• AHOJTE ŠKÔLKÁRI

   • AKTIVITY PRE DETI, KTORÉ SME Z DÔVODU KAPACITY NEMOHLI UMIESTNIŤ V MATERSKEJ ŠKOLE POČAS MIMORIADNEJ SITUÁCIE COVID -19

    TÉMA TÝŽDŇA: SVIATOK DETÍ LETÍ K NÁM

    01. 06. - 05. 06. 2020

    I keď sa už brány materskej školy otvorili, niektorí ste zostali ešte s rodičmi doma a my sme na Vás nezabudli. Lebo deti milujú hry, zábavu, prekvapenie.

     

     

    Zarecitujte si s rodičmi báseň Akí sme. Precvičíte si

    výslovnosť a zároveň nadobudnete skúsenosti, že medzi

    nami žijú ľudia s kultúrnou rozmanitosťou.

     

     

    Zahrajte sa s deťmi hry, v ktorých napodobňujú činnosti,

     

    ktoré sú typické pre jednotlivé svetadiely. Zažijete veľa

     

    zábavy

     

     

    Amerika: napodobnite pohyb medveďa Grizly 

                         

    Afrika: zahrajte sa na afrických Masajov

                           

    Európa: z plastelíny vymodelujte pizzu, halušky, koláče 

     

          Ázia: jedzte ryžu paličkami 

     

    Austrália: skáčte ako klokan

     

     

    Nezabudnite, že aj vaši kamaráti majú sviatok. Urobte im

     

    darček a potešte ich. Povedzte im, ako ich máte radi a ako

     

    vám chýbajú.

     

        

     

    K OSLAVE PATRÍ AJ DOBRÁ HUDBA.

    VESELÝ ĎEŇ DETÍ

     

    UJO ĽUBO - MDD

     

    VIKTOR - AFRIKA

     

    ROZCVIČME SI RUČIČKY

     

    OMALOVANKY_MDD.docx

    VSETKY_DETI_SVETA.docx

     

     

    A na záver odkaz pre rodičov:

     

     

     

    Ak sa vyskytnú nejaké problémy, objímte svoje dieťa.

     

    Uvedomíte si, že pokiaľ je tu pri Vás živé a zdravé,

     

    tak žiadne problémy nemáte.

     

    Všetko ostatné sú iba malichernosti.

     

     

     

        

     

    AHOJTE smiley