Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra 277/2022 chlieb 58,93 s DPH 4. 31.07.2022 Primapek Prítrský Materská škola Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ
Faktúra 281/2022 mäso 31,47 s DPH 2. 27.07.2022 Gašparík Materská škola Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ
Faktúra 279/2022 potraviny 29,76 s DPH 1. 27.07.2022 Mabonex Materská škola Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ
Faktúra 272/2022 potraviny 1,73 s DPH 1. 25.07.2022 Mabonex Materská škola Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ
Faktúra 274/2022 potraviny 99,83 s DPH 1. 25.07.2022 Mabonex Materská škola Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ
Faktúra 282/2022 mäso 15,51 s DPH 2. 25.07.2022 Gašparík Materská škola Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ
Faktúra 278/2022 ovocie zelenina 16,79 s DPH 3. 21.07.2022 Zdrave ovocie Materská škola Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ
Faktúra 275/2022 potraviny 13,84 s DPH 670221797 1. 20.07.2022 Mabonex Materská škola Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ
Faktúra 276/2022 mäso 23,80 s DPH 211007614 2. 20.07.2022 Gašparík Materská škola Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ
Faktúra 262/2022 chlieb 68,82 s DPH 4. 20.07.2022 Primapek Prítrský Materská škola Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ
Faktúra 273/2022 ovocie zelenina 13,09 s DPH 120221901 3. 19.07.2022 Zdrave ovocie Materská škola Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ
Faktúra 165/2022 príspevok zo SF na stravovanie zamestnacov 6/2022 47,40 s DPH 18/2022 18.07.2022 Materská škola - Jedálen Materská škola Sylvia Vargová Riaditeľka MŠ
Faktúra 164/2022 réžie ŠJ 6/2022 1 175,52 s DPH 17/2022 18.07.2022 Materská škola - Jedálen Materská škola Sylvia Vargová Riaditeľka MŠ
Faktúra 166/2022 mobily - mobil Súkennícka, mobil Sídlisko 69,00 s DPH 8309603080 18.07.2022 Slovak Telekom a.s Materská škola Sylvia Vargová Riaditeľka MŠ
Faktúra 271/2022 mäso 21,71 s DPH 211007543 2. 18.07.2022 Gašparík Materská škola Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ
Faktúra 267/2022 potraviny 6,65 s DPH 670221557 1. 15.07.2022 Mabonex Materská škola Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ
Faktúra 269/2022 potraviny 177,84 s DPH 670221509 1. 15.07.2022 Mabonex Materská škola Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ
Faktúra 268/2022 ovocie zelenina 30,73 s DPH 120221895 3. 14.07.2022 Zdrave ovocie Materská škola Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ
Faktúra 266/2022 mäso 25,08 s DPH 211007389 2. 13.07.2022 Gašparík Materská škola Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ
Faktúra 263/2022 ovocie zelenina 33,21 s DPH 120221888 3. 12.07.2022 Zdrave ovocie Materská škola Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4805