• USMERNENIE MŠVVaŠ SR

     • Usmernenie  rodičov pri vstupe do materskej školy

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli

       

      zodpovedať známym príznakom COVOD – 19 (zvýšená

       

      telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky,

       

      náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie

       

      dýchacích ciest), ako aj infekčnej choroby nesmie vstúpiť

       

      do priestorov školy.