• OZNAM

         DARUJTE NÁM 2 % ZO SVOJICH DANÍ

         Vážení rodičia a priatelia školy

         Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní neziskovej organizácii, ako je

         aj naše OZ Predškolák. OZ Predškolák je zaregistrované v Notárskej komore SR,

         preto 2% z Vašej dane budú poukázané priamo na účet OZ Predškolák. Ten dar

        • AKTIVITY

         REGIONÁLNA A ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA

         Nový ŠvP „Zvedavko“ - nám umožňuje obohacovať výchovu, vzdelávanie detí

         v oblasti regionálnej a environmentálnej výchovy.

         „Regionálna výchova" nám dáva priestor priblížiť deťom minulosť našich

         predkov, kde získajú poznatky z histórie na elementárnej úrovni, utvoria si

    • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje