• REGIONÁLNA A ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA

   •   

     

    Nový ŠvP „Zvedavko“ - nám umožňuje obohacovať výchovu, vzdelávanie detí v oblasti regionálnej a environmentálnej výchovy.

    „Regionálna výchova" nám dáva priestor priblížiť deťom minulosť našich predkov, kde získajú poznatky z histórie na elementárnej úrovni,  utvoria si predstavy o spôsobe ich života nenásilnými činnosťami. Ich zvedavosť podnecujeme, prostredníctvom výchovno-vzdelávacích aktivít – formou zážitkového učenia, praktickej činnosti, aktívnym zapájaním sa do osláv sviatkov a tradícií. Chceme deťom sprístupniť a ukázať svet, aký býval - prostými hrami, piesňami a tancami.

    „Environmentálna výchova“- región Vrbového je bohatý na  okolitú prírodu, ktorá nám ponúka množstvo aktivít. Prostredníctvom jednoduchých  činností chceme u detí podporovať a prebúdzať environmentálne cítenie, umožniť im pochopiť význam životného prostredia pre ľudí - cez praktickú činnosť a zážitkové učenie rôznymi výchovno-vzdelávacími aktivitami, exkurziami, prechádzkami do prírody...., aby deti spoznali svoje okolie a starali sa oň.

    Z uskutočnených realizovaných aktivít Vám ponúkame fotky 

  • FOTOGALÉRIA V ŠKOLSKOM ROKU 2023/2024

    zatiaľ žiadne údaje