• ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2022/2023

         INFORMÁCIA K ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKA 2022/2023

         Riaditeľstvo Materskej školy Sídlisko 9. mája so súhlasom zriaďovateľa mesta

         Vrbové, oznamuje zákonným zástupcom detí navštevujúcich MŠ Sídlisko 9.

         mája, MŠ Súkennícka 256 a MŠ Komenského, že otvorenie školského roka

         2022/2023 začína 05.septembra 2022.

        • OZNAM PRE RODIČOV NOVOPRIJATÝCH DETÍ

         POZVANIE RODIČOV NA DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

         PRE NOVOPRIJATÉ DETÍ

         Dňa 26.08. 2022 v čase od 10:00 – do 12:00 hod., otvorí svoje brány naša

         materská škola. Srdečne pozývame všetkých rodičov a detičky na Deň

         otvorených dverí pre novoprijaté deti, ktoré budú navštevovať prevádzku MŠ

         Sídlisko 9. mája a MŠ Súkennícka 256 od 05. septembra 2022.

        • AKCIA DŇA V MŠ

         Zážitok, ktorý sa tak často nezažíva, prežili dnes 16.06.2022 naše deti, keď sme

         MŠ privítali hosťa sokoliara. Predstavil nám nádherných dravcov - sovu

         patagónsku, plamienku driemavú, výra skalného, sokola rároha, myšiaka

         lesného i štvorfarebného. Predviedol deťom umenie sokoliarstva, porozprával o

        • PROJEKT ADOPTUJ SI KRAVIČKU

         NAŠA KRAVIČKA „ZVONČEK“

         V tomto školskom roku sa trieda Včielok na Súkenníckej ulici zapojila do

         projektu „ Adoptuj si kravičku „ v ktorom si deti na diaľku mali možnosť

         adoptovať ozajstnú kravičku zo slovenskej farmy a virtuálne sa o ňu starať,

         dozvedieť sa nové informácie zo života hovädzieho dobytku, poľnohospodárov

        • PROJEKT MŠ SÍDLISKO 9. MÁJA 322

         MATEMATICKO-LOGICKÁ OLYMPIÁDA

         Tento rok sa naša MŠ prihlásila do Logickej olympiády pre najmenších.

         Olympiádu absolvovalo 6 detí z triedy predškolákov v MŠ na ulici 9. mája.

         Cieľom Logickej olympiády bolo rozvíjať logické myslenie a zručnosti, ktoré

         budú deti potrebovať pri vstupe do školy. "Obsahom zápolenia bola previerka

        • Oznam rodičom !

         ODHLASOVANIE DETÍ ZO STRAVY

         Z dôvodu nulovania zásob potravín na sklade MŠ Sídlisko Vrbové k 30. 06.2022

         poprosím rodičov detí , ktorí vedia vopred , že dieťa nebude v období od

         27.6.2022 navštevovať MŠ , aby túto skutočnosť zapísali do zošita na

         odhlasovanie už teraz.

         Naposledy bude možné odhlásiť dieťa zo stravy dňa 27.06.2022

    • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje