• TRIEDY V MATERSKEJ ŠKOLE

   • Materská škola je deväťtriedna, z toho štyri triedy sú umiestnené na elokovanom pracovisku na Súkenníckej ul. 256, jedna trieda na Komenského ul. Materská škola poskytuje celodennú starostlivosť deťom vo veku od dvoch do šiestich rokov a deťom pokračujúcim s plnením povinného predprimárneho vzdelávania. Poskytuje tiež možnosť poldenného pobytu.

     

    V MATERSKEJ ŠKOLE NA SÍDLISKU 9. MÁJA,  SÚ ŠTYRI TRIEDY A VEKOVÉ  ZLOŽENIE DETÍ JE NASLEDOVNÉ

      

                      1. TRIEDA                                                                   2. TRIEDA  

                  2 - 3 ročné deti                                                                      3 - 4 ročné deti

              Počet detí v triede: 13                                                      Počet detí v triede: 18

     

     3. TRIEDA                                                                 4.TRIEDA    

                   4 - 6 ročné deti                                                                        5 - 7 ročné deti

               Počet detí v triede: 19                                                          Počet detí v triede: 20

     

     V MATERSKEJ ŠKOLE NA ELOKOVANOM PRACOVISKU SÚKENNÍCKA 256 SÚ ŠTYRI TRIEDY A VEKOVÉ ZLOŽENIE DETÍ JE NASLEDOVNÉ

        

    1. TRIEDA                                                                                    2. TRIEDA  

                2 - 3 ročné                                                                                            3- 4 ročné                                Počet detí v triede:  16                                                                   Počet detí v triede: 18

               3. TRIEDA                                                                                                       4. TRIEDA 

                4 - 5 ročné                                                                                                                                         5 - 7 ročné deti                  Počet detí v triede: 21                                                                      Počet detí v triede: 21

     

     V MATERSKEJ ŠKOLE NA ELOKOVANOM PRACOVISKU KOMENSKÉHO 2, JE JEDNA TRIEDA A VEKOVÉ ZLOŽENIE DETÍ JE NASLEDOVNÉ

    1.TRIEDA     5 - 7 ročné deti   Počet detí v triede: 15