• MOŽNOSTI VYUŽITIA HRY S LEGOM

     • LEGO DNI - HRÁME SA S LEGOM

      LEGO je pre dieťa zaujímavé, pretože pri hre s ním okamžite funguje spätná

      väzba OKO – MOZOG – RUKA. Keď si z LEGA niečo postaví, rozpráva o tom, čo

      vytvorilo, oživuje tento model. Už mnohokrát sme premýšľali, nad tým, ako

      využiť množstvo lega, ktoré sa nachádza v našej  materskej škole. LEGO je

      naozaj skvelá pomôcka, ktorá ovplyvňuje rozvoj jemnej motoriky, pozornosti,

      vytrvalosti, fantázie, tvorivosti, podporuje proces socializácie samotného

      jedinca, ale aj celého kolektívu. Keď sa povie LEGO, tak nás napadnú iba

      domčeky, hasičské stanice. Čo tak niečo skúsiť niečo kreatívnejšie? Vaše deti

      s pani učiteľkami si pre Vás pripravili inšpiratívne stavby z LEGA. O zábavu mali

      celý deň postarané. Atmosféru stavieb dotvárali rôznymi druhmi panáčikov,

      prírodnín, rôzneho materiálu. Nechajte sa inšpirovať stavbami vašich detí,

      nakoľko hra predstavuje v živote dieťaťa najprirodzenejšiu činnosť,

      prostredníctvom ktorej absorbuje do vlastného vedomia obrovské množstvo

      poznatkov, podnetov, skúseností.


      Hra s legom má nekonečne veľa možností, a preto: „S legom sa hrajme, svet

      spoznávajme!“

     • VTÁČIE BÚDKY

     • POĎAKOVANIE RODIČOM

      Milí rodičia, ďakujeme Vám za krásne vtáčie búdky, ktoré budú zdobiť náš areál

      školskej záhrady, námestie mesta Vrbové  a lesoparku. Touto cestou, by sme sa

      Vám chceli poďakovať,za ústretovú spoluprácu pri tejto naplánovanej  školskej

      akcii. Každá novo nainštalovaná vtáčia búdka, kŕmidlo je tak veľmi vítanou

      pomocou pre záchranu vtáčikov v zime. Po rozmiestnení vtáčích búdok po

      stromoch deti odchádzali s hrejivým pocitom na srdiečku, že urobili dobrý

      skutok pre prírodu, vďaka Vám.

      Dovoľte nám, aby sa vedenie materskej školy, ako aj celý kolektív materskej

      školy srdečne poďakovali za Vašu pomoc.

      Veľmi si vážime každú spoluprácu rodičov a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

      ĎAKUJEME.

      Všetko pre naše deti“.

     • VTÁČÍ HOTEL V SPOLUPRÁCI S RODIČMI

     • POSTAVTE KŔMIDLO, ALEBO VTÁČIU BÚDKU PRE

      VTÁČIKY

      Milí rodičia,

      v materskej škole sme sa rozhodli v spolupráci s Vami pomôcť operencom v

      našom okolí v zime. Vytvorte doma s deťmi s pomocou  súrodencov, starých

      rodičov, kamarátov originálnu vtáčiu búdku, alebo kŕmidlo. Využite svoju

      fantáziu, kreativitu, predstavivosť, zručnosti  a spoločne so svojimi ratolesťami

      si užite krásne zimné popoludnie pri tvorení, kŕmidla, alebo vtáčej búdky.

      Hotové diela, prineste v termíne od 17.01.-28.01.2022 do MŠ, kde budú deti

      prezentovať pred ostatnými ich výrobu. Vtáčie búdky deti vyvesia na školský

      dvor a do lesoparku, kde sa budú celú zimu, počas pobytu vonku o vtáčiky

      starať, sypaním semiačok a iných dobrôt.

      Dnes je vyvesovanie vtáčích búdok spolu s prikrmovaním najrozšírenejším

      spôsobom pomoci vtákom. V zimnom období je to milý dôkaz toho, že nám nie

      je ľahostajný osud zvierat. Cieleným vyvesovaním búdok sa dajú dosiahnuť

      významné úspechy pri ochrane vtáctva. Nepochybne hlavným dôvodom

      vyvesovania búdok je náklonnosť detí k vtáctvu a k prírode vôbec.

      Ďakujeme za spoluprácu 

     • AKTIVITA V MŠ

     • STAROSTLIVOSŤ O ZVIERATKÁ V ZIME

      Myslíte, že všetky vtáčiky odlietajú na zimu do teplých krajín? Že všetky

      zvieratká sa uložia na zimný spánok? Nie, veru nie, to by tu bolo bez nich 

      smutno. Niektoré operence, zver, ale aj hmyz dokážu prežiť i v zimnom období.

      A dobrí ľudia im v tom pomáhajú. Pripravujú pre nich kŕmidlá, búdky, krmelce,

      rôzne zákutia so senom, suchým lístím. Aj my sme sa v rámci týždennej témy

      „ZVIERATKÁ V ZIME“ rozhodli pomôcť našim zvieracím kamarátom. Výborne

      naladení, dobre oblečení a naraňajkovaní  sme sa s ruksakom vybrali do prírody.

      Slniečko nás príjemne hrialo a hladkalo svojimi lúčmi a i napriek jemne

      mrazivému počasiu sme mali úsmev na tvári. V organizovaných skupinkách sme

      v rámci komunikácie rozoberali, čo všetko pre zvieratká nesieme, či kukuricu, či

      žito, suchý chlieb, mrkvu, jablko...Po asi dvoch kilometroch sme úspešne

      dorazili k starému krmelcu, kde každé dieťa zanechalo zvieraciemu kamarátovi 

      „maškrtku“ z batôžka. Pozorovaním vtáčikov, počúvaním ich zvukov,

      sledovaním srniek ba i jedného diviaka, ktorý bol našťastie ďalekooooo sme sa

      posilnili tým čo nám maminky zabalili, mierne vybláznili, vybehali v slnkom

      zaliatej prírode a plní zážitkov, dobrého pocitu, že sme zase raz urobili dobrý

      skutok sa vrátili do našej milej škôlky.  A poviem vám, že po dobrom obede

      zaspali aj tí najväčší  „nespáčikovia“ a  snívajú krásny sen o zvieratkách.

     • AKTIVITY V MŠ

     • „V KRÁĽOVSTVE PANI ZIMY “

      A je to tu...

      Zima, sniežik, rozžiarené detské očká plné radosti, smiechu a hlavne pohybu.

      I my sme sa konečne dočkali a témou – V KRÁĽOVSTVE PANI ZIMY sme

      naštartovali svoju fantáziu, predstavivosť, tvorivosť, myslenie,

      experimentovanie, zručnosť a čo je najdôležitejšie detskú zvedavosť.

        Pozorovaním snehu, jeho vlastnosťami a prirodzenou spontánnosťou sme si

      vytvorili „SNEHULIACKE RODINKY“ ozdobené prírodnými materiálmi, ktoré nám

      požičala naša krásna záhrada, dúfajúc, že nám naši snežní kamaráti ožijú tak,

      ako to býva v rozprávkach. Neožili....ale sme im pekne zaspievali rôzne zimné

      piesne, ako aj pohybom znázornili tanec snehových vločiek. A keď sa nám už

      nechcelo, využili sme detskú živelnosť a neorganizovane sme sa guľovali

      a prirodzene  tešili z malej snehovej nádielky. Júúúj to bolo radosti!


      Ďalší deň sme odštartovali prírodovednou gramotnosťou, kde je veľmi dôležité,

      aby dieťa malo možnosť experimentovať, skúmať, pozorovať, získavať

      kognitívne schopnosti, empirickú komunikáciu a tvorenie predpokladov, preto si

      pani učiteľky pripravili bezpečné pokusy, kde si vyskúšali topenie a tuhnutie

      ľadu, skúmali ľadové kryštáliky pod lupou i mikroskopom, vyslobodzovali

      zamrznuté zvieratká , či maľovali soľou i farbami  a tým vytvárali ľadové kamene,

      ľadovú drť, či farebné kocky, ktoré po zamrznutí polievali octom a pozorovali, čo

      sa bude diať, deti si totiž vytvorili šumiace ľadové kocky a povieme Vám bolo

      veru radosti, úsmevu, prirodzenej zvedavosti i otvorených pusiniek, pretože ľad

      je na experimentovanie vynikajúca zábava. 😊