• ZMENA TERMÍNU VIANOČNÝCH PRÁZDNIN

     • Prerušenie prevádzky Materskej školy Sídlisko 9.mája 322

       a jej  elokovaných  pracovísk na Súkenníckej 256 a

      Komenského 2

      Riaditeľka Materskej školy Sídlisko 9.mája 322 oznamuje zákonným zástupcom,

      že na základe Rozhodnutia  MŠVVaŠ SR zo dňa 11.12.2020 číslo:2020/18259:4-

      A1810 a po dohode so zriaďovateľom Mesta Vrbové bude prerušená

      prevádzka na Sídlisku 9.mája v dňoch od 22.12.2020 do 08.01.2021  

       

      MŠ na elokovanom pracovisku  Súkennícka 256 bude prevádzka prerušená od

      21.12.2020 - 08.01. 2021

       

       MŠ na elokovanom pracovisku Komenského 2 bude prevádzka prerušená od

       21.12.2020 do 08.01.2021

       

      Riadna prevádzka na všetkých pracoviskách MŠ  začne, dňa 11.01.2021, ak sa

      nezmenia usmernenia príslušných orgánov.

       

      Je potrebné sledovať v médiách aktuálne informácie a webovú stránku MŠ.

       

      Rozhodnutie_ministra_vianoce.pdf

      Organizácia_činnosti_materských_škôl__základných_škôl_a_stredných_škôl.pdf

       

     • OZNAM

     • Prevádzka MŠ počas vianočných sviatkov

      Oznamujeme rodičom, že počas vianočných sviatkov bude

      prevádzka MŠ v období od 23. 12. 2020  do 06. 01. 2021

       PRERUŠENÁ.

      Nástup detí do MŠ bude od 07.01. 2021