• Materská škola Súkennícka 256

    •  

     V materskej škole na elokovanom pracovisku Súkennícka 256

     sú štyri triedy a vekové zloženie detí je nasledovné

                 1. trieda     Žabky           2 - 3 ročné deti 

                 

                  Počet detí v triede : 19  
      

       2. Trieda    Motýlik        3- 4 ročné deti

      

      

             Počet detí v triede: 18

      
     3. Trieda    Lienka             4 -  6ročé deti

      

      

      

     Počet detí v triede: 21

      
                    

      4. Trieda  Včielka              5 - 7 ročné deti  

      

          

       Počet detí v triede: 23