• MŠ SÍDLISKO 9. MÁJA 322

   • PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI

    V každodennej pedagogickej práci preukazujú odborné,

    pedagogicko -psychologické spôsobilosti a osobnostné

    predpoklady na výkon svojho pracovného zaradenia. Naše

    pani učiteľky majú veľké srdce. Okrem vyštudovanej

    predškolskej pedagogiky a priamej činnosti s deťmi, 

     denne našim deťom nahrádzajú mamu sú trpezlivé, milé a

    každé dieťa rešpektujú s úctou a láskou.  Ich snahou je

    vytvoriť radostné a príjemné  prostredie počas celého dňa

    pobytu v materskej škole. Ich odmenou sú šťastné a

    spokojné deti.

     

     

    1. TRIEDA SLNIEČKA

    Mgr. Eva Horňáková - triedna učiteľka

         Mgr. Frederika Šachová - učiteľka 

     

    2. TRIEDA LIENKY

    Michaela Uváčková - triedna učiteľka

    Anna Tomášiková - učiteľka

                                                                               

    3. TRIEDA VČIELKY

                           

                                            Mgr. Andrea Mikundová triedna učiteľka       

                                                          Sylvia Vargová -  riaditeľka MŠ,  učiteľka  

     

    4. TRIEDA SOVIČKY

                    Daniela Strapatá -  triedna učiteľka

                   Iveta Kóňová - učiteľka