• OZNAM

         ŠKOLSKÝ SEMAFOR NA ŠKOLSKÝ ROK 2021-2022

         Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy

         a školského zariadenia


         Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym

         príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela,

         zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu

        • OZNAM

         Oznam rodičom!

         Boli vydané šeky na stravu a réžiu .

         Pre nové deti je šek strava 9-10/2021 + k tomu réžia 9-12/2021 - 8,00€

         / Réžia sa účtuje 2 € mesačne na dieťa , keď sa v danom mesiaci stravuje aspoň 1

         deň , počítajú sa tam aj neodhlásené dni /

         Deti predškoláci do 6 rokov, ktorí si uplatňujú ŠD dostali šek iba na réžiu / 6 €/

        • INFORMÁCIE PRE RODIČOV

         ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022

         POKYNY UPRAVUJÚCE PODMIENKY MŠ NA OBDOBIE

         ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022

         Podmienky_a_pokyny_2021.docx

         Prevádzka Materskej školy v školskom roku 2021/2022 začína vo štvrtok

         2. septembra 2021. Denná prevádzka MŠ Sídlisko 9. mája 322, MŠ Súkennícka256

         je od 6.15 do 16.30 hodiny. A MŠ Komenského od 6.30 do 16.00 hodiny.

        • OZNAM PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV

         DOTÁCIE ZA STRAVU V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022

         Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť nasledovné právne úpravy zákona č.

         544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí

         a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“):

         zákon č. 417/2020 Z.z. zo dňa 17.12.2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon

    • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje