• Materská škola Sídlisko 9. mája 322

   • V materskej škole na Sídlisku 9. mája,  sú štyri triedy a vekové zloženie detí je nasledovné


    1.Trieda    Slniečka 2 - 3 ročné deti

     

     

                2. trieda     Lienky          3 - 4 ročné deti  

     

     

    3. Trieda    Včielky     4 - 5 ročné deti  

     

     

      4. Trieda    Sovičky    5 - 7 ročné deti 

     

     

     

    V materskej škole na elokovanom pracovisku Súkennícka 256, sú štyri triedy a vekové zloženie detí je nasledovné

                1. trieda     Žabky               2 - 3 ročné deti   

     

     

     

        2. Trieda    Motýlik 3- 4 ročné deti

        

     

     

    3. Trieda    Lienka4- 6 ročné 

     

     

     

             4. Trieda    Včielka 5 - 7 ročné deti            

     

     

     

    V materskej škole na elokovanom pracovisku Komenského, je jedna trieda a vekové zloženie detí je nasledovné

     

                                      1.Trieda    Lienky 5 - 6 ročné deti     

             

     

    Na elokované pracovisko Komenského sa príjmajú trojročné deti, ktoré sú tam až do predškolského  veku .