• KRÚŽKY V MATERSKEJ ŠKOLE

  • ŠKOLSKOM ROKU 2023/2024 SA MÔŽU DETI, PODĽA ZÁUJMU ZÚČASTŇOVAŤ RÔZNYCH KRÚŽKOV, KTORÉ PREBIEHAJÚ V PRIEBEHU DŇA PRIAMO V NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLE FOLKLÓRNY KRÚŽOK KOLOVRÁTOK

   sa zameriava vo svojej činnosti na spracovávanie a interpretáciu detskej ľudovej kultúry – detských piesní formou tanečno - hudobných hie

    

   KOLOVRÁTOK MŠ SÍDLISKO 9. MÁJA 322                        KOLOVRÁTOK  MŠ SÚKENNÍCKA 256

   KEDY: nepárny týždeň – štvrtok                                         KEDY: párny týždeň - štvrtok

   ČAS: 13:00 – 13:45                                                                                       ČAS: 13:00 – 13:45

     

   Učiteľky, ktoré zabezpečujú krúžkovú činnosť  

       Mgr.Eva Horňáková                                                        Mgr.Dagmar Potroková

      Mgr.Andrea Holecová                                                                           Andrea Hasillová, DiS

    

    KRÚŽOK MODERNÉHO

   sa zameriava na realizáciu rôznych pohybových a hudobno- pohybových aktivít v modernom štýle

   MŠ SÍDLISKO 9. MÁJA 322

   KEDY: párny týždeň - utorok

   ČAS: 13: 00 – 13:45

   Učiteľka, ktorá zabezpečuje krúžkovú činnosť: Mgr. Frederika Šáchová 

    

    Krúžková činnosť začne od októbra.