splnené 22.10.2021 vyzbierané  1.480kg
    • Deň materskej školy – lampiónový sprievod mestom -  splnené 04.11.2021 v rámci materskej školy 
    • Zapojenie do projektu ADOPTUJ SI KRAVIČKU - plní sa od 02.09.2021 v priebehu celého školského roka 2021- 2022, každý mesiac sa plnia úlohy

     

     

    V súvislosti s výskytom ochorenia COVID – 19 sa všetky akcie a podujatia budú organizujú dopĺňať a realizovať podľa aktuálnej situácie s COVID – 19  a podľa hygienicko-epidemiologických nariadení a v súlade s aktuálnymi pokynmi MŠ SR a ÚVZ SR. V prípade, že sa podujatie z uvedených dôvodov nemôže v danom termíne realizovať, bude presunuté na iný vhodný termín.

     

    blush