• LETNÉ PRÁZDNINY 01.08. - 01.09.2021

          Milí naši rodičia, naše deti, školský rok sa končí a preto my, celý kolektív MŠ, Vám

          prajeme slnečné, letné prázdniny plné oddychu a rodinnej pohody. Načerpajte nové

          sily a užite si svoje detičky.

          Dávajte si na seba dobrý pozor, aby sme sa šťastní, zdraví a oddýchnutí opäť stretli

          Tešíme sa na vás v septembri :-)

         • OZNAM

          OZNAM RODIČOM

          Z dôvodu nulovania zásob potravín na sklade k 30. 07.2021 poprosím rodičov

          detí , ktorí vedia vopred, že dieťa nebude v období od 26.7.2021 navštevovať MŠ,

          aby túto skutočnosť zapísali do zošita na odhlasovanie už teraz .

          Naposledy bude možné odhlásiť dieťa zo stravy dňa 26.07.2021 / pondelok /do

         • OZNAM PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV

          DOTÁCIE ZA STRAVU V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022

          Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť nasledovné právne úpravy zákona č.

          544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí

          a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“):

          zákon č. 417/2020 Z.z. zo dňa 17.12.2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon

         • OZNAM

          SLÁVNOSTNÁ ROZLÚČKA PREDŠKOLÁKOV S MŠ

          Rozlúčka s predškolákmi a slávnostné ukončenie školského roka 2020/2021 sa

          uskutočnilo 25.06. 2021 v MŠ na Sídlisku 9. mája 322 (Sovičkyčielky) a

          28.06.2021 (Včielky) a 29.06.2021 (Lienky) v MŠ na Súkenníckej 256. Posledné

          vedomosti, nám deti ukázali v krátkom programe v ktorom si zatancovali,

         • ZAPOJENIE SA DO PROJEKTU

          NAJKRAJŠIE JABĹČKO

          Naša materská škola odoberá školské ovocie od slovenského dodávateľa a

          pestovateľa firmy Plantex vo Veselom pri Piešťanoch. Zrealizovali projekt

          financovaný s finančnou podporou EÚ - podpora školského programu. Do tohto

          projektu "Kto namaľuje najkrajšie jabĺčko" sa zapojila aj naša materská škola.

         • OZNAM PRE PRIHLÁSENÉ DETI POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN

          LETNÁ PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY

          Milí rodičia,

          oznamujeme Vám, že počas letných prázdnin bude prevádzka materskej školy

          a jej alokovaných pracovísk nasledovne:

          od 01.07.2021 do 30.07.2021 bude prevádzka MŠ otvorená:

          MŠ Súkennícka 256 (6:15 – 16:30)

          MŠ Sídlisko 9. mája 322 (6:15 – 16:30)

         • OZNAM

          Milí rodičia, prosíme Vás, aby ste

          • návlečky priniesli opraté do 30.06.2021
          • deťom zobrali zo skriniek všetky veci, hrebeň, pohár

          Kolektív MŠ ďakuje za spoluprácu v školskom roku 2020/2021.

         • OZNAM MERANIE ZRAKU

          ZDRAVÉ OČI UŽ V ŠKÔLKE

          Vážení rodičia, dňa 14.06.2021 sa bude v MŠ realizovať prihláseným

          deťom, BEZPLATNÉ meranie zraku pomocou binokulárneho autorefraktometra

          Plusoptix. Zdravé oči už v škôlke je program s celoslovenským pokrytím

          zameraný na preventívne merania zraku v materských školách.

         • OZNAM

          FOTOGRAFOVANIE DETÍ V MŠ

          Oznamujeme rodičom, že bude prebiehať v MŠ v dopoludňajších hodinách

          fotenie detí. Prihlásené deti je potrebné pripraviť, primerane obliecť a učesať.

          15.06.2021 MŠ Súkennícka 256, MŠ Komenského 2

          16.06. 2021 MŠ Sídlisko 9.mája 322

          Cena za celú sadu fotiek je 6 €

         • OZNAM

          CELOŠKOLSKÁ SUPERSTAR

          Spevácke nadanie si overili odvážni speváci a speváčky v triednej SuperStar.

          Deti z každej triedy, ktoré sa v speváckej súťaži umiestnili na prvom mieste,

          postupujú do celoškolského kola.

          Víťazom srdečne blahoželáme.

          Celoškolské kolo sa uskutoční dňa 17.06.2021 v MŠ v dopoludňajších hodinách.

         • OZNAM RODIČOM

          OZNAM NA PRÁZDNINY OHĽADNE PLATBY ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA

          Rodičia detí , ktoré idú do školy , prosím prineste meno , číslo účtu v tvare IBAN

          na vrátenie, prípadne vzniknutého preplatku za stravu.

          / napísané na papieri prosím odovzdať u p. učiteľky na triede/

          Šeky pre deti / strava+ réžia a školné /, ktoré budú navštevovať MŠ v čase

         • OZNAM

          1. JÚN MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ

          Deň detí – 1. jún sme oslávili v našej školskej záhrade. Pani učiteľky prichystali

          stanovištia a deti cestovali do ríše rozprávok. Plnili rôzne úlohy a zažili veľa

          dobrodružstva.

          Na záver vydareného slnečného dopoludnia deti čakala diskotéka, ovocné

          občerstvenie a darčeky.

         • OZNAM

          VYDÁVANIE ROZHODNUTÍ O PRIJATÍ DIEŤAŤA DO MŠ NA ŠKOLSKÝ ROK

          2021/2022

          Riaditeľstvo MŠ oznamuje zákonným zástupcom, že Rozhodnutia o prijatí,

          neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na šk.rok 2021/2022 si môžu

          vyzdvihnúť v Materskej škole na Sídlisku 9.mája (ak mali uvedenú MŠ- Sídlisko

          9.Mája) a v MŠ na Súkenníckej 256 (ak mali uvedenú MŠ-Súkennícka) Ak

         • SVETOVÝ DEŇ „ POHYBOM KU ZDRAVIU “

          ROZTANCUJ SI CELÉ TELO

          Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila v máji 2002 nový Svetový deň pod

          názvom „Pohybom ku zdraviu“. Hlavným cieľom tohto dňa je zvýšenie verejného

          povedomia o zdravom životnom štýle s dôrazom na význam dostatočnej

          pohybovej aktivity. S pohybovou aktivitou možno začať v každom veku najlepšie

         • Aktivity v materskej škole

          MEDZINÁRODNÝ DEŇ MLIEKA

          V pondelok 17. mája 2021 sa uskutočnil v našej MŠ Deň mlieka. Mlieko by malo

          byť súčasťou nášho jedálneho lístka. Je potrebné vedieť, že mlieko a mliečne

          výrobky sú nielen chutné, ale aj zdravé a sú dôležitou súčasťou ľudskej potravy

          po celé stáročia. To my dospelí vieme, ale čo naše deti?

      • Kalendár

        zatiaľ žiadne údaje
      • KONTAKTY

       • MŠ Sídlisko 9.mája
       • sylvia.vargova@msvrbove.sk
       • +421 911 915 489
       • Sídlisko 9.mája 322, Vrbové 92203
       • zrušenie stravy: 0911 600 295
       • Elokované pracovisko Súkennícka 256
       • andrea.hasillova@msvrbove.sk
       • +421 902 750 795
       • zrušenie stravy: 033/7792815
       • Elokované pracovisko Komenského
       • +421 902 750 787
       • zrušenie stravy: 033/7792471
       • Školská jedáleň
       • ingrid.miklikova@msvrbove.sk
     • Fotogaléria

       zatiaľ žiadne údaje