• INFORMÁCIE PRE RODIČOV

     • ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022 

      POKYNY UPRAVUJÚCE PODMIENKY MŠ NA OBDOBIE

      ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022

      Podmienky_a_pokyny_2021.docx

      Prevádzka Materskej školy v školskom roku 2021/2022 začína vo štvrtok

      2. septembra 2021. Denná prevádzka MŠ Sídlisko 9. mája 322, MŠ Súkennícka256

        je od 6.15 do 16.30 hodiny. A  MŠ Komenského od 6.30 do 16.00 hodiny. 

      Dieťa priveďte do triedy najneskôr do 8:00 hod.

      V prípade neprítomnosti ho odhláste osobne, alebo telefonicky na telefónnom

      čísle MŠ, ktoré sú zverejnené na našej webovej stránke.

       

      PRVÝ DEŇ VAŠE DIEŤA DO MŠ POTREBUJE:

      OSOBNÉ POTREBY:

      Prezuvky - s pevnou pätou, nie na šnurovanie, nie šľapky, ale prezuvky so

      zapínaním, ktoré nebude robiť dieťaťu ťažkosti

       

      Pyžamo - deti, ktoré ostanú na celodenný pobyt, 1x týždenne, v pondelok sa

      prinesie v piatok vezme domov na opranie

       

      Náhradné oblečenie - pančuchy, spodnú bielizeň, iné podľa uváženia rodiča pre

      prípad potreby, ak sa dieťa ušpiní alebo ….Oblečenie vložiť do igelitového

      vrecúška a dať do skrinky v šatni

       

      Dievčatá hrebeň  na vlasy, ideálne sú umelohmotné hrebene, ktoré sa ľahko

      dezinfikujú

       

      Umelý pohárik - na pitný režim

       

      Rúško - 2x hygienicky zabalené (odložené v skrinke)

       

      Igelitové vrecúško - v prípade potreby na znečistené veci

       

      Všetky veci dieťaťu zrozumiteľne označte, podpíšte menom a priezviskom, aby

      nedošlo k zámene a učte deti, aby si poznali svoje veci!

       

      Je dôležité obliekať deti do oblečenia bez náročného a tesného zapínania, bez

      drobných gombíkov, opaskov, trakov a iných prekážok, ktoré dieťa

      nedokáže zvládnuť a ktoré mu spôsobujú stresové okamihy a odoberajú

      zo zdravého sebavedomia z vlastnej šikovnosti.  

       

      DOKLADY PRINIESŤ HNEĎ PRVÝ DEŇ NÁSTUPU:

       

      Fotokópiu karty poistenca dieťaťa (nové deti)

       

      Splnomocnenie o preberaní dieťaťa, ak bude preberať dieťa niekto iný ako

      zákonný zástupca

      Splnomocnenie_na_prevzatie_dieťaťa_z_MŠ.pdf

       

      Aktuálne Vyhlásenie o bezinfekčnosti rodinného prostredia – vyplniť pri nástupe

      dieťaťa a po každom ochorení

      Vyhlásnie_o_bezpriznakovosti.pdf

       

      Súhlas so spracovaním osobných údajov (nové deti)

      SÚHLAS_ZZ_2021-2022.pdf

       

      Pre plynulosť preberania je vhodné, aby ste prišli už s vyplneným tlačivom.

       

      Tlačivá si môžete stiahnuť z našej webovej stránky  a priniesť do MŠ vypísané,

      alebo ich dostanete v triede pri rannom odovzdávaní dieťaťa učiteľke, ktoré si

      vyplníte doma a prinesiete nasledujúci deň a odovzdáte pani učiteľke na triede.

       

      Na všetkých tlačivách je potrebné uviesť dátum – DEŇ NÁSTUPU dieťaťa do MŠ.

      Ak nastúpi Vaše dieťa 02.09.2021 na tlačivách bude dátum 02.09.2021.

       

      ČO JE ZAKÁZANÉ NOSIŤ DO MŠ

      Hračky z domu

      Drahé, cenné predmety

      Mobilné telefóny

      Lieky

      Sladkosti a iné jedlo odkladať v skrinke, či vo vreckách detí

       

      A NA ZÁVER.....

      V posledných rokoch sa deti adaptujú v prostredí materskej školy veľmi dobre,

      ťažšie je to s adaptáciou rodičov... Dajte deťom pocítiť, že ste naň hrdí, že ho

      veľmi ľúbite a pobyt medzi kamarátmi je tá najúžasnejšia vec. Strach vo vašich

      červených očiach mu istotu nedodajú. Akékoľvek otázky a obavy riešte

      otvorenou komunikáciou s pani učiteľkami.

       

      Tešíme sa na vás a veríme, že zažijeme s vami, ale hlavne s vašimi deťmi veľa

      veselých zážitkov a nezabudnuteľných chvíľ v materskej škole.

       

      NA_SLOVÍCKO__RODIČIA_NOVÝCH_ŠKOLKÁROV .pdf