•  

    V MŠ pracujú kvalifikované učiteľky pod vedením:

    Riaditeľky: Sylvia Vargová 

    Zástupkyne: Andrea Hasillová DiS - elokované pracovisko Súkennícka 256

    Odborný administratívny pracovník: Zuzana Petláková

     

    Pedagogickí zamestnanci  

    V každodennej pedagogickej práci preukazujú odborné, pedagogicko - psychologické spôsobilosti a osobnostné predpoklady na výkon svojho pracovného zaradenia. Naše pani učiteľky majú veľké srdce. Okrem vyštudovanej predškolskej pedagogiky a priamej činnosti s deťmi , denne našim deťom nahrádzajú mamu sú trpezlivé, milé a každé dieťa rešpektujú s úctou a láskou.  Ich snahou je vytvoriť radostné a príjemné prostredie počas celého dňa pobytu v MŠ. Ich odmenou sú šťastné a spokojné deti.                                                                                                                                                                                                               

                                        

    MŠ Sídlisko 9. mája 322                                                                                  

    Mgr. Andrea Mikundová -  triedna učiteľka v 1.triede – slniečka                                                                               

    Sylvia Vargová - učiteľka v 1.triede – slniečka

    Daniela Strapatá -  triedna učiteľka v 2.triede – lienky                                                                                 

    Michaela Hečková –učiteľka v 2.triede  lienky 

    Emília Breče -  triedna učiteľka v 3.triede – včielky                                                                                               

    Mgr. Eva Horňáková - učiteľka v 3.triede – včielky

    Michaela Uváčková - triedna učiteľka v 4.triede – sovičky                                                                                                 

     Anna Tomášiková - učiteľka v 4.triede - sovičky

     

    MŠ Súkennícka 256     
                                                 

    Beáta Potroková - triedna učiteľka v 1.triede – žabky                                                                                                           

    Juliana Blanáriková - učiteľka v 1.triede – žabky

    Bc. Kamila Štefanková - triedna učiteľka v 2.triede – motýliky                                                                                     

     Andrea Hasillová DiS - učiteľka v 2.triede - motýliky

    Zdenka Vráblová -  triedna učiteľka v 3.triede – lienky                                                                                                 

    Filoména Galbavá - učiteľka v 3.triede – lienky

    Mgr. Dagmar Potroková - triedna učiteľka v 4.triede – včielky                                                                                                  

    Bc. Zuzana Pagáčová - učiteľka v 3.triede - včielky

     

    MŠ Komenského 2                                                                                                                             

    Eva Majerníková -  triedna učiteľka v triede – lienky                                                                                                 

    Iveta Kóňová  - učiteľka v triede – lienky

     

                                                     Prevádzkoví zamestnanci:                                                                           

              Pani upratovačka čistí, leští, upratuje,                                    

                                       prach z koberca vyťahuje, aby všade naokolo, iba všetko čisté bolo.                                                           

              

    MŠ Sídlisko 9. mája 322                                                   MŠ Súkennícka 256     

    Katarína Nosková - školníčka                                                            Lenka Juhásová - školníčka 

    Katarína Vydarená - upratovačka                                                      Katarína Baleková - upratovačka