• Kolektív školskej jedálne

   • VEDÚCI ZAMESTNANEC ŠKOLSKEJ JEDÁLNE MŠ SÍDLISKO 9. MÁJA A MŠ SÚKENNÍCKA 256, VRBOVÉ  

    Vedúca školskej jedálne - Ingrid Miklíková 

     

     MŠ SÍDLISKO 9. MÁJA 322                                                       MŠ SÚKENNÍCKA 256

                                                                          

     

               Eva Hulvanová - hlavná kuchárka                                        Denisa Brisudová - hlavná kuchárka 

     Katarína Pániková - pomocná kuchárka                                               Anna Blážová - kuchárka

     Katarína Baleková -  pracovníčka v prevádzke(práčka)       Katarína Balekovápracovníčka v prevádzke