• AKTIVITY

         REGIONÁLNA A ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA

         Nový ŠvP „Zvedavko“ - nám umožňuje obohacovať výchovu, vzdelávanie detí

         v oblasti regionálnej a environmentálnej výchovy.

         „Regionálna výchova" nám dáva priestor priblížiť deťom minulosť našich

         predkov, kde získajú poznatky z histórie na elementárnej úrovni, utvoria si

    • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje