• Krúžková činnosť

    •  

     Krúžok anglického jazyka

      

      

      za poplatok, ktorej lektorkou je p. Vidová spĺňajúce kvalifikačné predpoklady

      

     cieľová skupina 5 – 7 ročné deti

      

     Výučba sa uskutočňuje v stredu

      

      Komenského ulici od  14:30 – 15:00   v triede č.1  

                                 

     Sídlisko 9. mája v od  15: 00 – 15:35  jedáleň

      

      Súkennícka ulica 256   od   15:35 -  16:05  v triede č.1           

                                                                                                                                

                       

      

      

      

     Folklórny krúžok Kolovrátok bez poplatku

      

     cieľová skupina 5 – 7 ročné deti

                   párny týždeň vo štvrtok od  15: 00 - 15: 45      

      

      Súkennícka 256,  krúžok vedú pani učiteľky

     Juliana Blanáriková

                              Mgr. Dagmar Potroková                      

      

                                                           Na sídlisku 9.mája 322                                                    

       cieľová skupina 5 – 7 ročné deti

               párny týždeň vo štvrtok od 15:00 - 15:45

                                                                pod vedením pani učiteliek                                                        

     Mgr. Eva Horňáková

                                            Mgr. Andrea Mikundová                                   

      

      

      

      


                                                                                    Krúžok moderného tanca 

      

      


              cieľová skupina 5 – 7 ročné deti          

      

                     nepárny týždeň vo štvrtok od 15: 00 – 15:45     

      

            Pod vedením pani učiteľky

      

                                                  Michaela Uváčková                                       

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    • zatiaľ žiadne údaje