• Oznamy školskej jedálne MŠ Sídlisko

   • Oznam rodičom!

     

    Boli vydané šeky na stravu a réžiu .

    Pre nové deti je šek strava 9-10/2021 + k tomu réžia 9-12/2021   - 8,00€

    / Réžia sa účtuje 2 € mesačne na dieťa , keď sa v danom mesiaci stravuje aspoň 1 deň , počítajú sa tam aj neodhlásené dni /

    Deti predškoláci do 6 rokov, ktorí si uplatňujú ŠD dostali šek iba na réžiu / 6 €/ pretože na 9/21 už šeky mali poplatené .

    V prípade nejasností sa kľudne obráťte na vedúcu stravovne .

    Stravná jednotka na 1 deň je 1,45 € .

    Šeky treba zaplatiť čo najskôr .

     

    Miklíková Ingrid – vedúca ŠJ

     

    Oznam rodičom !

     

    V mesiaci december 2020 nebudú vydané šeky na

    stravu a školné na mesiac január 2021 z dôvodu účtovnej

    uzávierky za kalendárny rok 2020.

     

    V mesiaci január 2021 budú vydané šeky za stravu na

    mesiac január+ február 2021 a k tomu pripočítaná

    réžia 6,00 € na mesiace 1-3/2021 a taktiež školné na

    január+ február 2021

     

     

    Vedúca ŠJ : Miklíková Ingrid

     

     

    Oznam rodičom !

    Boli vydané šeky na stravu na 2 mesiace september a október 2020.

    september 19 dní x 1,45 € = 27,55 €

    október 22 dní x 1,45 € = 31,90 €  ,  spolu strava 59,45 €

     

    Suma  59,45  € je pre nové deti, ktoré doteraz stravu nehradili , ostatné deti /už predtým chodiace / majú z tejto sumy odpočítaný vzniknutý preplatok. Ďalej je k sume za stravu pripočítaných 8,00 €, t.j. réžia za obdobie 9-12 /2020 /4  mesiace/.

     

    Od 01.09.2020 sa platia 2,00 €  - režijné náklady na mesiac / VZN č.7/2020 /

     

    Deti predškoláci majú hradenú stravu od štátu vo výške 1,20 € na deň , to znamená , že  0,25 € na deň si hradia rodičia na 1 odobratý obed . V prípade, že dieťa si včas neodhlásia , dieťa bude počítané na stravu a do MŠ nepríde , takýto obed si rodič hradí celý a má právo si prísť do MŠ pre obed.

    Z toho dôvodu majú aj predškoláci šeky , v ktorých je doplatok za stravu + vyššie spomínaná réžia .

     

    Tieto šeky treba uhradiť najneskôr do 11.09.2020.

    Ak uhrádzate šek bankovým prevodom, žiadame Vás uviesť do poznámky meno dieťaťa.

    smiley ĎAKUJEME smiley

    V prípade nejasností ma kontaktujte .

     

    Vedúca ŠJ   Miklíková Ingrid