• RADA ŠKOLY

    •  

     Rada školy pri MŠ Sídlisku 9. mája 322, Vrbové  bola ustanovená v zmysle § 24 zákona  č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách na rade rodičov 09. 09. 2019 a Mestskom zastupiteľstve vo Vrbovom  18. 09. 2019. Funkčné obdobie Rady školy je  na štyri roky.

      

     Členovia rady školy pri Sídlisku 9. mája 322 vo Vrbovom

      

      

     P.č.

     Meno a priezvisko

     Funkcia

     Zvolený /delegovaný/ za 

     1.

     Juliana Blanáriková

     predseda

     pedagogických zamestnancov

     2.

     Ingrid Miklíková

     podpredseda

     nepedagogických zamestnancov

     3.

     Anna Tomášiková

     Člen

     pedagogických zamestnancov

     4.

     Mgr. Andrea Andrísková

     Člen

     rodičov

     5.

     Patrik Horňák

     Člen

     rodičov

     6.

     Mgr.Puváková Lucia

     Člen

     rodičov

     7.

     Soňa Kubíková

     Člen

     rodičov

     8.

     PaeDr.Alena Duračková

     Člen

     zriaďovateľa

     9.

     Mgr. Jana Cifrová

     Člen

     zriaďovateľa

     10.

     Ing. Jozef Duračka

     Člen

     zriaďovateľa

     11.

     Tatiana Prievozníková

     Člen

     zriaďovateľa

      

     Štatút_Rady_skoly_Vrbove_.pdf

     Zápisnica_rada_skoly_Vrbové2019.pdf

     Rada_školy_pri_Materskej_skole.2020 pdf