• Ako pripraviť rodiča a dieťa na materskú školu?

   •  

    Nástup do škôlky je pre dieťa veľmi dôležitý a významný.

    Je to veľký krok pre neho aj pre jeho rodičov.

    Pre dieťa preto, že oficiálne vstupuje do širšieho sociálneho spoločenstva,

    pre rodičov preto, že nechávajú svoje dieťa osamote v starostlivosti cudzích dospelých.

    http://babetko.rodinka.sk/uploads/RTEmagicC_s-%C4%8D%C3%ADsla_duhove_1.jpg.jpgRodič sa musí v prvom rade pre vstup do MŠ  pevne rozhodnúť. Zvážiť

    všetky pre a proti, emocionálnu zrelosť svojho dieťaťa a rodinnú situáciu.

    Rozhodnutie o umiestnení dieťaťa do škôlky by malo byť dostatočne pevné. Ak to

    tak nie je, dieťa veľmi rýchlo vycíti  slabosť svojho rodiča a hladký prechod do

    škôlky sa nepodarí.

     

    Deti majú tendenciu báť sa nových vecí, keby to tak nebolo, nebolo by to

    v poriadku. Z toho dôvodu rodič nemôže od dieťaťa očakávať, že nástup do škôlky

    prebehne hneď úplne hladko, bez plaču a možných scén v šatni, či pri dverách

    triedy. Naopak, rodič musí rátať s emocionálne náročnými situáciami v prvé dni,

    možno aj týždne. Je jasné, že situácia je ťažká pre obe strany.

     

    http://babetko.rodinka.sk/uploads/RTEmagicC_s-%C4%8D%C3%ADsla_duhove_2.jpg.jpgRodičia by sa mali pripraviť na to, že im bude ťažko a je to

    v poriadku. Dôležité je nezneistiť dieťa. Rodičia sú tí, ktorí to musia  ustáť. Nedať

    na sebe znať citové rozpoloženie. Tu sa vždy odporúča rodičom, obmedziť pohyb

    v škôlke na minimum, aby nebol čas na vyjednávanie. Väčšinou ranná kritická

    situácia  rýchlo pominie a dieťa pri hre zabudne na „svoje trápenie“.

     

    http://babetko.rodinka.sk/uploads/RTEmagicC_s-%C4%8D%C3%ADsla_duhove_3.jpg.jpgRodič by mal k inštitúcii a personálu, ktorému zveruje svoje dieťa získať

    dôveru. Získanie dôvery k inštitúciu výrazne napomáha celému adaptačnému

    procesu, preto je dôležité sa s rodičmi vopred stretnúť, umožniť im spoznať

    prostredie MŠ, personál, odpovedať na ich otázky, eliminovať ich obavy a uistiť

    ich o pozitívnom vývoji udalostí.

     

    http://babetko.rodinka.sk/uploads/RTEmagicC_s-%C4%8D%C3%ADsla_duhove_4.jpg.jpgRodič by mal dieťa zvykať na čas bez neho. Pred nástupom do MŠ  by malo

    mať dieťa skúsenosť  pobytu s inou dospelou osobou, napr. pestúnkou alebo

    starou mamou.

     

    http://babetko.rodinka.sk/uploads/RTEmagicC_s-%C4%8D%C3%ADsla_duhove_5.jpg.jpgRodič by mal dieťa zvykať na detský kolektív návštevou ihrísk alebo

    detských kamarátov. Deti, ktoré majú túto skúsenosť za sebou, lepšie vnikajú do

    kolektívu v materskej škole.

     

    http://babetko.rodinka.sk/uploads/RTEmagicC_s-%C4%8D%C3%ADsla_duhove_6.jpg.jpgRodič by mal dieťaťu veľa o MŠ rozprávať, vzbudzovať v ňom zvedavosť

    a motivovať ho. Odporúčajú sa knižky o MŠ, opakovaná návšteva MŠ v čase hier

    na dvore vonku. Dieťa sa môže nenásilnou formou prísť na chvíľu v sprievode

    mamy opakovane pohrať. Tak postupne spozná prostredie a budúcu učiteľku.

    Keď  potom príde do MŠ  naozaj, nebude v úplne novom prostredí a jeden

    z mnohých stresujúcich faktorov (neznámosť prostredia) nemusí tak intenzívne

    pôsobiť.

     

    http://babetko.rodinka.sk/uploads/RTEmagicC_s-%C4%8D%C3%ADsla_duhove_7.jpg.jpgRodič by mal na tomto významnom akte veľmi intenzívne spolupracovať  s

    personálom škôlky, ale aj naopak personál by mal dobre počúvať rodiča. Na

    rodičovské schopnosti  a intuíciu netreba zabúdať, nie nadarmo sa hovorí, rodič

    je najlepší odborník na svoje dieťa, pretože ho najlepšie pozná a múdry personál

    v MŠ rodičovi načúva. Nájdenie optimálnej spolupráce, vzájomnej podpory môže

    veľmi významne napomôcť spoločnému cieľu, čo najhladkejšiemu začleneniu

    dieťaťa do kolektívu

     

    Na záver ešte pár dobrých rád:

    • Mamka a ocko, voďte ma do materskej školy pravidelne.
    • Nedávajte ma do MŠ chorého, aby som nenakazil kamarátovAk budem chorý, alebo inak neprítomný, včas ma odhláste .
    • Dávajte ma do MŠ pravidelne, lebo sa teším na všetko nové, čo prežijem s kamarátmi.
    • Včas uhrádzajte poplatky za stravu a školné.
    • Voďte ma do MŠ do 8.00 hod, vyzdvihnite ma po 15.00 hod.
    • Všímajte si moje obrázky na výstavke, je to pre mňa dôležité.
    • Čítajte oznamy, sú dôležité.
    • Ak mi dáte hračku do škôlky, nehnevajte sa, že ju pokazím alebo stratím.
    • Ak sa  zašpiním, nezabúdajte, že aj vy ste boli malými deťmi.4

     

   • Terapia pevným objatím

   • Bezpodmienečná láska je jedna zo základných životných potrieb človeka. Terapia pevným objatím sa používa pri zmierňovaní prejavov detí s autizmom. Rozšírené sú tu však aj iné problémy – manželské konflikty, vzťahy medzi dospelými a ich žijúcimi či zosnulými rodičmi sa táto terapia stala účinnou pri poruchách osobnostného vývoja a väzieb v rodine. Zistilo sa, že z nej majú prospech aj deti s poruchami pozornosti, hlavne v citových vzťahoch, pre deti fóbické, deti, ktoré majú problém s nadviazaním kontaktu s rovesníkmi. Iste ako rodičia ste zažili nejednu situáciu, kedy vaše dieťa vyviedlo jeden zo svojich kúskov, hodných poriadneho trestu. Mnohí z nás však tresty nechcú používať, preto ho zavrú do izby a myslíme si, že sme svoju úlohu odviedli dobre, lebo sme nepoužili telesný trest, ale prehliadli sme,že sme uštedrili ťažký úder zraniteľnej detskej duši. Zážitok s afektívnym stavom svojho dieťaťa majú všetci rodičia.Ak sa objaví raz či dvakrát nič vážne sa nedeje. Keď je to však častý jav, vždy to o niečom vypovedá. Často sa objavujú u detí z rodín, kde sa rodičia dopúšťajú závažných výchovných chýb.Je veľmi dôležité, aby rodičia ťahali za jeden povraz a nemenili svoje rozhodnutia.Musia byť pevný na návštevách, na ihrisku, v obchodoch. „Nie“ musí znamenať „nie“ aj po piatich minútach kriku. Dieťa, ktoré začína chodiť a hovoriť si začína uvedomovať svoju osobnosť. Naráža však na hranice – nás rodičov, preto sa búri a snaží sa presadiť. Zažili ste to určite aj vy a chcete ju riešiť? Riešením je Terapia pevným objatím, ktorú celosvetovo rozšírila PhDr.Jiŕina Prekopová. Zamýšľa sa nad tým, ako je možné, že nikdy a nikde nebolo toľko nespokojných a ťažko vychovateľných detí ako práve dnes.

    ČO  DETI   POTREBUJÚ

    Už od narodenia potrebuje dieťa nežnú starostlivosť, jemné pohojdanie a priamy dotyk. Hneď  po pôrode je potrebné pohladenie a privinutie, aby sa mohli na seba dívať a načúvať jeden druhému.Dieťa sa cíti bezpečne a reaguje na ich záujem.Toto puto je také silné, že rodičia sú schopní priniesť veľké obete.V minulosti bolo dieťa matke odobraté a uložené na novorodenecké oddelenie.Učili rodičov, že keď dieťa plače, netreba ho utešovať. Vzdor a smútok boli trestané ranami a izoláciou.Niektoré deti sa zatvárajú do brnenia a radšej hľadajú väzby na technické prístroje, ako autá, televíziu, počítače.Blížny človek je v hre stále menej. Materiálne bohatý človek má neúrekom príležitostí ochrániť sa pred strachom.Kedykoľvek môžeme komukoľvek po svete poslať e-mail, spojiť sa s reálnymi priateľmi.Kedysi toto bolo fantazírovaním.Dnes a tým už celkom vážne zaoberajú génoví inžinieri a počítačoví programátori. Už malé deti sú pohltené počítačmi, učia sa komunikovať s virtuálom a láska sa vytráca.Preto je dnes také množstvo hyperaktívnych detí, porúch hraničnej osobnosti, bezohľadných egoistov, rozmarných a praktického života neschopných detí. Dnes máme všetko – mobil,jedlo,auto,televíziu,niečo na konte...Dieťa si neváži čo má, chce ešte viac. Deti majú prebytok hračiek a aj tak majú dlhú chvíľu, nehrajú sa. Proti tejto materiálnej blahobytnej, no neutešenej dobe musí stáť pevná a hlavne láskyplná výchova bezvýhradne milujúcich rodičov. Veci sami o sebe nemusia byť zlé.No nemôžu nahrádzať to, čo dieťa najviac potrebuje – bezpodmienečnú lásku. Deťom sa dostáva viac slobody, než sú schopné uniesť. Stále viac rodičov a učiteľov je bezradných.Aj keď chceli robiť všetko správne ,zdá sa im, že ich deti sa vyvíjajú v malých tyranov. Rodičov udržujú v pokluse, nechávajú ich okolo seba tancovať. Cítia sa byť silnejší než rodičia.Rodičom uniklo to, čo ich dieťa v živote potrebuje – vzor u rodičov.Človek vždy napodobňuje tie osoby, ktoré pozná a dokáže viac než on.Dieťa tým stráca možnosť byť chránené .Je nechané napospas samo sebe a svetu.Nevykročí do sveta tak, aby sa vedelo presadiť alebo prispôsobiť. To je to, kedy sa mu dovolí byť tyranom“.Je preto potrebné nedovoliť deťom robiť to čo chcú, ale aby sa naučili znášať i ťažkosti a problémy, pretože v živote by mohli potom od starostí utekať – od rodiny. Veľmi dôležité je trvalá výchova detí.Je to výchova pre život. Nesprávne je vychovávať dieťa fackou, dávať ho do izolácie.Niekedy dieťaťu povieme, nech nám nechodí na oči i keď sa chce s plačom pritúliť, je odmietnuté. Tým mu však nevytvárame istotu domova a lásky. Dieťa by malo prežívať istotu.“Moja mama a ocko ma majú radi a stoja o mňa, aj keď to nemajú so mnou ľahké“.

    AKO NA TO ?

    Namiesto poriadneho výprasku chytiť dieťa pevne do objatia a dať mu tak pocítiť, čo sa v nás odohráva. Tento prístup – terapia pevným objatím – sa využíva aj v psychologickej praxi.Hovorí sa o ňom ako o životnom štýle. Terapia pevným objatím v najširšom slova zmysle slúži k obnove narušených citových vzťahov.Pomáha posilňovať, liečiť a uzdravovať vzťahy a primknutie medzi najbližšími členmi rodiny.Zmyslom pevného objatia je vrátiť sa do zrelého na psychickej aj fyzickej úrovni tak, aby došlo k vyjadreniu toho negatívneho, čo tieto vzťahy zaťažuje a narušuje. Je možné si tak vyjadriť aktuálne aj dlhodobé pocity. Pevné objatia nie je žiadna nová múdrosť.Používala sa už odpradávna. Spočiatku bol zmysel pevného objatia definovaný ako pomoc človeku v hlbokej duševnej kríze.Vtedy sa myslelo, že je to pomoc pre autistov alebo inak narušené deti. Postupne sa prichádzalo na to, že v narušenej väzbe nie je len dieťa, ale  zasiahnuté sú obe strany. Aj matka a otec musia prejaviť svoje citové poznania a dať ich pochopiť dieťaťu.