• Plánované akcie na školský rok 2021/2022

   • PLÁN AKCIÍ NA ZIMU

    12/01/02/2021-2022

    • súťaž v stavaní snehuliakov - splnené 10.01.2021
    • zimná sánkovačka /ľadové kráľovstvo, hry so snehom/
    • Mikuláš - v rámci VVA zabezpečili kolegyne materskej školy Mikuláša, Čerta, Anjela, krátkym vystúpením s odovzdávaním mikulášských balíčkov - splnené - 06.12.2021
    • vystúpenie k Vianociam (počas pandémie COVID – 19 formou webovej stránky) - každá trieda pripravila pre rodičov krátky program formou kolied, piesní, vinšov a na záver sme spoločne zaspievali vianočnú pieseň so zapálenými prskavkami pod vianočným stromčekom na školskom dvore - splnené 17.12.2021
    • pripraviť kŕmidlo pre vtáčiky / spolupráca s rodičmi/ v rámci dvoch týždňov od 17.01. - 28.01.2022 mali možnosť rodičia s deťmi zhotoviť búdky, alebo kŕmidlo pre vtáčiky, ktoré nosili v týchto týždňoch do MŠ, - búdky a kŕmidlá deti rozvešali na stromy v MŠ a lesoparku, čo sme zverejnili na webovej stránke našej MŠ, za spoluprácu sme sa poďakovali - splnené 17.01. - 28.01.2022
    • fašiangový karneval - pripravované v rámci MŠ 08.02.2022
    • pečieme k Vianociam/ pečenie medovníkov- zdobenie/ deti piekli sladké medovníky, oblátky, spolčne strávené chvíle pri štedrovečernej večeri, ochutnávka napečených medovníkov, oblátok a vyrobeného vianočného punču -splnené 16.12.2021
    • turistická vychádzka do lesa / pozorovanie stôp a kŕmenie zveri/ výchádzka do prírody, kde deti pozorovali stopy zvierat a prineseným ovocím, zeleninou a rôznych semienok, sucým chlebom, naplnili vtáčie búdky a krmelce pre zvieratá v zime - splnené 18.01., 19.01. 2022
    • lego dni /spoločné tvorenie s lega/ pripravované v týždni od 24.01. - 28.01.2022, kde deti vytvoria rôzne druhy výtvorou na rôzne témy, čo bude zverejnené na našej webovej stránke, novinách
    • zapojiť sa do projektu v oblasti dentálnej hygieny

     

    V súvislosti s výskytom ochorenia COVID – 19 sa všetky akcie a podujatia budú organizujú dopĺňať a realizovať podľa aktuálnej situácie s COVID – 19  a podľa hygienicko-epidemiologických nariadení a v súlade s aktuálnymi pokynmi MŠ SR a ÚVZ SR. V prípade, že sa podujatie z uvedených dôvodov nemôže v danom termíne realizovať, bude presunuté na iný vhodný termín.

     

    PLÁN AKCIÍ NA JESEŇ

    9/10/11/2021

     

    • Pripraviť výzdobu priestorov MŠ - splnené 21.09 - 24.09. 2021
    • Zapojenie sa do výtvarnej súťaže MOJA RODINA - splnené 10.11.2021
    • Propagovať zdravú výživu ochutnávkou zeleniny, ovocia - splnené 08.10.2021
    • Svetový deň jablka - splnené 21.10.2021
    • Pripraviť výstavu detských prác na tému- jablko- splnené 22.10. 24.10.2021
    • V kráľovstve zemiakov - splnené 04.10.2021
    • Podieľať sa na jesenných prácach na školskom dvore - splnené 17.10.2021
    • Pripraviť vystúpenie pre klub dôchodcov pri príležitosti mesiaca Úcty k starším - neuskutočnené z dôvodu pandémie, výroba darčekov pre starkých v rámci MŠ
    • Zapojenie sa do celoslovenskej výzvy: Koľko lásky sa zmästí do krabice od topánok - z lásky vyrobiť pohľadnice, anjelikov....pre seniorov po celom svete splnené 26.11.2021
    • Divadelné predstavenia podľa ponuky - neuskutočnené z dôvodu pandémie
    • Jesenná vychádzka do prírody s environmentálnym zameraním - pripraviť výstavu detských prác z prírodnín na ŠD - splnené 14.10.2021, 22.10.2021
    • Zber gaštanov v spolupráci s firmou Calendula - splnené 22.10.2021 vyzbierané  1.480kg
    • Deň materskej školy – lampiónový sprievod mestom -  splnené 04.11.2021 v rámci materskej školy 
    • Zapojenie do projektu ADOPTUJ SI KRAVIČKU - plní sa od 02.09.2021 v priebehu celého školského roka 2021- 2022, každý mesiac sa plnia úlohy

     

     

    V súvislosti s výskytom ochorenia COVID – 19 sa všetky akcie a podujatia budú organizujú dopĺňať a realizovať podľa aktuálnej situácie s COVID – 19  a podľa hygienicko-epidemiologických nariadení a v súlade s aktuálnymi pokynmi MŠ SR a ÚVZ SR. V prípade, že sa podujatie z uvedených dôvodov nemôže v danom termíne realizovať, bude presunuté na iný vhodný termín.

     

    blush