• AKTIVITY PRE DETI, KTORÉ NENAVŠTEVUJÚ MŠ

     • TÉMA TÝŽDŇA: ČASOVÉ VZŤAHY

      01. 02. - 05. 02. 2021

      Milí rodičia,

       na týždeň od 01.02. – 05.02. 2021  sme pre deti vybrali tému Časové vzťahy, ktorá je zaradená do 

      vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť v podoblasti Orientácia v čase. Jej zámerom je orientovať sa 

      na elementárnej úrovni v časových vzťahoch dňa, mesiaca a roka. Dieťa pomenuje činnosti, ktoré

      vykonáva doma a v materskej škole, neskôr už rozpráva o svojej obľúbenej hre a povinnostiach doma a

      v materskej škole. Spočiatku vysvetľuje rozdiely medzi dňom a nocou (3 - 4 ročné deti) a postupne

      rozumie časovým rozdielom v časovom úseku jedného dňa – na základe vlastnej činnosti rozlišuje ráno,

      obed, večer (4 - 5 ročné deti). Postupne dieťa zoraďuje typické činnosti do časového úseku jedného dňa

      (5 – 6 ročné deti) a výsledkom je, že dieťa opíše režim dňa.  

       

      Pre inšpiráciu prikladáme rôzne druhy aktivít v sekcii Pre rodičov - Ponuka aktivít pre rodičov. Pri

      objavovaní nových poznatkov môžete pomôcť vy rodičia.

     • AKTUÁLNE INFORMÁCIE

     • PREVÁDZKA MŠ od  01. 02. - 05. 02. 2021

      Na základe Ministra školstva SR zostáva režim materských škôl tak, ako doteraz.

      To znamená , že MŠ môžu navštevovať iba deti zákonných zástupcov pracujúcich

      v kritickej infraštruktúre a  deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva  z  povahy

      práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu (home office) a musia dochádzať do

      zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce.

       

      https://www.minedu.sk/b-groehling-skoly-pokracuju-v-rezime-ako-doteraz/

       

      Zároveň chceme požiadať rodičov, ktorí majú záujem, aby ich deti navštevovali

      MŠ od 01.02.0221, aby kontaktovali riaditeľku MŠ.

       

      Kontakt: 0911/915 489

       

      Pre nové deti zákonných zástupcov s nástupom do MŠ od 01. 02. 2021  je

      potrebné, aby si stiahli tlačivá nižšie a pri nástupe dieťaťa ich predložili.

       

      väzná_prihláška_1.2._-_5.2.2021.pdf

      Čestné_vyhlásenie_zákonného_zástupcu.pdf

      Vyhlásenie_zákonného_zástupcu_o_bezinfekčnosti.pdf

       

      Neplatí to pre deti, ktoré MŠ navštevujú.

       

      Vzhľadom na situáciu Vás prosíme, aby nastúpili len deti podľa vyššie uvedených

      kritérií.

       

      Ministerstvo prisľúbilo nové usmernenia a pokyny v súvislosti s prípadným

      otvorením škôl, preto Vás prosíme,  aby ste naďalej sledovali našu webovú

      stránku.

       

      Pripomíname rodičom, že od stredy 27.01.2021 sa musí sprievod dieťaťa

      preukázať testom s negatívnym výsledkom.
       

       

       Ďakujeme!

      Riaditeľka MŠ 

      Sylvia Vargová

     • AKTIVITY PRE DETI, KTORÉ NENAVŠTEVUJÚ MŠ

     • TÉMA TÝŽDŇA: ZIMNÉ ŠPORTY

      25. 01. – 29. 01. 2021

      Prišla k nám zima , všetci sme sa už tešili, že napadne sneh a my sa budeme

      môcť lyžovať,  sánkovať a stavať snehuliakov. Všetci sa musíme teplo

      poobliekať,  aby nám neomrzli ruky, nohy a uši a poďme do prírody. Na stránke

      sme pre Vás pripravili zaujímavé aktivity, ak budete mať čas a chuť môžete si ich

      pozrieť a zabaviť sa.

     • Dôležitý oznam

     • Aktuálne informácie o prevádzke Materskej školy od

      25.1.2021

      Vážení rodičia,

      v súlade s informáciami, ktoré má MŠ k dnešnému dňu k dispozícii, a na základe

      Stanoviska zriaďovateľa k otváraniu MŠ od 25.01.2021 v meste Vrbové, Vám

      predkladáme  informácie k návratu detí do MŠ  od 25. Januára 2021

      Stanovisko_k_MŠ_20.1..pdf

       

      Vzhľadom na okolnosti súvisiace s pandémiou na základe uznesenia vlády SR č.30

      zo dňa 17. 01. 2021 a zavedením „lockdownu“ sa predlžuje zákaz vychádzania

      s účinnosťou od 27. 01. 2021 do 07. 02. 2021, čím upravujeme

      výchovno–vzdelávací proces v súlade s usmernením Ministerstva školstva SR.

       

      Pre týždeň od 25. 1. - 29. 1. 2021 

       

       V prevádzke bude len Materská škola  Sídlisko 9. Mája 322 v čase

      od 6:15 hod.  do  16:30 hod.

       

      Pri nástupe do MŠ pre deti  z elokovaných pracovísk MŠ Súkennícka 256 a MŠ

      Komenského 2  treba zabezpečiť:

      Papuče, pyžamo, pohárik – na pitný režim, hrebeň a náhradné veci do skrinky

       

      Materská škola  pokračuje naďalej v režime prísneho obmedzenia

       

      Materská škola bude v prevádzke iba pre deti, ktorých rodičia pracujú

      v kritickej infraštruktúre a pre zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy

      práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu (homeoffice) to znamená, že ak

      zákonný zástupca vykonáva prácu z domu nemôže dávať dieťa do MŠ.

       

      Žiadame zákonných zástupcov , ktorých sa to týka, aby do štvrtku 21.01.2021

      do 17:00 hod. nahlásili svoj záujem na e-mail materskej školy

      sylvia.vargova@msvrbove.sk alebo na telefónnom čísle  0911 915 489

       

      Záväzná prihláška na stiahnutie:

      väzná_prihláška.pdf

       

       Zákonný zástupca pri vstupe do MŠ odovzdá nasledovné tlačivá:

       

      Vyhlásenie o bezinfekčnosti na stiahnutie:

      Vyhlásenie_zákonneho_zástupcu_o_bezinfekcnosti.pdf

       

      Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu na stiahnutie:

      Čestné_vyhlásenie_zákonneho_zástupcu.pdf

       

      Rodičia, ktorí musia zostať s deťmi doma, majú nárok na pandemickú OČR.

       

      Materská škola Súkennícka 256 a Komenského 2 budú mať prerušenú

      prevádzku.

       

      Vzhľadom na zhoršenú epidemiologickú situáciu je nutné, aby sa doprovod

      dieťaťa pri vstupe do objektu MŠ preukázal platným negatívnym testom.

       

      O ďalšom postupe s návratom detí do materskej školy v týždni od 01.02.2021 Vás

      budeme informovať podľa aktuálnej epidemiologickej situácie a usmernení

      nadriadených orgánov. Bližšie informácie nájdete na našej stránke.

       

      Za pochopenie ďakujeme

      Riaditeľka MŠ

      Sylvia Vargová

     • AKTIVITY PRE DETI

     • TÉMA TÝŽDŇA: ZVIERATKÁ A VTÁČATKÁ V ZIME

      18.01. – 22.01. 2021

      Myslíte, že všetky vtáčiky odlietajú na zimu do teplých krajín?

      Že všetky zvieratká sa uložia na zimný spánok? Nie, nie a nie.

      To by tu bolo bez nich veľmi smutno. Niektoré operence, zver

      dokážu prežiť v zimnom období. Dobrí ľudia im v tom

      pomáhajú. Pripravujú pre nich kŕmidlá, búdky a rôzne zákutia

      so senom, ihličím alebo suchým lístím. Vtáčikom sypú mak,

      slnečnicu a iné dobroty, ktoré potrebujú. Lesnej zveri nosia

      seno, repu...Preto sme si pre Vás pripravili rôzne aktivity na

      rozvíjanie slovnej zásoby a poznávania lesných zvierat,

      priestorovej orientácie, farebného cítenia, jemnej motoriky,

      koordinácie zraku a pohybov ruky..

       

      Prajeme Vám príjemnú zábavu :)                                                              Kolektív MŠ

     • Aktuálne informácie o prevádzke materskej školy

     • OZNAM O PREVÁDZKE MŠ OD 18.01.2021

      Vážení rodičia,

      Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu

      v okrese Piešťany sa krízový štáb mesta Vrbové uzniesol

      ponechať Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti

      mesta Vrbové naďalej zatvorené do 22.01.2021

       

      Prosíme rodičov, aby vzhľadom k  neustále sa meniacej

        epidemiologickej situácii  sledovali webovú stránku

      materskej školy, kde Vás budeme priebežne informovať

      o podmienkach  nástupu detí do MŠ.

       

       

      Za pochopenie a trpezlivosť  ďakujeme                                                                       

        Riaditeľka MŠ

      Sylvia Vargová

     • AKTUÁLNE

     • NÁVRAT DETÍ DO ŠKÔL

      Vážení rodičia,

      venujte prosím pozornosť informáciám o podmienkach nástupu detí do MŠ  v

      súvislosti s protipandemickými opatreniami k zabráneniu šírenia Covid - 19 od

      11.1.2021.

      Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu v okrese Piešťany a

      v nadväznosti na stanovisko Ministerstva školstva zo dňa 5.1.2021 číslo:

      2021/9418:1-A1810 sa krízový štáb mesta Vrbové uzniesol na závere ponechať

      Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vrbové nateraz zatvorené.

      Na základe stanoviska zriaďovateľa mesta Vrbové k otváraniu materských škôl

      od 11.1.2021 a kritickej situácie v súvislosti s COVID-19,  Vám oznamujeme, že

      prevádzky materských škôl  na Sídlisku 9. Mája 322, Sukenníckej 256

      a Komenského budú ZATVORENÉ.  

       

      Podľa usmernení  MŠVVaŠ SR má zákonný zástupca nárok od 11.1.2021 do

      18.1.2021 na vyplácanie pandemickej OČR.   

       

      Výchovno-vzdelávací proces by sa mal obnoviť 18. 1. 2021 po pretestovaní

      všetkých zamestnancov materskej školy.

       

      Od 25. 1. 2021 by mali byť materské školy otvorené v štandardnom režime.

      Rezort školstva odporúča pre materské školy pretestovanie zamestnancov

      a rodičov v termíne od 22.1. do 24.1.2021.

       

      Keďže sa situácia mení každú chvíľu naše ministerstvo bude, každý týždeň

      reagovať na situáciu. V prípade nových, aktuálnych informácií Vás budeme

      hneď informovať.

       

      Prosíme rodičov, aby vzhľadom k epidemiologickej situácii a neustále sa

      meniacich usmernení sledovali webovú stránku materskej školy a pristupovali

      k celej  záležitosti mimoriadne zodpovedne.

       

      Za pochopenie  ďakujeme                                                                         Riaditeľka MŠ

      Sylvia Vargová

       

       

      https://www.minedu.sk/minister-skolstva-b-groehling-mame-plan-na-

      navrat-deti-do-skol-ten-vsak-zavisi-od-aktualnej-situacie/

       

                                        Rozhodnutie_ministra MŠVVaŠ _5.januára_2021.pdf

       

      Stanovisko_zriadovateľa_k_otváraniu_MŠ_k_11.1.2021.docx