• OZNAM

     • SVETOVÝ DEŇ JABLKA

      Pri príležitosti Svetového dňa jablka 21.10.2021 sa aj naša materská škola

      zapojila do oslavy tohto dňa. 

      Našim cieľom bolo deťom predložiť množstvo edukačných aktivít zameraných

      na poznávanie, ochutnávanie, triedenie, získavanie informácií o správnej

      životospráve, ako aj význam ovocia a zeleniny ako zdroj vitamínov, či hygienické

      návyky správnej konzumácie. Deti sme podnecovali k samostatnosti pri krájaní

      a výrobe rôznych šalátov, či už ovocných, alebo zeleninových, ako aj cibrili

       fantáziu pri zhotovovaní  panáčikov a jesenných obrázkov z ovocia  a zeleniny.

       

      Ďakujeme všetkým rodičom za prinesené  ovocné, zeleninové produkty, či už

      z vlastnej záhradky, alebo zakúpené. Veríme, že sme týmto pútavým, zdravým

      týždňom vštepili našim deťom väčšiu lásku k zdravému životnému štýlu. 😊

       

     • OZNAM

     • KOĽKO SME VYZBIERALI GAŠTANOV

      Milí rodičia,

      vďaka Vám sa nám podarilo vyzbierať 1.480 kg gaštanov, za čo sme pre našu

      Materskú školu získali  148 €. Za získanú sumu pani učiteľky nakúpia kreatívne

      pomôcky alebo ozdoby do tried pre vaše deti.

      Okrem toho, že sme pomohli firme Calendula, ktorá vyrába liečivé produkty,

      sme gaštany využili aj ako pomôcku pre hry a aktivity v našej MŠ.

       

      Chôdza po gaštanoch nám masírovala nôžky a spevňovala klenbu

      chodidla.Ukladaním gaštanov  na predlohu trénovali pršteky a rozvíjali jemnú

      motoriku, získavali vedomosti o písmenách a číslach. S gaštanmi sme rátali od 1

      do 6 očami aj hmatom a tvorili rôzne dráhy z roliek. Deti si užili veľa zábavy pri

      súťažení – vkladaní, lovení, nosení, či hľadaní predmetov v gaštanoch.

       

     • OZNAM

     • KONIEC ZBERU GAŠTANOV

      20.10.2021 (v stredu) sa končí zber pagaštana konského, žiadame rodičov, aby

      gaštany po tomto termíne do MŠ nenosili.

       

       Ďakujeme za spoluprácu a veríme , že ste s vašimi deťmi prežili príjemné chvíle

      v prírode.

      Kolektív MŠ

     • OCHUTNÁVKA ZEMIAKOV

     •  „ KRÁĽOVSTVO ZEMIAČIKOV“

      Celá naša materská škola sa dnes 04.10.2021 preniesla do

      „KRÁĽOVSTVA ZEMIAKOV“.

      Najprv si detičky prezreli obrázkovú prezentáciu o tom, aké druhy  zemiakov

      existujú, ako sa pestujú a tiež ako vlastne rastú. Porozprávali si, čo všetko sa dá

      zo zemiačikov uvariť, ale aj to že ich môžeme použiť na tvorenie.

       

      V rámci výchovno-vzdelávacej činnosti, využívali rôzne pracovné aktivity,

      ochutnávku rôznych druhov zemiačikov, súťaže.

       

      Na záver si vychutnali pečené zemiaky, zemiakové placky, lokše..., ktoré im

      pripravili naše milé tety kuchárky.

       

      Tento deň sme si veľmi užili a tešíme sa na ďalšie pekné zážitky

       

      Kolektív MŠ​​​​​​​

     • VÝSTAVA ZEMIAKOVÝCH VÝTVOROV

     • „V kráľovstve zemiakov“

      V naplánovanej akcii na školský rok 2021/2022, mali možnosť deti s rodičmi

      v rámci  rodinného kruhu, zapojiť sa do tvorenia rôznych zemiakových

      dekorácií. Vytvorili nádherné bytosti zo zemiačikov, ktoré priniesli do materskej

      školy. Keďže v týždni od 04.10.- 08.10. 2021 sa bude téma niesť v duchu

      „V kráľovstve zemiakov“, bude vytvorená výstava z prinesených zemiakových

      variácií, ktorú môžete obdivovať.

       

      Naše priestory materskej školy a múry školského dvora ožijú a budú hýriť

      pestrými farbami.

       

      Ďakujeme všetkým, deťom a rodičom ktorí sa zapojili do tvorenia a predviedli

      nám svoju šikovnosť, tvorivosť, kreativitu svojimi umeleckými variáciami.

      ĎAKUJEME :)

      ​​​​​​​