• VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA

   • Riaditeľstvo materskej školy Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové 

     Momentálne nemáme voľné žiadne pracovné miesto.

    V prípade doručenia žiadosti  o prijatie do zamestnania, nebude akceptovaná a zároveň bude skartovaná  (vymazaná).