• Vzdelávanie MŠ v školskom roku 2020/2021

   •  

    V zmysle  69 § ods. 1 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch poskytovateľ vzdelávania Materská škola Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové uverejňuje na svojom webovom sídle hodnotenie uskutočneného vzdelávania nasledovne:

     

    P č.

    druh programu vzdelávania

    názov programu

    termín/trvanie

    rozsah v hodinách

    1.

    adaptačné vzdelávanie

    Adaptačné vzdelávanie dvoch začínajúcich pedagogických zamestnancov

    10mesiacov

    Ukončené 

    08.06.2021

     50 hod.

    2.

    adaptačné vzdelávanie

    Adaptačné vzdelávanie dvoch začínajúcich pedagogických zamestnancov

    10mesiacov

    Ukončené

    10.06.2021

     50 hod.

    3.

    aktualizačné vzdelávanie

     

    Deklarácia práv dieťaťa

     

    Poskytnúť vedomosti o Dohovore o právach dieťaťa a využiť novo získané informácie pri aplikovaní vo výchovno-vzdelávacom procese. Rozšíriť si zručnosti pri tvorbe a aplikácii vhodných aktivít, stratégií a metód zameraných na deklaráciu práv dieťaťa

    Školský rok 2020/2021

     

    2 / 30 h.

    4.

    aktualizačné vzdelávanie

     

    Využitie netradičných hudobných nástrojov vo výchovno- vzdelávacom procese

     

    Poskytnúť informácie o niektorých netradičných hudobných nástrojoch      ( boomwhackers, kalimba, kajon ) a ich využití vo výchovno- vzdelávacom procese v MŠ

     

    Školský rok 2020/2021

    ukončené 26.05.2021

    2 / 30 h.

     

     

    Hodnotenie aktualizačného vzdelávania 

     

    V zmysle  69 § ods. 1 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch poskytovateľ vzdelávania Materská škola Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové uverejňuje na svojom webovom sídle hodnotenie uskutočneného vzdelávania nasledovne:

    Hodnotenie_aktualizačného_vzdelávania_26.05.2021_rekapitulácia.pdf

    Hodnotiaci_hárok_aktualizačného_vzdelávania.pdf

    Grafické_vyhodnotenie_otázok_hodnotiaceho_hárku.pdf