• VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA

   • Riaditeľstvo materskej školy Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové 

     

    Momentálne nemáme voľné žiadne pracovné miesto. V prípade doručenia žiadosti

    o prijatie do zamestnania, nebude akceptovaná a zároveň bude skartovaná

    (vymazaná).