• OZNAM

     • PRERUŠENIE PREVÁDZKY MŠ VRBOVÉ

      Na základe odporúčania Krízového štábu Trnavského samosprávneho kraja

      a mesta  Vrbové ako zriaďovateľa Materskej školy vzhľadom na situáciu ohľadom

      prevencie pred šírením koronavírusu COVID -19 a v záujme jeho šírenia prijíma

      opatrenie. Po dohode s vedením MŠ a zriaďovateľom riaditeľka Materskej školy

      prerušuje výchovno-vzdelávací proces a prevádzku Materskej školy na Sídlisku 9.

      mája 322 a na elokovaných pracoviskách MŠ Súkennícka 256 a MŠ Komenského 2

      Vrbové od 11.03. 2020  do 13.03.2020.

      O opätovnom otvorení prevádzky Vás budeme vopred  informovať

      prostredníctvom webovej stránky.

       

      Riaditeľka MŠ

     • Dôležitý oznam !!!

     •  

      Oznam o platbách školného a stravného

          Vzhľadom k vzniknutej situácii pandémia COVID 19, žiadame rodičov ,

         aby si k 01.04.2020 zrušili trvalé príkazy, platbu internet bankingom, poštovou

         poukážkou na úhradu školného a stravného.

         Ďakujeme

        V prípade akýchkoľvek zmien Vás budeme informovať prostredníctvom našej

        webovej stránky.

     • Dôležitý oznam

     • PRERUŠENIE PREVÁDZKY MŠ DO ODVOLANIA

      Materská škola Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové,  oznamuje zákonným zástupcom detí navštevujúcim

      Materskú školu na Sídlisku 9. mája , Sukenníckej ulici 256 a Komenského, že prevádzka materskej školy

      bude od stredy 11. marca 2020 do odvolania prerušená z dôvodu možného šírenia nákazy COVID-19

      koronavírus na nariadenie krízového štábu SR.


      Oznam_prerusenie_do_odvolania.docx


      Riaditeľka MŠ Sylvia Vargová

     • OZNAM

     • Milí rodičia.

      Aj na tento týždeň,  máme pre Vás pripravené námety, inšpirácie pre činnosť s deťmi. Téma tohto týždňa:

      OD SEMIENKA K RASTLINKE. Radi by sme Vám spríjemnili chvíle, ktoré teraz trávite spolu s deťmi 

      v domácom prostredí. Predstavíme vám niekoľko aktivít, pre každú vekovú skupinu od 3r. – 6r. Veríme,

      že sivyberietez ponuky našich aktivít, ktoré vám budeme priebežne aktualizovať.

      Nájdete ich v modulePre rodičov v podmenu Ponuka aktivít pre rodičov. Je veľmi dôležité starať sa a

      dbať o psychohygienu svojho dieťaťa. Myslite na to, že šťastie a psychická pohoda tvaruje vaše dieťa v

      jedinečnú bytosť.Vy tomu môžete dopomôcť tak, že sa postaráte o to, aby vaše dieťa bolo šťastné, malo

      správne rozložený denný režim a nesedelo celý deň pred televíziou a aby napredovalo.

      Želáme Vám veľa trpezlivosti a veríme, že Vám našimi príspevkami pomôžeme vyplniť voľný čas. 

       

      Príjemnnú zábavu. 

       

       

       

     • OZNAM

     • Predškolákom odporúčame :)

      Precvičovať strihanie, obkresľovanie, trhanie, krčenie, kreslenie a viazanie šnúrok

      Nácvik jednotlivých čiar v grafomotorickom zošite najskôr precvičujte na čistom papieri, kde im daný tvar 

      predkreslíte.                                                                                                        

      Matematické úlohy môžete precvičovať aj vonku prostredníctvom prírodnín, predmetov v okolí.

      Zamerajte sa hlavne na geometrické tvary a počítanie.                                                                                 

      Doprajte im veľa pohybu na dvore a rozprávajte sa pri tom čo vidia v okolí, počítajte pri hre predmety,

      stromy, kvety....

      Naďalej budeme posielať pracovné listy, ako aj inšpiráciu na  hry s deťmi a krátenie času. 

       

      Ďalšie aktivity:

      Využime prírodniny, ktoré máme na dvore, alebo v záhrade. Deti pozbierajú kamienky, konáriky a iné

      prírodniny, ktoré nájdu a tvoria z nich obrázky, alebo kreslia paličkou na zem jednoduché tvary

      (kruh, štvorec, trojuholník,  slnko, oblak, kvet ...) formou hádanky. Čo som nakreslil? 

      Hra so slovami. Vymenuj členov rodiny, predmety v okolí, rastliny, zvieratá... Urči prvú a poslednú hlásku

      v slove a vymysli iné slová na prvú hlásku v slove. Vytlieskaj počet slabík v slove. Na papier si nakreslíme

      veľký  kruh -slniečko. Vyfarbíme ho. Mamička urobí  po obvode diery a dieťa prevlieka  šnúrky, bavlnky,

      alebo vlnu, čo nájdete. Ak nič nenájdete, nastrihá pásiky papiera a okolo ich bude prilepovať - ako lúče.

      Tu využijeme aj časopis, noviny a podobe. Slnko sa bude na nás usmievať. 

       

       

      Príjemnú zábavu :).

       

       

     • Nove opatrenia!

     • Krízové opatrenia Úradu vlády

      Vážení rodičia !

      Na základe rozhodnutia prijatých krízových opatrení vlády SR  a vyhlásenia predsedu vlády SR Petra

      Pellegriniho po štvrtkovom zasadnutí krízového štábu, bude naša Materská škola a jej elokované

      pracoviská od pondelka   16.3. - 27.3.2020 ZATVORENÁ.

      Prosíme všetkých rodičov, aby dbali a dodržiavali pokyny, ktoré boli vydané obyvateľstvu – nejedná sa

      o prázdniny, ale o karanténu – na vyhlásený mimoriadny stav z krízového štábu SR.

      V prípade nových informácií Vás budeme informovať. Sledujte webovú stránku.

      Naplánované výchovno-vzdelávacie aktivity sa presúvajú – nemusíte sa obávať, všetky postupne

      zrealizujeme pre detičky.

      Ďakujeme.  Zdravie nás všetkých je prvoradé.

      usmernenie_ministerky_skolstva(1).pdf

      Stanovisko_MSVVaS(1).pdf