• Oznamy školskej jedálne MŠ Sídlisko

    •  

     Oznam rodičom !

      

     V mesiaci december 2020 nebudú vydané šeky na

     stravu a školné na mesiac január 2021 z dôvodu účtovnej

     uzávierky za kalendárny rok 2020.

      

     V mesiaci január 2021 budú vydané šeky za stravu na

     mesiac január+ február 2021 a k tomu pripočítaná

     réžia 6,00 € na mesiace 1-3/2021 a taktiež školné na

     január+ február 2021

      

      

     Vedúca ŠJ : Miklíková Ingrid

      

      

     Oznam rodičom !

     Boli vydané šeky na stravu na 2 mesiace september a október 2020.

     september 19 dní x 1,45 € = 27,55 €

     október 22 dní x 1,45 € = 31,90 €  ,  spolu strava 59,45 €

      

     Suma  59,45  € je pre nové deti, ktoré doteraz stravu nehradili , ostatné deti /už predtým chodiace / majú z tejto sumy odpočítaný vzniknutý preplatok. Ďalej je k sume za stravu pripočítaných 8,00 €, t.j. réžia za obdobie 9-12 /2020 /4  mesiace/.

      

     Od 01.09.2020 sa platia 2,00 €  - režijné náklady na mesiac / VZN č.7/2020 /

      

     Deti predškoláci majú hradenú stravu od štátu vo výške 1,20 € na deň , to znamená , že  0,25 € na deň si hradia rodičia na 1 odobratý obed . V prípade, že dieťa si včas neodhlásia , dieťa bude počítané na stravu a do MŠ nepríde , takýto obed si rodič hradí celý a má právo si prísť do MŠ pre obed.

     Z toho dôvodu majú aj predškoláci šeky , v ktorých je doplatok za stravu + vyššie spomínaná réžia .

      

     Tieto šeky treba uhradiť najneskôr do 11.09.2020.

     Ak uhrádzate šek bankovým prevodom, žiadame Vás uviesť do poznámky meno dieťaťa.

     smiley ĎAKUJEME smiley

     V prípade nejasností ma kontaktujte .

      

     Vedúca ŠJ   Miklíková Ingrid