• OZNAM

     • DARUJTE NÁM 2 % ZO SVOJICH DANÍ

      Vážení rodičia a priatelia školy

      Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní neziskovej organizácii, ako je

      aj naše OZ Predškolák. OZ Predškolák  je zaregistrované v Notárskej komore SR,

      preto 2% z Vašej dane budú poukázané priamo na účet OZ Predškolák. Ten dar

      Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás

      znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech

      Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%

       

      Finančné prostriedky budú využité na:

      skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole

      skvalitnenia materiálneho vybavenia školy / školského dvora/

      Ak sa rozhodnete venovať 2% z dane pre materskú školu, tlačivo si môžete

      vytlačiť TU - Tlačivo_-_poukázanie_2__svojich_dani.pdf 

      alebo bude na nástenkách v materskej školy.

      Kto si podáva daňové priznanie sám, uvedie tieto potrebné údaje :

       

      Obchodné meno alebo názov: Predškolák

      Sídlo -obec-Ulica, PSČ : Sídlisko 9.mája, 322 , 922 03 Vrbové

      Právna forma: Občianske združenie

      Identifikačné číslo / IČO/: 42153743

       

      Postup krokov pre venovanie 2% z dane Vašich príjmov

      Vytlačte si predpísané tlačivo alebo si ho zoberte z nástenky v MŠ

      Vyplňte vyhlásenie o preukázaní sumy zodpovedajúcej 2% zaplatenej dane

      Vyžiadajte si u  svojej mzdovej účtovníčky potvrdenie o zaplatení dane

      Obidve tlačivá odovzdajte triednej učiteľke, alebo na daňovom úrade V PN.

      OZ Predškolák pri MŠ Sídlisko 9.mája 322 Vám ďakujem za Váš príspevok,

      ktorým pomôžete deťom.

      ĎAKUJEME :)