• USMERNENIE MŠVVaŠ SR

          Usmernenie rodičov pri vstupe do materskej školy

          Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli

          zodpovedať známym príznakom COVOD – 19 (zvýšená

          telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky,

          náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie

          dýchacích ciest), ako aj infekčnej choroby nesmie vstúpiť

         • ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/2021

          Nástup detí do MŠ na Sídlisku, Súkenníckej ulici bude

          od 02. 09. 2020 v čase od 6:15 – 16:30 hod.

          MŠ Komenského od 02. 09. 2020 v čase od 6:30-16:00 hod


          Upozorňujeme rodičov, aby priebežne sledovali

          od 02.09. 2020 web stránku, nakoľko sa môžu niektoré

          informácie ešte dopĺňať v závislosti od vyvíjajúcej sa

         • OZNAM

          POKYNY PRE RODIČOV NOVOPRIJATÝCH DETÍ,

          VRÁTANE ZOZNAMU VECÍ, KTORÉ JE POTREBNÉ

          DONIESŤ PRI NÁSTUPE DO MŠ:

          prezuvky ( pevná obuv)

          pyžamo

          náhradné rúško – treba dať do igelitového vrecka

          a nechať v skrinke

          hygienické potreby (4ks toaletný papier, tekuté

          mydlo,10ks hygienické vreckovky, pohárik na

         • OZNAM NA STIAHNUTIE TLAČÍV

          Pri nástupe do materskej školy, má rodič vypĺňať

          vyhlásenie o aktuálnom zdravotnom stave dieťaťa.

          Z dôvodu zvýšeného dodržiavania bezpečnostno-

          hygienických opatrení a v snahe zjednodušiť a urýchliť

          nástup do MŠ a zamedziť zhromažďovaniu zvýšeného

          počtu osôb Vás prosíme, aby ste zo sebou v prvý deň

         • OZNAM PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV DETÍ

          POKYNY PRE RODIČOV K NÁSTUPU DETÍ

          -

          do MŠ prichádza s dieťaťom prvé dva týždne iba jeden z

          rodičov – nie obidvaja naraz + nie starí rodičia

          pri vstupe použiť dezinfekciu, nasadiť si rúško a použiť

          návleky

          v šatni sa zdržať max. 10 minút

          prosíme rodičov, ak je možne priviesť dieťa do MŠ, kedy

     • Fotogaléria