• PREVÁDZKOVÍ ZAMESTNANCI MŠ SÍDLISKO 9. MÁJA

    •  

     NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI

      

      Pani upratovačka čistí, leští, upratuje,

     prach z koberca vyťahuje, aby všade naokolo,

                                                    iba všetko čisté bolo.                                                           

      

                                                   Katarína Nosková - školníčka                                                          

                                                Katarína Vydarená - upratovačka