• ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/2021

     •  

      Nástup detí do MŠ na Sídlisku, Súkenníckej ulici bude

      od 02. 09. 2020 v čase od 6:15 – 16:30 hod. 

      MŠ Komenského od 02. 09. 2020 v čase od 6:30-16:00 hod


      Upozorňujeme rodičov, aby priebežne sledovali

      od 02.09. 2020 web stránku, nakoľko sa môžu niektoré

      informácie ešte dopĺňať v závislosti od vyvíjajúcej sa

      situácie.


      Pokyny_ministerstva_skolstva.pdf


      Vzhľadom na trvanie pandémie ochorenia COVID 19 a 

      s cieľom ochrany pred šírením ochorenia COVID-19 v MŠ,

      Vás prosíme oboznámiť sa s pokynmi, organizáciou,

      podmienkami a dodržiavaním prísnych opatrení, ktoré

      ako zákonný zástupca potvrdíte svojím podpisom v deň

      nástupu dieťa do materskej školy.


      Pokyny_podmienky_organizácia_MŠ_počas_mimoriadnej_situácie_COVID-_19(1).pdf


     • OZNAM

     •  

      POKYNY PRE RODIČOV NOVOPRIJATÝCH DETÍ,

      VRÁTANE ZOZNAMU VECÍ, KTORÉ JE POTREBNÉ

      DONIESŤ PRI NÁSTUPE DO MŠ:

      prezuvky ( pevná obuv)

      pyžamo

      náhradné rúško – treba dať do igelitového vrecka

          a nechať v skrinke

      hygienické potreby (4ks toaletný papier, tekuté 

            mydlo,10ks hygienické vreckovky, pohárik na

            pitný režim, hrebeň zavesený na šnúrke)

      náhradné oblečenie

      kópiu zdravotného preukazu iba pre novoprijaté 

         deti, alebo pri zmene poisťovne

       

      všetky veci je potrebné označiť aj menom dieťaťa

      pitie si deti do MŠ nenosia je zabezpečený pitný režim

           na  triedach, aj v školskej jedálni

       

      dieťa je potrebné priviesť do MŠ od 6:15 - 8:00hod. 

       

           !!!  Po tomto čase bude prebiehať dezinfekcia

      priestorov  a vstup nie je  možný  !!!

       

      vybrať z MŠ od 12:00 do 12:20, alebo v čase od

      14:45 - 16:25 hod   

       

      príchod dieťaťa po 8:00 je povinný nahlásiť, 

       zákonný zástupca deň vopred, alebo v deň príchodu do

      8:00 hod telefonicky

       

      MŠ Sídlisko 0911 600 295

      MŠ Súkennícka 033 77 92 815

      MŠ Komenského 0902 750 787

       

      Informácie o ďalších veciach, ktoré bude Vaše

      dieťa potrebovať do materskej školy získate od

      učiteliek v jednotlivých triedach, kde bude Vaše dieťa

      zaradené.

       

      Dieťa je potrebné odovzdať učiteľke osobne, vyberať

      ho môžu osoby na zozname, ktorým rodičia

      splnomocnia vybrané osoby.

       

      Upozornenie:

      Zákonný zástupca je povinný nahlásiť

      zmenený dátum dieťaťa do MŠ, než aký bol uvedený

      v rozhodnutí o prijatí a ihneď informovať vedenie

      materskej školy na  telefónnom čísle

       0905 915 489

      Za pochopenie ďakujeme.

     • OZNAM PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV DETÍ

     •  

      POKYNY PRE RODIČOV K NÁSTUPU DETÍ

      -

      do MŠ prichádza s dieťaťom prvé dva týždne iba jeden z

      rodičov – nie obidvaja naraz + nie starí rodičia

       

      pri vstupe použiť dezinfekciu, nasadiť si rúško a použiť

        návleky

       

      v šatni sa zdržať max. 10 minút

       

      prosíme rodičov, ak je možne priviesť dieťa do MŠ,  kedy

      sú učiteľky v danej  triede, ktorú dieťa navštevuje, aby

      sme zabránili miešaniu tried

       

      zberná trieda (ráno od 6:15 - 7:00 a popoludní od 16:00 –

      16:30) je pre rodičov, ktorí to nutne potrebujú

      v tom prípade dieťa do triedy vstupuje  s rúškom

       

      v rámci COVID -19 opatrení si deti nemôžu priniesť

      vlastné hračky do MŠ.....

       

      Tieto nariadenia platia od 2.9. – 20.9.2020