• Materská škola Súkennícka 256

    • Denný režim v našej materskej škôlke na elokovanom pracovisku Súkennícka 256

      

     1. TRIEDA ŽABKY - 2. TRIEDA MOTÝLIKY

       6:15 – 9:30    

     Hry a činnosti podľa výberu detí

      

     Pohybovo- relaxačné cvičenia

      

      Činnosti zabezpečujúce životosprávu  (8:30)

      

      Výchovno-vzdelávacia aktivita


      

              9:30 – 11:30

     Pobyt vonku

      

      Spontánne pohybové aktivity

      

     Vychádzka

      

     Hry podľa výberu detí na školskom dvore

      

     Činnosti zabezpečujúce životosprávu  (11:30)

      


       12:00 – 14:15

               Odpočinok


     14:15 – 16:30

      Hry a činnosti podľa voľby detí

      Hygiena

     Činnosti zabezpečujúce životosprávu (14:30)


      

     3. TRIEDA LIENKY - 4. TRIEDA VČIELKY

     6:15 – 9:45    

     Hry a činnosti podľa výberu detí 

     Pohybovo- relaxačné cvičenia

      Činnosti zabezpečujúce životosprávu  (8:45)

      Výchovno-vzdelávacia aktivita

      


     9:45 – 11:45

      Pobyt vonku

     Spontánne pohybové aktivity

     Vychádzka

      Hry podľa výberu detí na školskom dvore

      Činnosti zabezpečujúce životosprávu  (11:45)

      


     12:15 -14:00

      Odpočinok


     14:00 – 16:30

     Hry a činnosti podľa voľby detí

     Hygiena

     Činnosti zabezpečujúce životosprávu (14:45)