• MŠ SÚKENNÍCKA 256

    • PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI 

      

                                                   

      

                             Krásny je náš život v škôlke, pestrý ako dúha,

                                veď pani učiteľka, je nám mama druhá.

      

     1. TRIEDA ŽABKY

                                 Beáta Potroková - triedna učiteľka                          

     Juliana Blanáriková - učiteľka 

      

     2. TRIEDA MOTÝLIK

                                      Bc. Kamila Štefanková - triedna učiteľka                  

                                  Andrea Hasillová DiS - zástupkyňa MŠ, učiteľka 

      

     3. TRIEDA LIENKY

               Zdenka Vráblová -  triedna učiteľka           

     Filoména Galbavá - učiteľka 

      

     4. TRIEDA VČIELKA

                                  Mgr. Dagmar Potroková - triedna učiteľka                  

                                                Bc. Zuzana Pagáčová - učiteľka