• PLÁNOVANÉ AKCIE NA ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024

   • ZIMNNÉ AKCIE  12/01/02

        

     

     ,,MIKULÁŠ“

    ©      MŠ Sídlisko 9. mája, MŠ Súkennícka, MŠ Komenského – 06.12.202310:00 hod.

     PREZENTOVANIE SA V DOMOVE KLAS ,,VIANOČNÉ VYSTÚPENIE“

    ©      odovzdanie krabičiek ,, Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“

    ©      MŠ Súkennícka – folklórny krúžok ,,Kolovrátok" 19.12.2023 o. 10:00 hod.

     PREZENTOVANIE SA NA VEREJNOSTI V MESTE ,,VIANOČNÉ. VYSTÚPENIE“

    ©      MŠ Sídlisko 9. mája - 20.12.2023 o 16 :00hod.

     ,,VIANOČNÉ VYSTÚPENIE V MATERSKEJ ŠKOLE“

      MŠ Sídlisko 322   

     ©      spoločné vianočné vystúpenie všetkých tried na školskom dvore - 21.12.2023 o 15:30 hod.               

    MŠ Súkennícka 256

     1. trieda - Žabky  - 15.12.2023 o 15:30 hod. - preložené 19.12.2023

    2. trieda -Motýliky   - 12.12. 2023 o15:15 hod. - preložené - 19.12.2023 

    3. trieda - Lienky   - 13.12.2023 o 15:30 hod.     

    4. trieda - Včielky   - 18.12.2023 o 16:00hod.

     

     MŠ Komenského 

     1. trieda - Lienky  - 13.12.2023 o 15:30 hod.

     ,,VIANOČNÉ PEČENIE"

    ©      v rámci výchovno-vzdelávacej činnosti v týždni od 11.12. - 15. 12.2023

     ,,OD ONDREJA DO VIANOC“

    ©      realizovanie aktivít zo ŠvP ,,Zvedavko“ v rámci výchovno-vzdelávacej činnosti sa oboznamovať sa so stridžími dňami: zvyky na Ondreja, Katarínu, Mikuláša, Luciu a približovať povery našich predkov v čase sviatkov

    ©       MŠ Sídlisko 9. mája, MŠ Súkennícka, MŠ Komenského v mesiaci 12/2023

     VYZDOBENIE STROMČEKOV NA NÁMESTÍ V MESTE“

    ©      ozdobenie stromčekov na námestí deťmi, ktoré pripravilo mesto Vrbové pre každú triedu

    ©      MŠ Sídlisko 9. mája, MŠ Súkennícka, MŠ Komenského – 18.12.2023 v rámci pobytu vonku

     ŠTEDRÁ VEČERA“

    ©      MŠ Sídlisko 9. mája, MŠ Súkennícka, MŠ Komenského – 22.12.2023 v rámci výchovno-vzdelávacej činnosti

     ,,TURISTICKÁ VYCHÁDZKA DO LESA“

    ©      pozorovanie stôp a kŕmenie zveri

     

     ,,LEGO DNI“

    ©      spoločné tvorenie s lega  v týždni od 29.01. – 02.02.2024 v rámci výchovno-vzdelávacej činností

     

     ,,ĽADOVÉ KRÁĽOVSTVO, HRY SO SNEHOM“

     ©     stavanie snehuliakov

    ©     bobovanie, šmýkanie na lopatách – podľa počasia

     ,,FAŠIANGOVÝ KARNEVAL“ 

     ©     MŠ Sídlisko 9. mája, MŠ Súkennícka, MŠ Komenského - 07.02.2024 - v rámci výchovno-vzdelávacej činnosti

     

                         

    JESENNÉ AKCIE 9/10/11/2023

       

     

     JESENNÉ TVORENIE A TVORENIE V SPOLUPRÁCI S RODIČMI

    ©     MŠ Sídlisko 9. mája 322, MŠ Komenského - 02.09. - 06.10.2023

    ©     MŠ Súkennícka 256 - 20.09.2023 16:00hod. 

     

    EXKURZIA KRAKOVANY  ,,SLADKÁ JESEŇ NA TEKVICOVOM DVORE“

    ©     MŠ Sídlisko, MŠ Komenského 2, MŠ Súkennícka 256 (predškoláci) - 25.09.2023 v rámci výchovno-vzdelávacej činnosti 

     

    SVETOVÝ DEŇ MLIEKA NA ŠKOLÁCH 

    ©     MŠ Sídlisko, MŠ Komenského 2, MŠ Súkennícka 256 – 25.09. – 29.09.2023 v rámci výchovno-vzdelávacej činnosti 

     

    JESENNÉ PRÁCE V MŠ - podieľať sa na jesenných prácach (šliapanie kapusty, sušenie ovocia, pečenie chleba...)

    ©    MŠ Sídlisko, MŠ Komenského 2, MŠ Súkennícka 256 v priebehu mesiaca 10/11/2023 

     DEPISTÁŽ - ŠKOLSKÁ ZRELOSŤ PREDŠKOLÁKOV 

     ©     MŠ Sídlisko 322, MŠ, MŠ Komenského 2 - 11.10.2023 o 8:00 hod

     ©     MŠ Súkennícka 256  - 4.10.2023 o 8:00hod.

    DIVADLO BABADLO  ,,Kráľ Drozdia brada“ 

     ©     MŠ Sídlisko, MŠ Komenského 2 – 05.10.2023 o 10:00hod.

     ©     MŠ Súkennícka 256 – 05.10.2023 9:00hod.

    SVETOVÝ DEŇ JABLKA 

     ©     MŠ Sídlisko, MŠ Komenského 2, MŠ Súkennícka 256 -  19.10.2023 a v týždni od 16.10. – 20.10.2023 v rámci výchovno-vzdelávacej činnosti (ochutnávka ovocia zeleniny - propagovanie zdravej výživy)

     

    DEŇ ÚCTY K STARŠÍM V MŠ – prezentovanie sa na triedach 

     ©     MŠ Sídlisko 322

          2. trieda -  26.10. 2023 o 15:30 hod.

          3. trieda –  24.10. 2023  o 15:30 hod.

          4. trieda –   26.10.2023 o 15:45 hod.

     

     ©     MŠ Súkennícka 256

             2. trieda – 26.10. 2023 o 16:00 hod

             3. trieda –  25.10.2023 o 15:45 hod.

           4. trieda –  25.10.2023 o 16:00 hod.

     

     ©     MŠ Komenského

      1. trieda -  25.10. o 15:15 hod.

    DEŇ ÚCTY K STARŠÍM - prezentovanie sa v domove ,,KLAS“ 

     ©     MŠ Sídlisko 9. mája 322 - 26.10.2023 o 10:00hod.

     

    ÚNIA ŽIEN - prezentovanie sa v ZŠ Komenského 2 (jedáleň) 

    ©     MŠ Súkennícka predškoláci - 24.10.2023 o 15:00hod. 

     

     ZBER GAŠTANOV V SPOLUPRÁCI S FIRMOU CELANDULA

     ©     MŠ Sídlisko, MŠ Komenského 2, MŠ Súkennícka 256 -

    začiatok od 02.10.2023 do 23.10.2023 - ukončenie zberu

     

    DEŇ MATERSKEJ ŠKOLY - ,,OSLAVA DŇA MATERSKEJ ŠKOLY“

     ©     spojená s krátkym vystúpením detí na školskom dvore, lampiónovým sprievodom mestom, ohňovou a svetelnou šou s programom Dryády od firmy ,,FANDANGO“. MŠ Sídlisko, MŠ Komenského 2, MŠ Súkennícka 256 - 07.11.2023 o 16:30 hod.

     

     Výzva 6. ročníka celoslovenského projektu ,, KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE OD TOPÁNOK“

    ©  zapojenie do celoslovenského projektu v spolupráci s rodičmi - naplnením krabičiek od topánok v termíne od 02.11.2023 – 30.11.2023. Odovzdanie krabičiek prebehne v domove ,,KLAS“ Vrbové pri príležitosti vianočného vystúpenia

                                                           

     JAR 03/04/05 

        

    ©     Svetový deň zdravia

    ©   Vynášanie Moreny 

    ©     Máj - oživenie folklórnych tradícií v spolupráci s rodičmi

    ©     Svetový deň vody a Zeme

    ©     v rámci mesiaca knihy navštíviť s deťmi mestskú knižnicu

    ©     zúčastniť sa výtvarnej súťaže podľa ponuky

    ©     zdravé oči už v škôlke

    ©     Dajme veciam novú šancu (burza kníh a hračiek v spolupráci s rodičmi)

    ©     Deň rodiny

    ©     Exkurzia podľa ponuky

     LETO 06

          

     ©     MDD        

    ©     Superstar – triedne a celoškolské

    ©     Návšteva ľudovej izby – Krakovany

    ©     Športová olympiáda

    ©     Rozlúčka s predškolákmi