• Vzdelávanie MŠ v školskom roku 2020/2021

   • V zmysle § 69 ods. 1 písm. b) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických

    zamestnancoch a odborných zamestnancoch poskytovateľ vzdelávania

    MŠ Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové zverejňuje názvy programov,

    ktoré poskytuje nasledovne:

     

    P č.

    druh programu vzdelávania

    názov programu

    termín/trvanie

    rozsah v hodinách

    1.

    adaptačné vzdelávanie

    Adaptačné vzdelávanie dvoch začínajúcich pedagogických zamestnancov

    10mesiacov

    prebieha

     50 hod.

    2.

    adaptačné vzdelávanie

    Adaptačné vzdelávanie dvoch začínajúcich pedagogických zamestnancov

    10mesiacov

    prebieha

     50 hod.

    3.

    aktualizačné vzdelávanie

     

    Deklarácia práv dieťaťa

     

    Poskytnúť vedomosti o Dohovore o právach dieťaťa a využiť novo získané informácie pri aplikovaní vo výchovno-vzdelávacom procese. Rozšíriť si zručnosti pri tvorbe a aplikácii vhodných aktivít, stratégií a metód zameraných na deklaráciu práv dieťaťa

    Školský rok 2020/2021

    2 / 30 h.

    4.

    aktualizačné vzdelávanie

     

    Využitie netradičných hudobných nástrojov vo výchovno- vzdelávacom procese

     

    Poskytnúť informácie o niektorých netradičných hudobných nástrojoch      ( boomwhackers, kalimba, kajon ) a ich využití vo výchovno- vzdelávacom procese v MŠ

     

    Školský rok 2020/2021

    2 / 30 h.