• Oznam rodičom !

     • ODHLASOVANIE DETÍ ZO STRAVY

      Z dôvodu nulovania zásob potravín na sklade  MŠ Sídlisko Vrbové k 30. 06.2022

      poprosím rodičov detí , ktorí vedia vopred , že dieťa nebude v období od

      27.6.2022 navštevovať MŠ , aby túto skutočnosť zapísali do zošita na

      odhlasovanie už teraz.

      Naposledy bude možné odhlásiť dieťa zo stravy dňa 27.06.2022

      / pondelok /do 7,30 h.

      Po tomto dátume sa odhlásiť nebude dať a rodič si môže prísť pre obed

      v prípade neprítomnosti dieťaťa.

      Budú vydané šeky na stravu + réžia na júl 2022,/pre prihlásené deti / tie musia

      byť uhradené najneskôr do 24.6.2022,  aby platba nabehla na účet.

       

      Za porozumenie ďakujem  vedúca ŠJ Miklíková

     • AKCIA DŇA

     • 1. JÚN - MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ

      Je to deň venovaný našim najmenším. Deň, kedy by sa všetci dospelí mali

      venovať detskému svetu, hrám, radostiam, detským srdiečkam. Deti sú kvety

      zeme, treba ich pestovať, starať sa o ne. V našej materskej škole sme tento

      krásny deň strávili spolu s deťmi rôznymi formami hier, súťaží, zúčastnili sme sa

      v kultúrnom dome na predstavení – Príbeh včielky, na dvore nechýbala výborná

      diskotéka, kde sa deťúrence do sýtosti vytancovali a vybláznili a v závere tohto

      milého  dopoludnia sme naše „ kvietky „ odmenili darčekmi 😊 

     • Zázrak života - aktivita v MŠ na tému hmyz

     • Motýlia záhrada - Babôčka Bodliaková

      Posledné tri týždne sa nám v MŠ naskytla možnosť pozorovať fascinujúcu

      premenu jednotlivých štádiíživotného cyklu motýľa.

       

      Najprv sme  v uzatvorenom kelímku pozorovali päť húseničiek Babôčky

      Bodliakovej, pozorovali sme ich rast, kŕmenie aj to ako v kelímku tvoria jemnú

      pavučinku. O niekoľko dní sa z vitálnych húseničiek stali nehybné

      kukly. Napokon sa vyliahli krásne motýle. Tie sme niekoľko dní pozorovali,

      kŕmili cukrovou vodou a jabĺčkom, ozdobili sme im sieťku kvetmi a napokon

      sme ich spoločne vypustili do prírody.

       

      Deti sa dozvedali nové informácie o hmyze , o živote motýľa, ktoré boli

      umocnené silným emotívnym  zážitkom z pozorovania v reálnom čase a  zblízka.

       

      Aj takýmto krásnym spôsobom podporujeme u detí lásku k prírode a vedieme

      ich k jej ochrane.