• PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE

    •  

     Predprimárne vzdelávanie je uskutočňované podľa školského

     vzdelávacieho programu ,,Zvedavko“.  Zabezpečované je kvalifikovanými

     učiteľkami, ktoré zodpovedajú za bezpečnosť a zdravie dieťaťa  počas pobytu

      v škole.

     Materská škola na Sídlisku 9. mája 322 a na Súkenníckej ulici 256 je 

     v prevádzke 

      od  6:15 – 16:30

      Materská škola  na Komenského 2 je v prevádzke 

     od 6:30 – 16:00