• Materská škola Komenského 2

    • Denný režim v našej materskej škôlke na elokovanom pracovisku  Komenského

      

     TRIEDA LIENKA

     6:30 – 9:30    

     Hry a činnosti podľa výberu detí 

     Pohybovo- relaxačné cvičenia

      Činnosti zabezpečujúce životosprávu  (8:30)

     Výchovno-vzdelávacia aktivita


     9:30 – 11:30

      Pobyt vonku

      Spontánne pohybové aktivity

     Vychádzka

     Hry podľa výberu detí na školskom dvore

     Činnosti zabezpečujúce životosprávu  (11:30)

      


     12:00 – 14:20 

      Odpočinok

      


     14:20 – 16:00

      Hry a činnosti podľa voľby detí

      Hygiena

     Činnosti zabezpečujúce životosprávu (14:30)