• Kolektív školskej jedálne

   •  

    Prevádzkoví zamestnanci školskej jedálne:

    Pani kuchárka zdravé jedlo v hrnci varí,

    chute k nemu pridáva, kuchyňa je plná pary,

    varenie je zábava.

     

                                                                                                                                                                 

    MŠ Sídlisko 9. mája 322                                                                                                                                           MŠ Súkennícka 256

     

    Vedúci zamestnanec:    

    Vedúca školskej jedálne - Ingrid Miklíková

     

    Eva Hulvanová - hlavná kuchárka                                                                                       Denisa Brisudová - hlavná kuchárka

    Alena Sumerová - pomocná kuchárka                                                                                      Anna Blážová - kuchárka

     

    Silvia Holická - pracovníčka v prevádzke/ práčka