• AKTIVITY PRE DETI, KTORÉ NENAVŠTEVUJÚ MŠ

          TÉMA TÝŽDŇA: ZIMNÉ ŠPORTY

          25. 01. – 29. 01. 2021

          Prišla k nám zima , všetci sme sa už tešili, že napadne sneh a my sa budeme

          môcť lyžovať, sánkovať a stavať snehuliakov. Všetci sa musíme teplo

          poobliekať, aby nám neomrzli ruky, nohy a uši a poďme do prírody. Na stránke

          sme pre Vás pripravili zaujímavé aktivity, ak budete mať čas a chuť môžete si ich

         • Dôležitý oznam

          Aktuálne informácie o prevádzke Materskej školy od

          25.1.2021

          Vážení rodičia,

          v súlade s informáciami, ktoré má MŠ k dnešnému dňu k dispozícii, a na základe

          Stanoviska zriaďovateľa k otváraniu MŠ od 25.01.2021 v meste Vrbové, Vám

          predkladáme informácie k návratu detí do MŠ od 25. Januára 2021

         • AKTIVITY PRE DETI

          TÉMA TÝŽDŇA: ZVIERATKÁ A VTÁČATKÁ V ZIME

          18.01. – 22.01. 2021

          Myslíte, že všetky vtáčiky odlietajú na zimu do teplých krajín?

          Že všetky zvieratká sa uložia na zimný spánok? Nie, nie a nie.

          To by tu bolo bez nich veľmi smutno. Niektoré operence, zver

          dokážu prežiť v zimnom období. Dobrí ľudia im v tom

         • Aktuálne informácie o prevádzke materskej školy

          OZNAM O PREVÁDZKE MŠ OD 18.01.2021

          Vážení rodičia,

          Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu

          v okrese Piešťany sa krízový štáb mesta Vrbové uzniesol

          ponechať Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti

          mesta Vrbové naďalej zatvorené do 22.01.2021

          Prosíme rodičov, aby vzhľadom k neustále sa meniacej

         • AKTUÁLNE

          NÁVRAT DETÍ DO ŠKÔL

          Vážení rodičia,

          venujte prosím pozornosť informáciám o podmienkach nástupu detí do MŠ v

          súvislosti s protipandemickými opatreniami k zabráneniu šírenia Covid - 19 od

          11.1.2021.

          Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu v okrese Piešťany a

          v nadväznosti na stanovisko Ministerstva školstva zo dňa 5.1.2021 číslo:

         • ZMENA TERMÍNU VIANOČNÝCH PRÁZDNIN

          Prerušenie prevádzky Materskej školy Sídlisko 9.mája 322

          a jej elokovaných pracovísk na Súkenníckej 256 a

          Komenského 2

          Riaditeľka Materskej školy Sídlisko 9.mája 322 oznamuje zákonným zástupcom,

          že na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR zo dňa 11.12.2020 číslo:2020/18259:4-

          A1810 a po dohode so zriaďovateľom Mesta Vrbové bude prerušená

         • OZNAM

          Prevádzka MŠ počas vianočných sviatkov

          Oznamujeme rodičom, že počas vianočných sviatkov bude

          prevádzka MŠ v období od 23. 12. 2020 do 06. 01. 2021

          PRERUŠENÁ.

          Nástup detí do MŠ bude od 07.01. 2021

         • Oznam rodičom !

          Školská jedáleň

          Z dôvodu nulovania zásob potravín na sklade

          k 22.12.2020 poprosím rodičov detí, ktorí vedia vopred, že

          dieťa nebude v mesiaci december navštevovať MŠ, aby

          túto skutočnosť zapísali do zošita na odhlasovanie už

          teraz. Naposledy bude možné odhlásiť dieťa zo stravy dňa

          21.12.2020 / pondelok /do 7,30 h. Po tomto dátume sa

         • Sponzorský dar od spoločnosti Semikron, s.r.o Vrbové

          POĎAKOVANIE

          Materská škola Vrbové vyjadruje poďakovanie spoločnosti

          Semikron, s.r.o., Vrbové, ktorá nám v tejto ťažkej dobe podala

          pomocnú ruku a podporila nás formou sponzorského daru –

          dezinfekčnými a hygienickými potrebami.

          Vážime si Váš srdečný a ústretový postoj, pretože beriete aj

          tých najmenších ako súčasť našej spoločnosti.

     • Fotogaléria

       zatiaľ žiadne údaje