• AKTUÁLNY OZNAM

          PREVÁDZKA MŠ OD 01. 03. 2021

          Vážení rodičia !

          Od pondelka 01.03.2021 bude MŠ fungovať, tak ako doteraz – to znamená, že MŠ

          môžu navštevovať iba deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej

          infraštruktúre a deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že

          nemôžu vykonávať prácu z domu (home office) a musia dochádzať do

         • Aktivity pre deti, ktoré nenavštevujú MŠ

          TÉMA TÝŽDŇA: MAREC MESIAC KNIHY

          01. 03. - 05. 03. 2021

          Vedeli ste, že marec je mesiacom knihy? Cieľom tohto týždňa je oboznamovanie

          detí s knihou, rozvíjanie sústredenosti pri počúvaní čítaného textu, prezeranie

          ilustrácií, šetrné zaobchádzanie s knihou a formovanie pozitívneho vzťah ku

          knihe. Cez knihy deti poznávajú dobro a zlo pomocou rozprávkových príbehov.

         • AKTUÁLNY OZNAM

          PREVÁDZKA MŠ OD 22. 02. 2021

          Vážení rodičia !

          Od pondelka 22.02.2021 bude MŠ fungovať, tak ako doteraz – to znamená, že MŠ

          môžu navštevovať iba deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej

          infraštruktúre a deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že

          nemôžu vykonávať prácu z domu (home office) a musia

         • AKTUÁLNY OZNAM

          PREVÁDZKA MŠ OD 15. 02. 2021

          Vážení rodičia !

          Od pondelka 15.02.2021 bude MŠ fungovať, tak ako doteraz - to znamená, že MŠ

          môžu navštevovať iba deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej

          infraštruktúre a deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že

          nemôžu vykonávať prácu z domu (home office) a musia dochádzať

         • AKTIVITY PRE DETI, KTORÉ NENAVŠTEVUJÚ MŠ

          TÉMA TÝŽDŇA

          FAŠIANGOVÝ ČAS MALÝCH MUZIKANTOV

          15. 02. – 26. 02. 2021

          Fašiangy sa oslavovali hravosťou, pokračovali voľnou zábavou

          pri hudbe a tanci. Jedného dňa hudobné nástroje našli myšky a nástroje ožili.

          S pomocou detí vyrozprávali svoj vlastný príbeh a vydávajú sa na cestu malých

          muzikantov. Daná téma deťom otvára priestor pre fantáziu v jedinej hudobnej

         • POZOR DÔLEŽITÝ OZNAM

          POZOR ZMENA!!!!!

          Na základe Rozhodnutia RÚVZ so sídlom v Trnave zo dňa 06.02.2021

          oznamujeme, že materská škola bude od pondelka 08.02.2021 fungovať ako

          doteraz- to znamená, že MŠ môžu navštevovať iba deti zákonných zástupcov

          pracujúcich v kritickej infraštruktúre a deti zákonných zástupcov, ktorým

          vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu (home office)

         • AKTIVITY PRE DETI, KTORÉ NENAVŠTEVUJÚ MŠ

          TÉMA TÝŽDŇA: KARNEVAL

          08. 02. - 12. 02. 2021

          Každým rokom sa naše deti lúčia so zimou práve karnevalovou zábavou. Už sa

          nevedia dočkať, kedy si oblečú svoje karnevalové kostýmy, masky a prekvapia

          svojich kamarátov i pani učiteľky. Ponúkame Vám zopár aktivít na pobavenie. :)

         • AKTUÁLNY OZNAM K OTVÁRANIU ŠKÔL

          NÁVRAT DETÍ DO MŠ OD 08. 02. 2021

          Vážení rodičia !

          Oznamujeme Vám, že na základe platného Rozhodnutia ministra školstva, vedy,

          výskumu a športu a uznesenia Vlády SR sa od 8.februára 2021 otvárajú všetky

          MŠ vo Vrbovom.

          PODMIENKY K NÁSTUPU DO MŠ

          Deti materských škôl sa môžu vrátiť k plnohodnotnému prezenčnému vzdelávaniu

         • AKTIVITY PRE DETI, KTORÉ NENAVŠTEVUJÚ MŠ

          TÉMA TÝŽDŇA: ČASOVÉ VZŤAHY

          01. 02. - 05. 02. 2021

          Milí rodičia,

          na týždeň od 01.02. – 05.02. 2021 sme pre deti vybrali tému Časové vzťahy, ktorá je zaradená do

          vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť v podoblasti Orientácia v čase. Jej zámerom je orientovať sa

          na elementárnej úrovni v časových vzťahoch dňa, mesiaca a roka. Dieťa pomenuje činnosti, ktoré

         • AKTUÁLNE INFORMÁCIE

          PREVÁDZKA MŠ od 01. 02. - 05. 02. 2021

          Na základe Ministra školstva SR zostáva režim materských škôl tak, ako doteraz.

          To znamená , že MŠ môžu navštevovať iba deti zákonných zástupcov pracujúcich

          v kritickej infraštruktúre a deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy

          práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu (home office) a musia dochádzať do

         • AKTIVITY PRE DETI, KTORÉ NENAVŠTEVUJÚ MŠ

          TÉMA TÝŽDŇA: ZIMNÉ ŠPORTY

          25. 01. – 29. 01. 2021

          Prišla k nám zima , všetci sme sa už tešili, že napadne sneh a my sa budeme

          môcť lyžovať, sánkovať a stavať snehuliakov. Všetci sa musíme teplo

          poobliekať, aby nám neomrzli ruky, nohy a uši a poďme do prírody. Na stránke

          sme pre Vás pripravili zaujímavé aktivity, ak budete mať čas a chuť môžete si ich

         • Dôležitý oznam

          Aktuálne informácie o prevádzke Materskej školy od

          25.1.2021

          Vážení rodičia,

          v súlade s informáciami, ktoré má MŠ k dnešnému dňu k dispozícii, a na základe

          Stanoviska zriaďovateľa k otváraniu MŠ od 25.01.2021 v meste Vrbové, Vám

          predkladáme informácie k návratu detí do MŠ od 25. Januára 2021

         • AKTIVITY PRE DETI

          TÉMA TÝŽDŇA: ZVIERATKÁ A VTÁČATKÁ V ZIME

          18.01. – 22.01. 2021

          Myslíte, že všetky vtáčiky odlietajú na zimu do teplých krajín?

          Že všetky zvieratká sa uložia na zimný spánok? Nie, nie a nie.

          To by tu bolo bez nich veľmi smutno. Niektoré operence, zver

          dokážu prežiť v zimnom období. Dobrí ľudia im v tom

         • Aktuálne informácie o prevádzke materskej školy

          OZNAM O PREVÁDZKE MŠ OD 18.01.2021

          Vážení rodičia,

          Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu

          v okrese Piešťany sa krízový štáb mesta Vrbové uzniesol

          ponechať Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti

          mesta Vrbové naďalej zatvorené do 22.01.2021

          Prosíme rodičov, aby vzhľadom k neustále sa meniacej

     • Fotogaléria

       zatiaľ žiadne údaje