Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra p125/2012 Materskáškola s DPH 05.11.2012 05.11.12 00:00
Faktúra p132/2012 Materskáškola s DPH 20.11.2012 20.11.12 00:00
Objednávka 18/2016 objednávame si u Vás vypracovanie registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu. s DPH 28.04.2016 AD ACTA SR Materská škola Šimová Stanislava riad. MŠ
Faktúra p71/2016 Vypracovanie registratúrneho poriadku a plánu k 1.7.2016 250,00 s DPH 18/2016 23.05.2016 AD ACTA SR Materská škola Stanislava Šimová Riaditeľka MŠ
Objednávka 55/2017 Objednávame si u Vás triedenie registratúrnych záznamov 1 817,46 s DPH 01.05.2017 AD ACTA, s.r.o. Materská škola Galbavá Filoména zást,riad. MŠ
Faktúra p184/2017 Triedenie registratúrnych záznamov 20.11.201712:15 s DPH 55/2017 20.11.2017 AD ACTA, s.r.o. Materská škola Beáta Potroková Riad. poverená riadením
Faktúra 222/20/21 potraviny 135,35 s DPH 1112010303 8. 21.09.2020 AG Foods MŠ Jedáleň Miklíková Ingrid Vedúca školskej jedálne
Faktúra 225/20/21 potraviny 135,35 s DPH 1112010304 8. 21.09.2020 AG Foods MŠ Jedáleň Miklíková Ingrid Vedúca školskej jedálne
Faktúra 170/2021 potraviny 102,87 s DPH 1112100035 8. 27.04.2021 AG Pezinok Materská škola Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ
Faktúra 70/2021 potraviny 102,87 s DPH 1112100034 8. 27.04.2021 AG Pezinok Materská škola Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ
Faktúra 150/2022 čistenie kanalizácie 142,50 s DPH 4/2200056 30.06.2022 AG čistenie kanalizácie Materská škola Sylvia Vargová Riaditeľka MŠ
Objednávka 4/2200056 Stručný popis: čistenie kanalizácie, 1.0000 ks 142,50 s DPH 16.06.2022 AG čistenie kanalizácie Materská škola Sylvia Vargová Riaditeľka MŠ
Objednávka 4/2200034 Stručný popis: čistenie kanalizácie, 1.0000 ks 142,50 s DPH 02.05.2022 AG čistenie kanalizácie Materská škola Sylvia Vargová Riaditeľka MŠ
Faktúra 118/2022 čistenie kanalizácie 142,50 s DPH 4/2200034 24.05.2022 AG čistenie kanalizácie Mateská škola Sylvia Vargová Riaditeľka MŠ
Faktúra p62/2011 Náhradné diely na kosačku 179,05 s DPH 26.07.2011 AGF INVEST s.r.o. Materská škola Stanislava Šimová Riaditeľka MŠ
Faktúra p77/2012 ND na kosačku 87,96 s DPH 30.07.2012 AGF INVEST s.r.o. Materská škola Stanislava Šimová Riaditeľka MŠ
Faktúra p35/2013 Knihy 43,40 s DPH 26.03.2013 AKELA SLOVAKIA, s.r.o. Materská škola Stanislava Šimová Riaditeľka MŠ
Faktúra p139/2012 Knihy 94,39 s DPH 06.12.2012 AKELA SLOVAKIA, s.r.o. Materská škola Stanislava Šimová Riaditeľka MŠ
Objednávka 1/1900091 Stručný popis: Knihy, 14.0000 ks 219,51 s DPH 28.11.2019 ALBI, s.r.o. Materská škola Vargová Sylvia Riaditeľka MŠ
Objednávka 1/1900105 Stručný popis: knihy, 5.0000 ks 197,97 s DPH 13.12.2019 ALBI, s.r.o. Materská škola Vargová Sylvia Riaditeľka MŠ
zobrazené záznamy: 1-20/4805