• Kolektív školskej jedálne

    • Pani kuchárka zdravé jedlo v hrnci varí,

     chute k nemu pridáva, kuchyňa je plná pary,

     varenie je zábava.

      

     Prevádzkoví zamestnanci školskej jedálne:

     Vedúci zamestnanec:    

     Vedúca školskej jedálne - Ingrid Miklíková

      

    • MŠ SÍDLISKO 9. MÁJA 322

     Eva Hulvanová - hlavná kuchárka

     Alena Sumerová - pomocná kuchárka

     Katarína Baleková -  pracovníčka v prevádzke/ práčka

      

     MŠ SÚKENNÍCKA 256

     Denisa Brisudová - hlavná kuchárka   

     Anna Blážová - kuchárka

     Katarína Baleková - pracovníčka v prevádzke/ práčka