• MŠ SÚKENNÍCKA 256

   • PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI 

                                                  

     

                   Krásny je náš život v škôlke, pestrý ako dúha,

                      veď pani učiteľka, je nám mama druhá.

     

    1. TRIEDA ŽABKY

    Filoména Galbavá - učiteľka  

                   Bc. Simona Malková - triedna učiteľka- učiteľka  

     

       2. TRIEDA MOTÝLIK

     

    Bc. Zuzana Pagáčová - učiteľka 

          Mgr. Dagmar Potroková - triedna učiteľka

                                

    3. TRIEDA LIENKY

    Juliana Blanáriková - učiteľka

    Alexandra Pápežová - triedna učiteľka

     

    4. TRIEDA VČIELKA

     Bc. Kamila Štefanková -  triedna učiteľka 

     Andrea Hasillová DiS - zástupkyňa MŠ, učiteľka