• JESENNÉ TVORENIE 01. 10. 2020

     • Každé ročné obdobie je príležitosťou pre tvorenie.

      Ak vo Vás  talent drieme a viete sa pohrať s darmi zeme, ak

      Vás pochvala láka, výstava plodov na Váš výtvor čaká.

      Milí rodičia, opäť nastal čas, kedy môžete využiť svoju fantáziu,

      predstavivosť, kreativitu pri tvorení z rôznych druhov prírodnín,

      ktoré Vám príroda núka.

      Zapojte sa aj vy so svojimi ratolesťami do tvorenia

      JESENNÝCH VARIÁCIÍ

      od 01. 10. 2020

      Tešíme sa na Vašu kreativitu a na Vaše výrobky,

      ktoré ozdobia priestory našej chodby :)

     • ZBER GAŠTANOV OD 01. 10. 2020

     • GAŠTANKO

      Milí rodičia,

      zapojte sa s nami aj tento rok do zberu gaštanov.

      Spolupracujeme s firmou Calendula, ktorá extrahuje

      čistú substanciu z pagaštana konského, používanú 

      vo farmaceutickom priemysle.

      Firma poskytla k tomuto účelu mechy, ktoré si nájde

      každé dieťa v skrinke.

      Prosíme rodičov, aby z dôvodu nedostatočných

      priestorov na vhodné uskladnenie gaštanov v MŠ

      uskladnili nazbierané gaštany doma a priniesli

      mech až v priebehu stanoveného týždňa, ktorý

      oznámime na nástenke podľa situácie

      (dozrievania gaštanov a odvozu mechov s

      gaštanmi firmou Calendula )

       

      Ďakujeme a prajeme Vám pekné chvíle strávené

      s vašimi deťmi v prírode pri zbere gaštanov.  :)

       

     • USMERNENIE MŠVVaŠ SR

     • Usmernenie  rodičov pri vstupe do materskej školy

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli

       

      zodpovedať známym príznakom COVOD – 19 (zvýšená

       

      telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky,

       

      náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie

       

      dýchacích ciest), ako aj infekčnej choroby nesmie vstúpiť

       

      do priestorov školy.