• Materská škola Sídlisko 9. mája 322

   •  

    V materskej škole na Sídlisku 9. mája,  sú štyri triedy a vekové

    zloženie detí je nasledovné

    1. Trieda  Slniečka                                2 - 3 ročné deti

                      Počet detí v triede: 14


          

      2. Trieda Lienky                  3 - 4 ročné deti  

     

    Počet detí v triede: 19


     

     

    3. Trieda    Včielky            4 - 6 ročné deti  

     

    Počet detí v triede: 19

     


     

     4. Trieda   Sovičky    5 - 7 ročné deti

     

    Počet detí v trie 22