• NÁVŠTEVA DRUŽSTVA ŠTERUSY

         DEŇ MLIEKA

         Pri príležitosti ku „ Dňu mlieka „ 17. 05. 2022 a v rámci

         zapojenia sa do projektu „ Adoptuj si kravičku“ sa i naše

         včielky a lienky vybrali na návštevu PVOD Kočín. Skoro ráno

         sme sa dopravili na poľnohospodárske družstvo a plní

         očakávania sa tešili čo všetko uvidíme.

         Privítal nás milý pán predseda, ukázal nám koníky, ktoré

        • DEŇ V MŠ

         SFÉRICKÉ KINO V MATERSKEJ ŠKOLE

         Do našej materskej školy prišlo 05.04.2022 „Sférické kino". Je to sférický

         projekčný systém, ktorý poskytuje deťom nový spôsob vzdelávania. Deti mali vo

         vnútri pojazdnej kupoly sférický 360° výhľad, ako v žiadnom mobilnom kine. So

         zatajeným dychom sledovali príbeh o strome a jeho živote. Sférické kino je

        • AKCIA DŇA V MATERSKEJ ŠKOLE

         „SVETOVÝ DEŇ VODY”

         V našej materskej škole si každoročne pripomíname „Svetový deň vody “, ktorý

         je stanovený na 22. marca. Pri tejto príležitosti sme v rámci celého dňa pripravili

         viacero aktivít pod názvom „Putovanie kvapky”. Aktivity boli smerované

         k uvedomeniu si významu vody pre život ľudí, zvierat aj rastlín, k nutnosti ju

        • VÍTANIE JARI

         „VYNÁŠANIE MORENY“

         Príchod najkrajšieho ročného obdobia bol oddávna spájaný s rôznymi ľudovými

         tradíciami. Naša materská škola si ctí tradície našich starých rodičov a ani tento

         rok sme na ne nezabudli. Opäť sme vyhnali zimu usporiadaním jarnej akcie

         Vynášanie Moreny. Príchod jari sme oslávili v pondelok 21.03.20222, ktorý bol

        • AKCIA DNEŠNÉHO DŇA

         KARNEVALOVÉ VESELIE V NAŠEJ MŠ

         Prišiel..... Ten najočakávanejší deň o ktorom sa spieva aj v známej detskej piesni

         Mira Jaroša, kde detské očká žiarlili radosťou, úprimnosťou, zvedavosťou,

         proste takou ako to len ony vedia! Keď sa vysloví slovo „ KARNEVAL“,

         predstavíme si pod ním symbol veselosti, zábavy, hodovania, tanca...

        • MOŽNOSTI VYUŽITIA HRY S LEGOM

         LEGO DNI - HRÁME SA S LEGOM

         LEGO je pre dieťa zaujímavé, pretože pri hre s ním okamžite funguje spätná

         väzba OKO – MOZOG – RUKA. Keď si z LEGA niečo postaví, rozpráva o tom, čo

         vytvorilo, oživuje tento model. Už mnohokrát sme premýšľali, nad tým, ako

         využiť množstvo lega, ktoré sa nachádza v našej materskej škole. LEGO je

    • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje