• Zázrak života - aktivita v MŠ na tému hmyz

     • Motýlia záhrada - Babôčka Bodliaková

      Posledné tri týždne sa nám v MŠ naskytla možnosť pozorovať fascinujúcu

      premenu jednotlivých štádiíživotného cyklu motýľa.

       

      Najprv sme  v uzatvorenom kelímku pozorovali päť húseničiek Babôčky

      Bodliakovej, pozorovali sme ich rast, kŕmenie aj to ako v kelímku tvoria jemnú

      pavučinku. O niekoľko dní sa z vitálnych húseničiek stali nehybné

      kukly. Napokon sa vyliahli krásne motýle. Tie sme niekoľko dní pozorovali,

      kŕmili cukrovou vodou a jabĺčkom, ozdobili sme im sieťku kvetmi a napokon

      sme ich spoločne vypustili do prírody.

       

      Deti sa dozvedali nové informácie o hmyze , o živote motýľa, ktoré boli

      umocnené silným emotívnym  zážitkom z pozorovania v reálnom čase a  zblízka.

       

      Aj takýmto krásnym spôsobom podporujeme u detí lásku k prírode a vedieme

      ich k jej ochrane.

     • NÁVŠTEVA DRUŽSTVA ŠTERUSY

     • DEŇ MLIEKA

      Pri príležitosti ku „ Dňu mlieka „ 17. 05. 2022 a v rámci  zapojenia sa do projektu

      „ Adoptuj si kravičku“ sa i naše včielky  a lienky vybrali na návštevu PVOD

      Kočín. Skoro ráno sme sa  dopravili na poľnohospodárske družstvo a plní

      očakávania sa tešili čo všetko uvidíme.

       

       Privítal nás milý  pán predseda,  ukázal nám koníky, ktoré potešili detské očko

      i dušičku. Na krásnom, čistom  priestranstve v celom objekte sme navštívili „

      škôlku „ malých teliatok, ktoré boli veľmi hravé, deti si ich mohli pohladiť a za

      odmenu nás všetkých odvďačili svojou nebojácnosťou  a prítulnosťou. Deti

      teliatka veľmi zaujali, ale bol čas pobrať  sa ďalej, nakoľko nastal čas pitia

      mliečka.

       

      Presunuli sme sa k veľkým kravičkám, kde sme uvideli  nášho vytúženého

      „ ZVONČEKA“, ktorý deti vítal pohľadom už  zďaleka. Po návšteve veľkej

      maštale, v ktorej bolo čisto a útulne, za pozdravu kravičiek sa jedna skupinka

      detí išla pozrieť ako sa dojí mliečko, kde nám vysvetlili celý proces  výroby, ako

      aj odvozu. Druhá skupinka sa za ten čas vozila na malom traktoríku, obzrela

      parádne poľnohospodárske stroje najnovšej techniky a myslím, že deti nestačili

      ústa zatvárať.

      Po vzájomnom vymenení sa sme navštívili aj chliev, v ktorom  bývajú prasiatka,

      nakoľko z dôvodu vysokej hygieny sme nemohli dnu, priviezli nám ukázať

      maličké  prasiatko, ktoré si  deti mohli popestovať a to nám za odmenu kvíkalo

      v rukách.

      Ej bolo, že to radosti.-)

      Azda najväčšou atrakciou bol zážitok vidieť práve novonarodené  teliatko, ktoré

      deti privítali potleskom. Jeho  plaché očká nám ale naznačili, aby sme boli

      tichšie a tak si  vychutnali pohľadom aj ostatné „ mamičky kravičky „ čakateľky.

        Po tomto krásnom zážitku a už aj poriadne unavení a vyhladnutí sme sa

      presunuli do jedálne, kde na deti čakalo občerstvenie. Toto dopoludnie sme si

      skvele užili, získali  nové informácie ohľadom života, chovu kravičiek, prasiatok,

      koníkov, ale aj výroby mlieka, či poľnohospodárskej techniky.

      Ďakujeme rodine Puvákovej za pozvanie i občerstvenie pre  deti a dúfame, že

      v tejto tradícii zotrváme😊