• ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2022/2023

     •  INFORMÁCIA K ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKA 2022/2023

      Riaditeľstvo Materskej školy Sídlisko 9. mája  so súhlasom zriaďovateľa mesta

      Vrbové, oznamuje zákonným zástupcom detí navštevujúcich MŠ Sídlisko 9.

      mája, MŠ Súkennícka 256 a MŠ Komenského, že otvorenie školského roka

      2022/2023  začína 05.septembra 2022.

       

      Prevádzka MŠ Sídlisko 9. mája, MŠ Súkennícka 256 bude otvorená  v čase od

      6:15 – 16:30 a MŠ Komenského od 6:30 – 16:00.

       

      Dieťa priveďte do triedy najneskôr do 8:00 hod. V prípade neprítomnosti

      ho odhláste osobne, alebo telefonicky na telefónnom čísle MŠ, ktoré sú

      zverejnené na webovej stránke.

       

      PRVÝ DEŇ VAŠE DIEŤA DO MŠ POTREBUJE:

       

      OSOBNÉ POTREBY:

      Prezuvky - s pevnou pätou, nie na šnurovanie, nie šľapky, ale prezuvky so

      zapínaním, ktoré nebude robiť dieťaťu ťažkosti

      Pyžamo - deti, ktoré ostanú na celodenný pobyt, 1x týždenne, v pondelok sa

      prinesie v piatok vezme domov na opranie

      Náhradné oblečenie - pančuchy, spodnú bielizeň, iné podľa uváženia rodiča pre

      prípad potreby, ak sa dieťa ušpiní alebo ….Oblečenie vložiť do igelitového

      vrecúška a dať do skrinky v šatni

      Dievčatá hrebeň - na vlasy, ideálne sú umelohmotné hrebene, ktoré sa ľahko

      dezinfikujú

      Umelý pohárik - na pitný režim

      Igelitové vrecúško - v prípade potreby na znečistené veci

       

      Všetky veci dieťaťu zrozumiteľne označte, podpíšte menom a priezviskom, aby

      nedošlo k zámene a učte deti, aby si poznali svoje veci!

       

      Je dôležité obliekať deti do oblečenia bez náročného a tesného zapínania, bez

      drobných gombíkov, opaskov, trakov a iných prekážok, ktoré dieťa nedokáže

      zvládnuť a ktoré mu spôsobujú stresové okamihy a odoberajú zo zdravého

      sebavedomia z vlastnej šikovnosti.  

       

      V PRIEBEHU MESIACA SEPTEMBER JE POTREBNÉ PRINIESŤ HYGIENICKÉ

      POTREBY:

      4ks toaletný papier

      10ks hygienické vreckovky

      1ks tekuté mydlo

       

      DOKLADY PRINIESŤ HNEĎ PRVÝ DEŇ NÁSTUPU:

       

      Fotokópiu karty poistenca dieťaťa (nové deti)

       

      Splnomocnenie o preberaní dieťaťa, ak bude preberať dieťa niekto iný ako

      zákonný zástupca

      Plnomocenstvo_MS_.pdf

       

      Aktuálne Vyhlásenie o bezinfekčnosti rodinného prostredia – vyplniť pri nástupe

      dieťaťa a po každom ochorení

      Vyhlásenie_o_bezpriznakovosti.pdf

       

      Pre plynulosť preberania je vhodné, aby ste prišli už s vyplneným tlačivom.

      Tlačivá si môžete stiahnuť z našej webovej stránky  a priniesť do MŠ vypísané,

      alebo ho dostanete v triede pri rannom odovzdávaní dieťaťa učiteľke, ktoré si

      vyplníte doma a prinesiete nasledujúci deň a odovzdáte pani učiteľke na triede.

      Na všetkých tlačivách je potrebné uviesť dátum – DEŇ NÁSTUPU dieťaťa do MŠ.

      Ak nastúpi Vaše dieťa 05.09.2022 na tlačivách bude dátum 05.09.2022.

       

      ČO JE ZAKÁZANÉ NOSIŤ DO MŠ

      Hračky z domu

      Drahé, cenné predmety

      Mobilné telefóny

      Lieky

      Sladkosti a iné jedlo odkladať v skrinke, či vo vreckách detí

       

      A NA ZÁVER.....

      V posledných rokoch sa deti adaptujú v prostredí materskej školy veľmi dobre,

      ťažšie je to s adaptáciou rodičov... Dajte deťom pocítiť, že ste naň hrdí, že ho

      veľmi ľúbite a pobyt medzi kamarátmi je tá najúžasnejšia vec. Strach vo vašich

      červených očiach mu istotu nedodajú. Akékoľvek otázky a obavy riešte

      otvorenou komunikáciou s pani učiteľkami.

       

      Tešíme sa na vás a veríme, že zažijeme s vami, ale hlavne s vašimi deťmi veľa

      veselých zážitkov a nezabudnuteľných chvíľ v materskej škole.

       

      Kolektív MŠ