• KOLEKTÍV MATERSKEJ ŠKOLY

   •  VEDÚCI PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI

    V MŠ pracujú kvalifikované učiteľky pod vedením:

    Riaditeľka: Sylvia Vargová 

    Zástupkyňa: Michaela Uváčková, MŠ Sídlisko 9. mája 322

    Zástupkyňa: Andrea Hasillová DiS, MŠ Súkennícka 256

    Odborný administratívny pracovník: Zuzana Petláková 

     

    KOLEKTÍV MATERSKEJ ŠKOLY  

    V každodennej pedagogickej práci preukazujú odborné, pedagogicko- psychologické spôsobilosti a osobnostné predpoklady na výkon svojho pracovného zaradenia. Naše pani učiteľky majú veľké srdce. Okrem vyštudovanej predškolskej pedagogiky a priamej činnosti s deťmi, denne našim deťom nahrádzajú mamu sú trpezlivé, milé a každé dieťa rešpektujú s úctou a láskou.  Ich snahou je vytvoriť radostné a príjemné  prostredie počas celého dňa pobytu v materskej škole. Ich odmenou sú šťastné a spokojné deti.

    PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI MŠ SÍDLISKO 9. MÁJA 322, VRBOVÉ  

     

      1. TRIEDA SLNIEČKA                    2. TRIEDA LIENKY  

                                                       

    Mgr. Andrea Holecová -  triedna učiteľka                        Iveta Kóňová - triedna učiteľka

    Sylvia Vargová – učiteľka, riaditeľka MŠ                 Mgr.Eva Horňáková - učiteľka

      

    3. TRIEDA VČIELKY                              4. TRIEDA SOVIČKY

                                                                                                                  

                          

     Bc.Michaela Vladová - triedna učiteľka                    Katarína Radimáková- triedna učiteľka

                   Mgr.Frederika Šáchová - učiteľka                      Michaela Uváčková – učiteľka, zástupkyňa

    PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI MŠ SUKENNÍCKA 256, VRBOVÉ   

     

    1. TRIEDA ŽABKY                                   2. TRIEDA MOTÝLIKY

                                               

     

    Andrea Hasillová, DiS – triedna učiteľka, zástupkyňa                Bc. Kamila Štefanková- triedna učiteľka                           Martina Madunická - učiteľka                                           Mgr. Monika Brišková - učiteľka

     

     3. TRIEDA LIENKY                                     4. TRIEDA VČIELKY

                                                      

    Mgr. Lenka Šteruská- triedna učiteľka                Mgr. Dagmar Potroková - triedna učiteľka

                   Filka Galbavá - učiteľka                                                           Bc. Zuzana Pagáčová - učiteľka

     

    PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI MŠ KOMENSKÉHO 2, VRBOVÉ    

     

    1. TRIEDA LIENKY      

     

     

    Alexandra Pápežová – triedna učiteľka 

    Juliana Blanáriková – učiteľka

     

     

    NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI MŠ SÍDLISKO 9. MÁJA 322 A MŠ SÚKENNÍCKA VRBOVÉ  

     

    Pani upratovačka čistí, leští, upratuje, prach z koberca vyťahuje,

    aby všade naokolo, iba všetko čisté bolo. 

     

    MŠ SÍDLISKO 9. MÁJA 322                                                     MŠ SÚKENNÍCKA 

                                                                                                                          

    Katarína Nosková - školníčka                                                         Lenka Juhásová - školníčka  

    Katarína Zmeková - upratovačka                                                   Katka Lukáčová - upratovačka