• AKTUÁLNY OZNAM

     • PREVÁDZKA MŠ OD 01. 03. 2021

      Vážení rodičia !

      Od pondelka 01.03.2021 bude MŠ fungovať, tak ako doteraz – to znamená, že MŠ

      môžu navštevovať iba deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej

      infraštruktúre a deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že

      nemôžu vykonávať prácu z domu (home office) a musia dochádzať do

      zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce.

       

      Od pondelka 01.03.2021 budú opäť potrebné tlačivá:

       

      Čestné_vyhlásenie_zákonný_zástupca.pdf

      Vyhlásenie_zákonného_zástupcu_o_bezinfekčnosti_dieťaťa.pdf

       

      Do MŠ bude sprevádzať dieťa aj si pre dieťa príde, iba ten rodič,

      ktorý sa preukáže negatívnym výsledkom, ktorý bude platiť od 01.03.2021

      alebo, ak prekonal COVID-19 preukazuje sa dokladom o prekonaní

      nie starším ako 3 mesiace

       

      ĎAKUJEME

     • Aktivity pre deti, ktoré nenavštevujú MŠ

     • TÉMA TÝŽDŇA: MAREC MESIAC KNIHY

      01. 03. - 05. 03. 2021

      Vedeli ste, že marec je mesiacom knihy? Cieľom tohto týždňa je oboznamovanie

      detí s knihou, rozvíjanie sústredenosti pri počúvaní čítaného textu, prezeranie

      ilustrácií, šetrné zaobchádzanie s knihou a formovanie pozitívneho vzťah ku

      knihe. Cez knihy deti poznávajú dobro a zlo pomocou rozprávkových príbehov.

      Prehlbujú si poznatky o tom, čo je správne a čo nie. Upevňujú si  kladné postoje,

      posilňujú prirodzene poznávacie city. Rozvíjajú si fantáziu, predstavivosť,

      hravosť, pri vymýšľaní rozprávkových príbehov. Umožňujú rozvíjať rečové

      a jazykové schopností. Vytvárajú si podvedomie o dôležitosti knihy, ktoré sú

      prospešné pre ďalší rozvoj detskej osobnosti.

     • AKTUÁLNY OZNAM

     • PREVÁDZKA MŠ OD 22. 02. 2021

      Vážení rodičia !

      Od pondelka 22.02.2021 bude MŠ fungovať, tak ako doteraz – to znamená, že MŠ

      môžu navštevovať iba deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej

      infraštruktúre a deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že

      nemôžu vykonávať prácu z domu (home office) a musia

      dochádzať do zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce.

       

      Od pondelka 22.02.2021 budú opäť potrebné tlačivá:

       

      Čestné_vyhlásenie_zákonný_zástupca.pdf

      Vyhlásenie_zákonného_zástupcu_o_bezinfekčnosti_dieťaťa.pdf

       

      Deti, ktoré majú záujem nastúpiť do MŠ  k 22. 02. 2021 a spĺňajú hore uvedené

      kritéria, je potrebné, aby kontaktovali p. riaditeľku Sylviu Vargovú

      na telefónnom čísle 0911915489. 

       

      Deti, ktoré doteraz nenavštevovali  MŠ od 22.02.2021, budú okrem hore

      uvedených tlačív potrebovať  aj  záväznú prihláškučestné vyhlásenie

      zákonného zástupcu. Tieto tlačivá je potrebné stiahnuť a v deň

      nástupu priniesť do materskej školy vyplnené. 

       

      Zaväzná_prihláška_22._02._2021.pdf

      Čestné_vyhlásenie_zákonného_zástupcu.pdf

       

      Do MŠ bude sprevádzať dieťa aj si pre dieťa príde, iba ten rodič, ktorý

      sa preukáže negatívnym výsledkom, ktorý bude platiť od 22.02.2021.

       

      O ďalšom postupe Vás budeme aktuálne informovať.

      riaditeľka MŠ Sylvia Vargová

       

      ĎAKUJEME

     • AKTUÁLNY OZNAM

     • PREVÁDZKA MŠ OD 15. 02. 2021

      Vážení rodičia !

      Od pondelka 15.02.2021 bude MŠ fungovať, tak ako doteraz - to znamená, že MŠ

      môžu navštevovať iba deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej

      infraštruktúre a deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že

      nemôžu vykonávať prácu z domu (home office) a musia dochádzať

      do zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce.


      Od pondelka 15.02.2021 budú opäť potrebné tlačivá:


      Čestné_vyhlásenie_zákonný_zástupca.pdf

      Vyhlásenie_zákonného_zástupcu_o_bezinfekčnosti.pdf


      Do MŠ bude sprevádzať dieťa aj si pre dieťa príde, iba ten rodič, ktorý

      sa preukáže negatívnym výsledkom, ktorý bude platiť od 15.02.2021.


      ĎAKUJEME


     • AKTIVITY PRE DETI, KTORÉ NENAVŠTEVUJÚ MŠ

     • TÉMA TÝŽDŇA

      FAŠIANGOVÝ ČAS MALÝCH MUZIKANTOV

      15. 02. – 26. 02. 2021

      Fašiangy sa oslavovali hravosťou, pokračovali voľnou zábavou

      pri hudbe a tanci. Jedného dňa hudobné nástroje našli myšky a nástroje ožili.

      S pomocou detí vyrozprávali svoj vlastný príbeh a vydávajú sa na cestu malých

      muzikantov. Daná téma deťom otvára priestor pre fantáziu v jedinej hudobnej

      myšlienke. Umožňuje im túto myšlienku pretvoriť na rôzne umelecké možnosti,

      objavovať v sebe rytmus a prostredníctvom neho prebúdzať nové schopnosti.

      Úlohou pripravených aktivít je priblížiť deťom svet zvukov, hudby na báze

      princípov detskej hry, zážitkového učenia vo fašiangovom období.

       

      Príjemnú zábavu Vám praje kolektív MŠ :)))

     • POZOR DÔLEŽITÝ OZNAM

     • POZOR ZMENA!!!!!

      Na základe  Rozhodnutia RÚVZ so sídlom v Trnave zo dňa 06.02.2021

      oznamujeme, že materská škola bude od pondelka 08.02.2021 fungovať ako

      doteraz- to znamená, že MŠ môžu navštevovať iba deti zákonných zástupcov

      pracujúcich v kritickej infraštruktúre a  deti zákonných zástupcov, ktorým

      vyplýva  z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu (home office)

      a musia dochádzať do zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce.


      Pandemická situácia je veľmi zlá a z toho dôvodu bude prevádzka opäť prísne

      obmedzená.  Znamená to, že do MŠ v pondelok 8.2.2021 môžu prísť deti, ktoré ju

      doteraz  aj navštevovali.


      Pre nové deti zákonných zástupcov, ktoré doteraz MŠ nenavštevovali a majú

      záujem, aby kontaktovali  riaditeľku MŠ z dôvodu stravovania a zabezpečenia

      prevádzky.

      Kontakt: 0911/915 489


      Záväzná_prihláška_od_08._02._2021_do_odvolania.pdf

      Vyhlásenie_zákonného_zástupcu_o_bezinfekčnosti_dieťaťa.pdf

      Čestné_vyhlásenie_zákonný_zástupca.pdf


      Vzhľadom na situáciu Vás prosíme, aby nastúpili len deti podľa vyššie

      uvedených kritérií.

       

      Do MŠ bude sprevádzať dieťa aj si pre dieťa príde, iba ten rodič, ktorý sa

      preukáže negatívnym výsledkom.


       Rodičia môžu pokračovať v pandemickej OČR.
       

      Veľmi nás  mrzí, že táto situácia /zmena/ nastala z hodiny na hodinu, preto Vás

      prosíme o trpezlivosť a pochopenie.  Naďalej prosím sledujte našu webovú

      stránku, kde Vás budeme informovať o aktuálnych zmenách. 


      Odporúčanie_pre_zariadenia_deti_a_mládež.pdf


     • AKTIVITY PRE DETI, KTORÉ NENAVŠTEVUJÚ MŠ

     • TÉMA TÝŽDŇA: KARNEVAL

      08. 02. - 12. 02. 2021

      Každým rokom sa naše deti lúčia so zimou práve karnevalovou zábavou. Už sa

      nevedia dočkať, kedy si oblečú svoje karnevalové kostýmy, masky a prekvapia

      svojich kamarátov i pani učiteľky. Ponúkame Vám zopár aktivít na pobavenie. :)

     • AKTUÁLNY OZNAM K OTVÁRANIU ŠKÔL

     • NÁVRAT DETÍ DO MŠ OD 08. 02. 2021

      Vážení rodičia !

      Oznamujeme Vám, že na základe platného Rozhodnutia ministra školstva, vedy,

      výskumu a športu a uznesenia Vlády SR sa od 8.februára 2021 otvárajú všetky

      MŠ vo Vrbovom.

      PODMIENKY K NÁSTUPU DO MŠ

      Deti materských škôl sa môžu vrátiť k plnohodnotnému prezenčnému vzdelávaniu

      v pondelok  08. 02. 2021

       

      V zmysle uznesenia vlády a vyhlášky ÚVZ na to, aby s deti vrátili do MŠ  bude

      potrebný:  

       

      negatívny test zamestnancov (pedagogických a prevádzkových) zatiaľ platí nie

      starší ako 7 dní

      negatívny test zákonného zástupcu (aspoň jedného, kto sprevádza dieťa do MŠ)

        zatiaľ platí nie starší ako 7 dní

       

       Ak sa zákonný zástupca rozhodne na základe svojho presvedčenia, že dieťa

      nenastúpi do MŠ od 08. 02. 2021, v tomto prípade zákonnému zástupcovi, nebude

      vyplácaná pandemická OČR

       

      Zákonný zástupca sa preukáže negatívnym testom a podpíše Čestné vyhlásenie,

      že  negatívny test

       

       Neprítomnosť dieťaťa treba ohlásiť / telefonicky hneď pondelok ráno z dôvodu

      stravovania /

       

      Pri vstupe do budovy sa  treba riadiť pravidlom R-O-R a nezdržiavať sa v šatni

       

      Keď bude zlá epidemiologická situácia RÚVZ, môže prerušiť výchovno-vzdelávací

      proces

       

      Tieto dve tlačivá si treba stiahnuť a priniesť pri nástupe dieťaťa do MŠ

       

      Čestné_vyhlásenie_zákonný_zástupca.docx

      Vyhlásenie_zákonného_zástupcu_o_bezinfekčnosti_dieťaťa.pdf

       

       

      https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-8-2-2021/

      Návrat_detí_do_škôl_od_08._02._2021.pdf

      Návrat_do_škôl_2021.pdf

      Čestné_vyhlásenie_zamestnanec.docx