• MŠ SÍDLISKO 9. MÁJA 322

    • PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI

     V každodennej pedagogickej práci preukazujú odborné, pedagogicko -

     psychologické spôsobilosti a osobnostné predpoklady na výkon svojho

     pracovného zaradenia. Naše pani učiteľky majú veľké srdce. Okrem

     vyštudovanej predškolskej pedagogiky a priamej činnosti s deťmi, 

      denne našim deťom nahrádzajú mamu sú trpezlivé, milé a každé

     dieťa  rešpektujú s úctou a láskou.  Ich snahou je vytvoriť radostné a

     príjemné prostredie počas celého dňa pobytu v MŠ. Ich odmenou sú

      šťastné a spokojné deti.   

      

      

      

     1. TRIEDA SLNIEČKA

      

                               Mgr. Andrea Mikundová -   triedna učiteľka                     

                                    Sylvia Vargová -  riaditeľka MŠ,  učiteľka                                           

     2. TRIEDA LIENKY

      

                                            Daniela Strapatá -  triedna učiteľka                   

                                                  Michaela Hečková –učiteľka 

      

     3. TRIEDA VČIELKY

      

                                              Emília Breče triedna učiteľka                                 

                                               Mgr. Eva Horňáková - učiteľka 

      

     4. TRIEDA SOVIČKY

      

                                        Michaela Uváčková - triedna učiteľka                           

                          Anna Tomášiková - učiteľka