• PREVÁDZKOVÍ ZAMESTNANCI MŠ SÍDLISKO 9. MÁJA

   •  

    NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI

     

    Pani upratovačka čistí, leští, upratuje,

          prach z koberca vyťahuje, aby všade naokolo,

                                             iba všetko čisté bolo.                                                           

     

                                                                      Katarína Nosková - školníčka                                                                                

                                                              Katarína Vydarená - upratovačka