• KRÚŽKY V MATERSKEJ ŠKOLE

   • Vážení rodičia,

    v súčasnej dobe na základe odporúčaní Ministerstva

    školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej

    republiky sa dôrazne  NEODPORÚČA počas trvania

    pandémie COVID – 19, realizovať záujmové krúžky.

    Krúžky anglického, folklórneho, moderného tanca sa

    rušia. Nebudú sa realizovať do odvolania.

     

    Za pochopenie ďakujemesmiley