• Materská škola Sídlisko 9. mája 322

    •  

     V materskej škole na Sídlisku 9. mája,  sú štyri triedy a vekové

     zloženie detí je nasledovné

                           1. Trieda  Slniečka                                2 - 3 ročné deti

      Počet detí v triede: 15

      
              

       2. Trieda Lienky                   3 - 4 ročné deti  

      

     Počet detí v triede: 19

      
      

     3. Trieda    Včielky            4 - 6 ročné deti  

      

     Počet detí v triede: 22

      
      

      4. Trieda   Sovičky    5 - 7 ročné deti

      

     Počet detí v triede: 23