• KRÚŽKY V MATERSKEJ ŠKOLE

   • Vážení rodičia,

    v súčasnej dobe na základe odporúčaní Ministerstva

    školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej

    republiky sa dôrazne  NEODPORÚČA počas trvania

    pandémie COVID – 19, realizovať záujmové krúžky.

    Krúžky anglického, folklórneho, moderného tanca sa

    rušia. Nebudú sa realizovať do odvolania.

     

    Za pochopenie ďakujemesmiley

     

    •  Folklórny krúžok Kolovrátok         

    •                       MŠ Sídlisko 9.mája 322

     bez poplatku

     cieľová skupina 5 – 7 ročné deti

     párny týždeň vo štvrtok od 15:00 - 15:45

     pod vedením pani učiteliek

         Mgr. Eva Horňáková     Mgr. Andrea Mikundová

                      

    • KRÚŽOK ANGLICKÉHO JAZYKA

    • za poplatok, ktorej lektorkou je p. Vidová 

     spĺňajúce kvalifikačné predpoklady

     cieľová skupina 5 – 7 ročné deti

     Výučba sa uskutočňuje v stredu

     Komenského ulici od  14:30-15:00 v triede č.1  

     Sídlisko 9. mája v od  15: 00-15:35  jedáleň

     Súkennícka ulica 256 od 15:35-16:05 v triede č.1     

      

    • Folklórny krúžok Kolovrátok

    • MŠ Súkennícka 256 

     bez poplatku

     cieľová skupina 5 – 7 ročné deti

     párny týždeň vo štvrtok od 15:00 - 15:45

     pod vedením pani učiteliek

      Julianna Blanáriková            Mgr. Dagmar Potroková

    • Krúžok Moderného tanca

    • Na Sídlisku 9.mája 322

     bez poplatku

     cieľová skupina 5 – 7 ročné deti

     nepárny týždeň vo štvrtok od 15:00 - 15:45

     pod vedením pani učiteľky

     Michaela Uváčková