• AKTIVITY PRE DETI, KTORÉ NENAVŠTEVUJÚ MŠ

     • TÉMA TÝŽDŇA: ZIMNÉ ŠPORTY

      25. 01. – 29. 01. 2021

      Prišla k nám zima , všetci sme sa už tešili, že napadne sneh a my sa budeme

      môcť lyžovať,  sánkovať a stavať snehuliakov. Všetci sa musíme teplo

      poobliekať,  aby nám neomrzli ruky, nohy a uši a poďme do prírody. Na stránke

      sme pre Vás pripravili zaujímavé aktivity, ak budete mať čas a chuť môžete si ich

      pozrieť a zabaviť sa.

     • Dôležitý oznam

     • Aktuálne informácie o prevádzke Materskej školy od

      25.1.2021

      Vážení rodičia,

      v súlade s informáciami, ktoré má MŠ k dnešnému dňu k dispozícii, a na základe

      Stanoviska zriaďovateľa k otváraniu MŠ od 25.01.2021 v meste Vrbové, Vám

      predkladáme  informácie k návratu detí do MŠ  od 25. Januára 2021

      Stanovisko_k_MŠ_20.1..pdf

       

      Vzhľadom na okolnosti súvisiace s pandémiou na základe uznesenia vlády SR č.30

      zo dňa 17. 01. 2021 a zavedením „lockdownu“ sa predlžuje zákaz vychádzania

      s účinnosťou od 27. 01. 2021 do 07. 02. 2021, čím upravujeme

      výchovno–vzdelávací proces v súlade s usmernením Ministerstva školstva SR.

       

      Pre týždeň od 25. 1. - 29. 1. 2021 

       

       V prevádzke bude len Materská škola  Sídlisko 9. Mája 322 v čase

      od 6:15 hod.  do  16:30 hod.

       

      Pri nástupe do MŠ pre deti  z elokovaných pracovísk MŠ Súkennícka 256 a MŠ

      Komenského 2  treba zabezpečiť:

      Papuče, pyžamo, pohárik – na pitný režim, hrebeň a náhradné veci do skrinky

       

      Materská škola  pokračuje naďalej v režime prísneho obmedzenia

       

      Materská škola bude v prevádzke iba pre deti, ktorých rodičia pracujú

      v kritickej infraštruktúre a pre zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy

      práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu (homeoffice) to znamená, že ak

      zákonný zástupca vykonáva prácu z domu nemôže dávať dieťa do MŠ.

       

      Žiadame zákonných zástupcov , ktorých sa to týka, aby do štvrtku 21.01.2021

      do 17:00 hod. nahlásili svoj záujem na e-mail materskej školy

      sylvia.vargova@msvrbove.sk alebo na telefónnom čísle  0911 915 489

       

      Záväzná prihláška na stiahnutie:

      väzná_prihláška.pdf

       

       Zákonný zástupca pri vstupe do MŠ odovzdá nasledovné tlačivá:

       

      Vyhlásenie o bezinfekčnosti na stiahnutie:

      Vyhlásenie_zákonneho_zástupcu_o_bezinfekcnosti.pdf

       

      Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu na stiahnutie:

      Čestné_vyhlásenie_zákonneho_zástupcu.pdf

       

      Rodičia, ktorí musia zostať s deťmi doma, majú nárok na pandemickú OČR.

       

      Materská škola Súkennícka 256 a Komenského 2 budú mať prerušenú

      prevádzku.

       

      Vzhľadom na zhoršenú epidemiologickú situáciu je nutné, aby sa doprovod

      dieťaťa pri vstupe do objektu MŠ preukázal platným negatívnym testom.

       

      O ďalšom postupe s návratom detí do materskej školy v týždni od 01.02.2021 Vás

      budeme informovať podľa aktuálnej epidemiologickej situácie a usmernení

      nadriadených orgánov. Bližšie informácie nájdete na našej stránke.

       

      Za pochopenie ďakujeme

      Riaditeľka MŠ

      Sylvia Vargová

     • AKTIVITY PRE DETI

     • TÉMA TÝŽDŇA: ZVIERATKÁ A VTÁČATKÁ V ZIME

      18.01. – 22.01. 2021

      Myslíte, že všetky vtáčiky odlietajú na zimu do teplých krajín?

      Že všetky zvieratká sa uložia na zimný spánok? Nie, nie a nie.

      To by tu bolo bez nich veľmi smutno. Niektoré operence, zver

      dokážu prežiť v zimnom období. Dobrí ľudia im v tom

      pomáhajú. Pripravujú pre nich kŕmidlá, búdky a rôzne zákutia

      so senom, ihličím alebo suchým lístím. Vtáčikom sypú mak,

      slnečnicu a iné dobroty, ktoré potrebujú. Lesnej zveri nosia

      seno, repu...Preto sme si pre Vás pripravili rôzne aktivity na

      rozvíjanie slovnej zásoby a poznávania lesných zvierat,

      priestorovej orientácie, farebného cítenia, jemnej motoriky,

      koordinácie zraku a pohybov ruky..

       

      Prajeme Vám príjemnú zábavu :)                                                              Kolektív MŠ

     • Aktuálne informácie o prevádzke materskej školy

     • OZNAM O PREVÁDZKE MŠ OD 18.01.2021

      Vážení rodičia,

      Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu

      v okrese Piešťany sa krízový štáb mesta Vrbové uzniesol

      ponechať Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti

      mesta Vrbové naďalej zatvorené do 22.01.2021

       

      Prosíme rodičov, aby vzhľadom k  neustále sa meniacej

        epidemiologickej situácii  sledovali webovú stránku

      materskej školy, kde Vás budeme priebežne informovať

      o podmienkach  nástupu detí do MŠ.

       

       

      Za pochopenie a trpezlivosť  ďakujeme                                                                       

        Riaditeľka MŠ

      Sylvia Vargová

     • AKTUÁLNE

     • NÁVRAT DETÍ DO ŠKÔL

      Vážení rodičia,

      venujte prosím pozornosť informáciám o podmienkach nástupu detí do MŠ  v

      súvislosti s protipandemickými opatreniami k zabráneniu šírenia Covid - 19 od

      11.1.2021.

      Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu v okrese Piešťany a

      v nadväznosti na stanovisko Ministerstva školstva zo dňa 5.1.2021 číslo:

      2021/9418:1-A1810 sa krízový štáb mesta Vrbové uzniesol na závere ponechať

      Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vrbové nateraz zatvorené.

      Na základe stanoviska zriaďovateľa mesta Vrbové k otváraniu materských škôl

      od 11.1.2021 a kritickej situácie v súvislosti s COVID-19,  Vám oznamujeme, že

      prevádzky materských škôl  na Sídlisku 9. Mája 322, Sukenníckej 256

      a Komenského budú ZATVORENÉ.  

       

      Podľa usmernení  MŠVVaŠ SR má zákonný zástupca nárok od 11.1.2021 do

      18.1.2021 na vyplácanie pandemickej OČR.   

       

      Výchovno-vzdelávací proces by sa mal obnoviť 18. 1. 2021 po pretestovaní

      všetkých zamestnancov materskej školy.

       

      Od 25. 1. 2021 by mali byť materské školy otvorené v štandardnom režime.

      Rezort školstva odporúča pre materské školy pretestovanie zamestnancov

      a rodičov v termíne od 22.1. do 24.1.2021.

       

      Keďže sa situácia mení každú chvíľu naše ministerstvo bude, každý týždeň

      reagovať na situáciu. V prípade nových, aktuálnych informácií Vás budeme

      hneď informovať.

       

      Prosíme rodičov, aby vzhľadom k epidemiologickej situácii a neustále sa

      meniacich usmernení sledovali webovú stránku materskej školy a pristupovali

      k celej  záležitosti mimoriadne zodpovedne.

       

      Za pochopenie  ďakujeme                                                                         Riaditeľka MŠ

      Sylvia Vargová

       

       

      https://www.minedu.sk/minister-skolstva-b-groehling-mame-plan-na-

      navrat-deti-do-skol-ten-vsak-zavisi-od-aktualnej-situacie/

       

                                        Rozhodnutie_ministra MŠVVaŠ _5.januára_2021.pdf

       

      Stanovisko_zriadovateľa_k_otváraniu_MŠ_k_11.1.2021.docx

       

                                       

     • ZMENA TERMÍNU VIANOČNÝCH PRÁZDNIN

     • Prerušenie prevádzky Materskej školy Sídlisko 9.mája 322

       a jej  elokovaných  pracovísk na Súkenníckej 256 a

      Komenského 2

      Riaditeľka Materskej školy Sídlisko 9.mája 322 oznamuje zákonným zástupcom,

      že na základe Rozhodnutia  MŠVVaŠ SR zo dňa 11.12.2020 číslo:2020/18259:4-

      A1810 a po dohode so zriaďovateľom Mesta Vrbové bude prerušená

      prevádzka na Sídlisku 9.mája v dňoch od 22.12.2020 do 08.01.2021  

       

      MŠ na elokovanom pracovisku  Súkennícka 256 bude prevádzka prerušená od

      21.12.2020 - 08.01. 2021

       

       MŠ na elokovanom pracovisku Komenského 2 bude prevádzka prerušená od

       21.12.2020 do 08.01.2021

       

      Riadna prevádzka na všetkých pracoviskách MŠ  začne, dňa 11.01.2021, ak sa

      nezmenia usmernenia príslušných orgánov.

       

      Je potrebné sledovať v médiách aktuálne informácie a webovú stránku MŠ.

       

      Rozhodnutie_ministra_vianoce.pdf

      Organizácia_činnosti_materských_škôl__základných_škôl_a_stredných_škôl.pdf

       

     • OZNAM

     • Prevádzka MŠ počas vianočných sviatkov

      Oznamujeme rodičom, že počas vianočných sviatkov bude

      prevádzka MŠ v období od 23. 12. 2020  do 06. 01. 2021

       PRERUŠENÁ.

      Nástup detí do MŠ bude od 07.01. 2021

     • Oznam rodičom !

     • Školská jedáleň 

      Z dôvodu nulovania zásob potravín na sklade

      k 22.12.2020 poprosím rodičov detí, ktorí vedia vopred, že

      dieťa nebude v mesiaci december navštevovať MŠ, aby

      túto skutočnosť zapísali do zošita na odhlasovanie už

      teraz. Naposledy bude možné odhlásiť dieťa zo stravy dňa

      21.12.2020 / pondelok /do 7,30 h. Po tomto dátume sa

      odhlásiť nebude dať a rodič si môže prísť pre obed v

      prípade neprítomnosti dieťaťa. 

       

      Vedúca ŠJ : Miklíková Ingrid 

     • Sponzorský dar od spoločnosti Semikron, s.r.o Vrbové

     • POĎAKOVANIE

      Materská škola Vrbové vyjadruje poďakovanie spoločnosti

      Semikron, s.r.o., Vrbové, ktorá nám v tejto ťažkej dobe podala

      pomocnú ruku a podporila nás formou sponzorského daru –

      dezinfekčnými a hygienickými potrebami.

       

      Vážime si Váš srdečný a ústretový postoj, pretože beriete aj

      tých najmenších ako súčasť našej spoločnosti.

     • Akcia v mesiaci Október

     • ČAROVANIE S JESEŇOU

      V mesiaci október sa uskutočnila aj jesenná akcia „Čarovanie s jeseňou“.

      Nakoľko je tento školský rok plný obmedzení, rozhodli sme sa tvorenie

      prenechať  na tvorenie v domácom prostredí. Deti tvorili s rodičmi doma a 

      svoje nádherné jesenné výtvory priniesli do MŠ  na výstavku spolu s 

      rôznymi krásnymi prírodninami (okrasné tekvičky,dula, šípky, rôzne druhy

      jabĺk, hrušiek, lesných plodov, dreva a pod.). Deti spolu s rodičmi prejavili

      svoje zručnosti, nápaditosť, tvorivosť, fantáziu. Pod ich rukami vznikali

      ježkovia, slimáky, muchotrávky, svetlonosy z tekvíc, pavúky a mnohé iné.

      Z vytvorených dielok sme si zhotovili výstavu v interiéri i v exteriéry

      našej MŠ. Nadšenie detí z dielok bolo veľké, rozprávali o svojich zážitkoch

      pri tvorbe a spoločne sa tešíme z výstavy, ktorú budeme ešte dlho obdivovať.

      Ďakujeme všetkým rodičom a ich deťom sa krásnu spoluprácu a súdržnosť

      počas trvania tejto milej jesennej akcie.

      ĎAKUJEME :)

     • Akcia v mesiaci Október

     • JESENNÁ AKCIA V MŠ - ZBER GAŠTANOV

      Tak ako každý rok aj tento rok sa naša MŠ zapojila do projektu „Gaštanko“.

      Pri zberegaštanov mali deti so svojimi rodičmi možnosť stráviť pekné chvíle

      v prírode. Tento rok sa podarilo našim šikovným deťom vyzberať

      1920 kg gaštanov, ktoré poputovali firme Calendula, ktorá

      extrahuje  čistú substanciu z pagaštana konského používanú vo farmaceutickom

      priemysle. Každá trieda bola firmou finančne ohodnotená, podľa váhy gaštanov

      danej triedy.Z finančných prostriedkov budú deťom zakúpené pomôcky dennej

      potreby ako napr. (pastelky, nožnice, knihy...). Počas zberu gaštanov sme sa

      sústredili v našej MŠ aj na tvorivé aktivity  s gaštanmi. Pani učiteľky zaraďovali

      do vzdelávacích aktivít počítanie  s gaštanmi, modelovanie, lepenie,

      kolektívne koláže, tvorenie  cestičiek - labyrintov, panáčikov, slimáčikov a pod.

      Všetkým rodičom a ich deťom patrí veľká vďaka za  Vašu húževnatosť a 

      súťaživosť pri zbere gaštanov.

       

      Materská škola

     • Dôležitý oznam pre rodičov

     • INFORMÁCIE PO CELOPLOŠNOM TESTOVANÍ

      Vzhľadom k tomu, že nevieme, aká nastane situácia po

      celoplošnom testovaní,  žiadame rodičov, ktorí budú

      musieť zostať v karanténe , aby informovali pedagogický

      personál, odhlásili deti zo stravy.

       

      Žiadame Vás , aby ste pozorne sledovali našu webovú

      stránku, kde Vás budeme informovať o vývoji situácie a

      prevádzke MŠ od pondelka.

       

      Upozorňujeme rodičov, že majú povinnosť informovať aj

      pediatra v prípade,  ak zostane dieťa v karanténe,

      ktorý po ukončení karantény vystaví potvrdenie a

      na základe tohto potvrdenia môže dieťa opäť

      nastúpiť do materskej školy.

       

      Ďakujeme a želáme nám všetkým veľa trpezlivosti a šťastia

      pri celoplošnom testovaní na COVID 19.

     • AKTUÁLNE INFORMÁCIE

     • MIMORIADNY OZNAM

      Táto situácia ktorá nastala, sa dotýka nás všetkých.

      Rovnako ako Vás rodičov, tak aj nás zamestnancov MŠ. V

      čase po celoplošnom testovaní  na COVID-19 žiadame,

      aby ste svoje deti, v prípade,  že sa nedáte otestovať,

      nechali doma. Rodič, ktorý je v karanténe, nemôže svoje

      dieťa priviesť do MŠ. Prosíme Vás, aby ste rešpektovali

      aktuálne opatrenia. Informácie kopírujú nariadenia vlády a

      usmernenia MŠVVaŠ. Ubezpečujeme Vás, že sa snažíme

      zabezpečiť prevádzku MŠ najdlhšie a v najlepšom zložení.

       

     • Oznam pre rodičov ohľadne jesenných školských prázdnin

     • Dôležitá zmena !

      Na základe zverejneného Rozhodnutia MŠVVaŠ SR zo dňa

      27.10.2020 sa mení termín jesenných prázdnin

      nasledovne:

      Materská škola a jej elokované pracovisko MŠ Súkennícka

      256, počas jesenných školských  prázdnin,

      budú v prevádzke v bežnom režime, tak ako doposiaľ. 

       

      MŠ Sídlisko 9. mája 322 a MŠ Súkennícka 256 - 6:15- 16:30

      MŠ Komenského ZATVORENÁ

       

      Usmernenie_k_postupu_materských_škôl_a_zakladných_škôl_v_čase_platnosti_

      uznesenia_vlády_SR_c._67(1).pdf

       

      Zákonný zástupca dieťaťa po celoplošnom testovaní, pri

      prvom nástupe dieťaťa do MŠ predloží:

      Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

      Tlačivo upravené v zmysle uznesenia vlády Slovenskej

      republiky č. 678 z 22. októbra 2020 zverejní MŠVVaŠ na

      webovom sídle.

      Riaditeľka MŠ

     • OZNAM O ZBERE GAŠTANOV

     • GAŠTANKO​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

      Prosíme rodičov ,

      ktorí sa s nami zapojili do zberu gaštanov,  aby priniesli

      nazbierané gaštany do MŠ v dňoch od 19.10.2020 do

      21.10.2020 na školský dvor pri hlavnom vchode, kde budú

      označené miesta pre každú triedu.

       

      Ďakujeme za spoluprácu a dúfame, že ste prežili so

      svojimi deťmi v prírode pri zbere gaštanov príjemné

      chvíle.