• HURÁ PRÁZDNINY

     • Prajeme vám krásne prázdniny plné, radosti nových zážitkov s priateľmi a

      rodinou a hlavne veľa  pohody.

      Dávajte si na seba dobrý pozor, aby sme sa 2. septembra šťastní, zdraví a

      oddýchnutí opäť stretli v našej Materskej škole.

      Tešíme sa na všetkých v budúcom školskom roku 2020/2021

      Kolektív MŠ

     • PREDŠKOLÁKOM A DEŤOM S ODLOŽENOU POVINNOU ŠKOLSKOU DOCHÁDZKOU ODPORÚČAME

     • OPSD_JUN.docx

       

      Precvičovať strihanie, obkresľovanie, trhanie,

      krčenie kreslenie a viazanie šnúrok, nácvik jednotlivých

      čiar v grafomotorickom zošite najskôr precvičujte

      na čistom papieri, kde im daný tvar predkreslíte             

      zamerajte sa hlavne na geometrické tvary a počítanie.