• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
  Faktúra 62/2024 potraviny 95,19 s DPH 670406401 5. 23.02.2024 Mabonex Materská škola, Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 23.02.2024
  Faktúra 64/2024 potraviny 322,37 s DPH 670406361 5. 23.02.2024 Mabonex Materská škola, Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 23.02.2024
  Faktúra 65/2024 potraviny 124,35 s DPH 670406338 5. 23.02.2024 Mabonex Materská škola, Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 23.02.2024
  Faktúra 69/2024 potraviny 89,02 s DPH 670406400 5. 23.02.2024 Mabonex Materská škola, Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 23.02.2024
  Faktúra 70/2024 potraviny 362,71 s DPH 670406372 5. 23.02.2024 Mabonex Materská škola, Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 23.02.2024
  Faktúra 68/2024 mäso 5,39 s DPH 6024001477 4. 22.02.2024 Svaman s.r.o Materská škola, Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 22.02.2024
  Faktúra 63/2024 mäso 14,29 s DPH 6024001478 4. 22.02.2024 Svaman s.r.o Materská škola, Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 22.02.2024
  Faktúra 59/2024 potraviny 9,07 s DPH 670406040 5. 21.02.2024 Mabonex Materská škola, Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 21.02.2024
  Faktúra 64/2024 mäso 13,86 s DPH 6024001406 4. 20.02.2024 Svaman s.r.o Materská škola, Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 20.02.2024
  Faktúra 60/2024 mäso 25,60 s DPH 6024001407 4. 20.02.2024 Svaman s.r.o Materská škola, Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 20.02.2024
  Faktúra 62/2024 ovocie zelenina 59,10 s DPH 2420038824 1. 20.02.2024 Lunys s.r.o Materská škola, Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 20.02.2024
  Faktúra 56/2024 ovocie zelenina 88,47 s DPH 2420038825 1. 20.02.2024 Lunys s.r.o Materská škola, Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 20.02.2024
  Faktúra 51/55/2024 chlieb 164,22 s DPH 2400920 4. 20.02.2024 Primapek Prítrský Materská škola, Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 20.02.2024
  Faktúra 63/2024 mäso 52,17 s DPH 6024001364 4. 19.02.2024 Svaman s.r.o Materská škola, Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 19.02.2024
  Faktúra 57/2024 mäso 52,55 s DPH 6024001363 4. 19.02.2024 Svaman s.r.o Materská škola, Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 19.02.2024
  Faktúra 59/2024 potraviny 13,63 s DPH 670405548 5. 16.02.2024 Mabonex Materská škola, Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 16.02.2024
  Faktúra 54/2024 potraviny 213,86 s DPH 670405496 5. 16.02.2024 Mabonex Materská škola, Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 16.02.2024
  Faktúra 41/2024 potraviny 13,63 s DPH 670405550 5. 16.02.2024 Mabonex Materská škola, Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 16.02.2024
  Faktúra 60/2024 potraviny 235,42 s DPH 670405497 5. 16.02.2024 Mabonex Materská škola, Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 16.02.2024
  Faktúra 58/2024 mäso 29,56 s DPH 6024001284 4. 15.02.2024 Svaman s.r.o Materská škola, Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ 15.02.2024
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6348