• Vzdelávanie MŠ v školskom roku 2021/2022

   •  

    V zmysle  69 § ods. 1 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch poskytovateľ vzdelávania Materská škola Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové uverejňuje na svojom webovom sídle hodnotenie uskutočneného vzdelávania nasledovne:

                                                  

    P. č.

    Druh programu vzdelávania

    Názov programu

    termín/trvanie

    rozsah v hodinách

    1.

     

    aktualizačné vzdelávanie

     

    Rozprávka a príbeh v edukácii

     

    Školský rok 2021/2022

    ukončené

    21.09.2021

    2 hodiny

    2.

     

    aktualizačné vzdelávanie

     

     

    Dramatické techniky v MŠ

     

     

    21.10.2021

     

    2 hodiny

    3.

     

    aktualizačné

     

     

    Predčitateľská gramotnosť v MŠ

     

    26.10.2021

    2 hodiny

     

    Hodnotenie aktualizačného vzdelávania 

    V zmysle  69 § ods. 1 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch poskytovateľ vzdelávania Materská škola Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové uverejňuje na svojom webovom sídle hodnotenie uskutočneného vzdelávania nasledovne:

    Hodnotenie_aktualizačného_vzdelávania_21.09.2021_rekapitulácia.pdf

    Dotazník_na_hodnotenie_vzdelávania_Rozprávka_a_pribeh_v_edukácii.pdf

    Grafické_vyhodnotenie_zodpovedaných_otázok_AV_z_21.09.2021.pdf

     

     

    Vzdelávanie MŠ v školskom roku 2020/2021

     

    V zmysle  69 § ods. 1 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch poskytovateľ vzdelávania Materská škola Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové uverejňuje na svojom webovom sídle hodnotenie uskutočneného vzdelávania nasledovne:

     

    P č.

    Druh programu vzdelávania

    Názov programu

    termín/trvanie

    rozsah v hodinách

    1.

    adaptačné vzdelávanie

    Adaptačné vzdelávanie začínajúceho pedagogického  zamestnananca

    10mesiacov

    ukončené 

    08.06.2021

     50 hod.

    2.

    adaptačné vzdelávanie

    Adaptačné vzdelávanie   začínajúceho pedagogického  zamestnananca

    10mesiacov

    ukončené

    10.06.2021

     50 hod.

    3.

    aktualizačné vzdelávanie

     

    Deklarácia práv dieťaťa

     

    Poskytnúť vedomosti o Dohovore o právach dieťaťa a využiť novo získané informácie pri aplikovaní vo výchovno-vzdelávacom procese. Rozšíriť si zručnosti pri tvorbe a aplikácii vhodných aktivít, stratégií a metód zameraných na deklaráciu práv dieťaťa

    Školský rok 2020/2021

    ukončené

    27.08.2021

    2 / 30 h.

    4.

    aktualizačné vzdelávanie

     

    Využitie netradičných hudobných nástrojov vo výchovno- vzdelávacom procese

     

    Poskytnúť informácie o niektorých netradičných hudobných nástrojoch      ( boomwhackers, kalimba, kajon ) a ich využití vo výchovno- vzdelávacom procese v MŠ

     

    Školský rok 2020/2021

    ukončené

    26.05.2021

    2 / 30 h.

     

     

    Hodnotenie aktualizačného vzdelávania 

     

    V zmysle  69 § ods. 1 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch poskytovateľ vzdelávania Materská škola Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové uverejňuje na svojom webovom sídle hodnotenie uskutočneného vzdelávania nasledovne:

    Hodnotenie_aktualizačného_vzdelávania_26.05.2021_rekapitulácia.pdf

    Hodnotiaci_hárok_aktualizačného_vzdelávania.pdf

    Grafické_vyhodnotenie_otázok_hodnotiaceho_hárku.pdf

     

    Hodnotenie aktualizačného vzdelávania 

     

    V zmysle  69 § ods. 1 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch poskytovateľ vzdelávania Materská škola Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové uverejňuje na svojom webovom sídle hodnotenie uskutočneného vzdelávania nasledovne:

         

     

    Hodnotenie_aktualizačného_vzdelávania_27.08.2021_rekapitulácia.pdf

    Hodnotiaci_hárok_aktualizačného_vzdelávania.pdf

    Grafické_vyhodnotenie_otázok_hodnotiaceho_hárku.pdf