Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra 222/2022 potraviny 103,61 s DPH 670218550 1. 10.06.2022 Mabonex Materská škola Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ
Faktúra 222/2022 potraviny 223,77 s DPH 670218584 1. 10.06.2022 Mabonex Materská škola Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ
Faktúra 224/2022 potraviny 208,48 s DPH 670218595 1. 10.06.2022 Mabonex Materská škola Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ
Faktúra 220/2022 potraviny 105,78 s DPH 670218552 1. 10.06.2022 Mabonex Materská škola Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ
Faktúra 223/2022 ovocie zelenina 64,31 s DPH 120221646 3. 09.06.2022 Zdrave ovocie Materská škola Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ
Faktúra 221/2022 ovocie zelenina 65,48 s DPH 120221645 3. 09.06.2022 Zdrave ovocie Materská škola Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ
Faktúra 219/2022 mäso 59,68 s DPH 211005994 2. 08.06.2022 Gašparík Materská škola Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ
Faktúra 221/2022 mäso 59,68 s DPH 211005995 2. 08.06.2022 Gašparík Materská škola Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ
Faktúra 217/2022 ovocie zelenina 37,07 s DPH 120221623 3. 07.06.2022 Zdrave ovocie Materská škola Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ
Faktúra 219/2022 ovocie zelenina 39,00 s DPH 120221624 3. 07.06.2022 Zdrave ovocie Materská škola Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ
Faktúra 217/2022 mäso 52,37 s DPH 211005913 2. 06.06.2022 Gašparík Materská škola Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ
Faktúra 216/2022 mäso 52,79 s DPH 211005912 2. 06.06.2022 Gašparík Materská škola Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ
Faktúra 216/2022 potraviny 6,74 s DPH 670217692 1. 03.06.2022 Mabonex Materská škola Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ
Faktúra 212/2022 potraviny 200,31 s DPH 670217664 1. 03.06.2022 Mabonex Materská škola Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ
Faktúra 212/2022 potraviny 6,74 s DPH 670217691 1. 03.06.2022 Mabonex Materská škola Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ
Faktúra 210/2022 potraviny 205,74 s DPH 670217665 1. 03.06.2022 Mabonex Materská škola Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ
Faktúra 211/2022 mäso 20,30 s DPH 211005821 2. 03.06.2022 Gašparík Materská škola Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ
Faktúra 214/2022 mäso 20,30 s DPH 211005822 2. 03.06.2022 Gašparík Materská škola Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ
Faktúra 209/2022 ovocie zelenina 38,95 s DPH 12221573 3. 02.06.2022 Zdrave ovocie Materská škola Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ
Faktúra 211/2022 ovocie zelenina 37,36 s DPH 120221574 3. 02.06.2022 Zdrave ovocie Materská škola Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ
zobrazené záznamy: 1-20/4676