• NÁVŠTEVA DRUŽSTVA ŠTERUSY

     • DEŇ MLIEKA

      Pri príležitosti ku „ Dňu mlieka „ 17. 05. 2022 a v rámci

      zapojenia sa do projektu „ Adoptuj si kravičku“ sa i naše

      včielky  a lienky vybrali na návštevu PVOD Kočín. Skoro ráno

      sme sa  dopravili na poľnohospodárske družstvo a plní

      očakávania sa tešili čo všetko uvidíme.

       

       Privítal nás milý  pán predseda,  ukázal nám koníky, ktoré

      potešili detské očko i dušičku. Na krásnom, čistom

      priestranstve v celom objekte sme navštívili „ škôlku „ malých

      teliatok, ktoré boli veľmi hravé, deti si ich mohli pohladiť a za

      odmenu nás všetkých odvďačili svojou nebojácnosťou

      a prítulnosťou. Deti teliatka veľmi zaujali, ale bol čas pobrať

      sa ďalej, nakoľko nastal čas pitia mliečka.

       

       Presunuli sme sa k veľkým kravičkám, kde sme uvideli  nášho

      vytúženého „ ZVONČEKA“, ktorý deti vítal pohľadom už

      zďaleka. Po návšteve veľkej maštale, v ktorej bolo čisto

      a útulne, za pozdravu kravičiek sa jedna skupinka detí išla

      pozrieť ako sa dojí mliečko, kde nám vysvetlili celý proces

      výroby, ako aj odvozu. Druhá skupinka sa za ten čas vozila na

      malom traktoríku, obzrela parádne poľnohospodárske stroje

      najnovšej techniky a myslím, že deti nestačili ústa zatvárať.

      Po vzájomnom vymenení sa sme navštívili aj chliev, v ktorom

      bývajú prasiatka, nakoľko z dôvodu vysokej hygieny sme

      nemohli dnu, priviezli nám ukázať maličké  prasiatko, ktoré si

      deti mohli popestovať a to nám za odmenu kvíkalo v rukách.

      Ej bolo, že to radosti.-)

       

      Azda najväčšou atrakciou bol zážitok vidieť práve

      novonarodené  teliatko, ktoré deti privítali potleskom. Jeho

      plaché očká nám ale naznačili, aby sme boli tichšie a tak si

      vychutnali pohľadom aj ostatné „ mamičky kravičky „

      čakateľky.  Po tomto krásnom zážitku a už aj poriadne unavení

      a vyhladnutí sme sa presunuli do jedálne, kde na deti čakalo

      občerstvenie. Toto dopoludnie sme si skvele užili, získali

      nové informácie ohľadom života, chovu kravičiek, prasiatok,

      koníkov, ale aj výroby mlieka, či poľnohospodárskej techniky.

       

       Ďakujeme rodine Puvákovej za pozvanie i občerstvenie pre

      deti a dúfame, že v tejto tradícii zotrváme😊

     • DEŇ V MŠ

     • SFÉRICKÉ KINO V MATERSKEJ ŠKOLE

      Do našej materskej školy prišlo 05.04.2022 „Sférické kino". Je to sférický

      projekčný systém, ktorý poskytuje deťom nový spôsob vzdelávania. Deti mali vo

      vnútri pojazdnej kupoly sférický 360° výhľad, ako v žiadnom mobilnom kine. So

      zatajeným dychom sledovali príbeh o strome a jeho živote. Sférické kino je

      jedinečné v tom, že deti sa stali akoby priamym účastníkom deja. Bol to

      nezabudnuteľný zážitok nie len pre deti, ale aj pre dospelých.

     • AKCIA DŇA V MATERSKEJ ŠKOLE

     • „SVETOVÝ DEŇ VODY”

      V našej materskej škole si každoročne pripomíname „Svetový deň vody “, ktorý

      je stanovený na 22. marca. Pri tejto príležitosti sme v rámci celého dňa pripravili

      viacero aktivít pod názvom „Putovanie kvapky”. Aktivity boli smerované

      k uvedomeniu si významu vody pre život ľudí, zvierat aj rastlín, k nutnosti ju

      chrániť a vodou šetriť, pretože je obrovský dar prírody a bez nej by nebol možný

      život na Zemi. Pútavou formou o  kvapkách sa deti oboznámili s významom

      a kolobehom vody na Zemi. Kolobeh vody v prírode mali možnosť pochopiť

      krátkym príbehom: „Ako vrátilo slniečko šteniatku vodu“ Vnímaním zvukov a

      rozoznávaním zvukov potoka, mora či dažďových kvapiek sa rozvíjalo sluchové

      vnímanie u detí. Počas tohto dňa deti pracovali rôznymi výtvarnými technikami.

      Deti vytvárali plagát, ako z oblakov padá dážď na kvety, maľovali vodné kvapky,

      naučili sa skladať čiapky, papierové lodičky, ktoré nám na hladine vody plávajú,

      hrali sa na malých rybárov, ktorí chytajú rybky vypracovali pracovné listy k

      danej téme.   Vyrobili si čelenky s kvapkou vody, ktoré využívali pri rôznych

      pohybových i dramatických hrách. Mali jedinečnú príležitosť vlastnými

      zážitkami, skúsenosťami, pozorovaním a objavovaním, formou zážitkového

      učenia si vyskúšať jej podoby, zahrať sa s ňou, odmerať jej teplotu, objem, chuť

      či iné vlastnosti. Najviac sa deťom páčilo experimentovanie s vodou, keď si

      mohli vyskúšať jej vlastnosti a reakcie pri zaujímavých pokusoch. Na vychádzke

      k potoku si predškoláci všímali a veľmi kriticky vnímali znečistenie blízkeho

      potoka pri púšťaní lodičiek do Holešky. Počas celého dňa mali deti zabezpečený

      pitný režim čistou, zdravou vodou.

      Vieme, že nevonia, nemá farbu, ale zato má neuveriteľnú moc a je

      nenahraditeľná. Učíme sa spoznávať a pochopiť kde mizne, odkiaľ k nám

      prichádza a aké čary dokáže.

      Presvedčte sa s nami…..

     • VÍTANIE JARI

     • „VYNÁŠANIE MORENY“

      Príchod najkrajšieho ročného obdobia bol oddávna spájaný s rôznymi ľudovými

      tradíciami. Naša materská škola si ctí tradície našich starých rodičov a ani tento

      rok sme na ne nezabudli. Opäť sme vyhnali  zimu usporiadaním jarnej akcie

      Vynášanie Moreny. Príchod jari sme oslávili v pondelok 21.03.20222, ktorý bol

      pre našich škôlkarov veselý a radostný. Stretli sme sa všetky triedy v areáli

      školského dvora, aby sme slamenú devu odetú do ženských šiat vyniesli od nás

      preč. Zobrali sme Morenu a spoločne v jarnom sprievode za spevu, sme ju

      niesli ulicami Vrbového, kde sme odchádzali k potoku Holeška v blízkosti MŠ.

      Ľudovými piesňami, riekankami, jarnými vyvolávačkami a hrami sme privolávali

      vytúženú jar.

      Morenu sme zapálili, hodili do vody a spoločne sa tešili na prichádzajúce jarné

      dni plné slniečka, spevu vtáčikov a vône prvých kvetín. Aj takto sme dali zime

      definitívne najavo, že už chceme jar! Aby zima nadobro odišla a krásna jar aby

      sa rozvinula do svojej zelenej krásy.

     • AKCIA DNEŠNÉHO DŇA

     • KARNEVALOVÉ VESELIE V NAŠEJ MŠ

      Prišiel..... Ten najočakávanejší deň o ktorom sa spieva aj v známej detskej piesni

      Mira Jaroša, kde detské očká žiarlili radosťou, úprimnosťou, zvedavosťou,

      proste takou ako to len ony vedia!  Keď sa vysloví slovo „ KARNEVAL“,

      predstavíme si pod ním symbol veselosti, zábavy, hodovania, tanca...

      A práve dnes sme taký úžasný deň prežili. Už od skorého rána sa v krásne

      a vkusne vyzdobených triedach promenádovali tie najkrajšie masky. Či to bol

      lev, princezné, ježibabky, indiáni, bojovníci, spidermani, minecrafťáci, všetky boli

      tak krásne a milé, že sa nedá povedať o niektorej, že je najkrajšia. Ale o tom to

      predsa vôbec nie je.

       My sme vďaka programu, ktorý zabezpečili šikovné pani

      učiteľky, prežili deň plný tanca, smiechu, spontánnosti pri  rôznych  balónových,

      stoličkových či súťaživých hrách, spoločným predstavovaním jednotlivých

      masiek sme sa na chvíľu ocitli v rozprávke, super občerstvením a skvelou

      tombolou vďaka úžasným rodičom mali deti azda tú najväčšiu radosť z výhry.

      Tento skvelý deň zavŕšila diskotéka, pri ktorej sme všetky pojedené dobroty

      vytriasli zo seba 😊

      Myslím, že každé dieťa si z tohto dníka odnieslo nielen skvelé zážitky, či

      odmenu, ale hlavne myšlienku, že o rok sa stretneme zas a určite v iných

      maskách....okrem našich predškolákov, ktorí už budú pilní žiačikovia, ale

      pomocou fotografií si kedykoľvek môžeme zaspomínať na tento kúzelný deň.