• DEŇ V MŠ

     • SFÉRICKÉ KINO V MATERSKEJ ŠKOLE

      Do našej materskej školy prišlo 05.04.2022 „Sférické kino". Je to sférický

      projekčný systém, ktorý poskytuje deťom nový spôsob vzdelávania. Deti mali vo

      vnútri pojazdnej kupoly sférický 360° výhľad, ako v žiadnom mobilnom kine. So

      zatajeným dychom sledovali príbeh o strome a jeho živote. Sférické kino je

      jedinečné v tom, že deti sa stali akoby priamym účastníkom deja. Bol to

      nezabudnuteľný zážitok nie len pre deti, ale aj pre dospelých.