• NÁVŠTEVA DRUŽSTVA ŠTERUSY

     • DEŇ MLIEKA

      Pri príležitosti ku „ Dňu mlieka „ 17. 05. 2022 a v rámci

      zapojenia sa do projektu „ Adoptuj si kravičku“ sa i naše

      včielky  a lienky vybrali na návštevu PVOD Kočín. Skoro ráno

      sme sa  dopravili na poľnohospodárske družstvo a plní

      očakávania sa tešili čo všetko uvidíme.

       

       Privítal nás milý  pán predseda,  ukázal nám koníky, ktoré

      potešili detské očko i dušičku. Na krásnom, čistom

      priestranstve v celom objekte sme navštívili „ škôlku „ malých

      teliatok, ktoré boli veľmi hravé, deti si ich mohli pohladiť a za

      odmenu nás všetkých odvďačili svojou nebojácnosťou

      a prítulnosťou. Deti teliatka veľmi zaujali, ale bol čas pobrať

      sa ďalej, nakoľko nastal čas pitia mliečka.

       

       Presunuli sme sa k veľkým kravičkám, kde sme uvideli  nášho

      vytúženého „ ZVONČEKA“, ktorý deti vítal pohľadom už

      zďaleka. Po návšteve veľkej maštale, v ktorej bolo čisto

      a útulne, za pozdravu kravičiek sa jedna skupinka detí išla

      pozrieť ako sa dojí mliečko, kde nám vysvetlili celý proces

      výroby, ako aj odvozu. Druhá skupinka sa za ten čas vozila na

      malom traktoríku, obzrela parádne poľnohospodárske stroje

      najnovšej techniky a myslím, že deti nestačili ústa zatvárať.

      Po vzájomnom vymenení sa sme navštívili aj chliev, v ktorom

      bývajú prasiatka, nakoľko z dôvodu vysokej hygieny sme

      nemohli dnu, priviezli nám ukázať maličké  prasiatko, ktoré si

      deti mohli popestovať a to nám za odmenu kvíkalo v rukách.

      Ej bolo, že to radosti.-)

       

      Azda najväčšou atrakciou bol zážitok vidieť práve

      novonarodené  teliatko, ktoré deti privítali potleskom. Jeho

      plaché očká nám ale naznačili, aby sme boli tichšie a tak si

      vychutnali pohľadom aj ostatné „ mamičky kravičky „

      čakateľky.  Po tomto krásnom zážitku a už aj poriadne unavení

      a vyhladnutí sme sa presunuli do jedálne, kde na deti čakalo

      občerstvenie. Toto dopoludnie sme si skvele užili, získali

      nové informácie ohľadom života, chovu kravičiek, prasiatok,

      koníkov, ale aj výroby mlieka, či poľnohospodárskej techniky.

       

       Ďakujeme rodine Puvákovej za pozvanie i občerstvenie pre

      deti a dúfame, že v tejto tradícii zotrváme😊