• ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2022/2023

     •  INFORMÁCIA K ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKA 2022/2023

      Riaditeľstvo Materskej školy Sídlisko 9. mája  so súhlasom zriaďovateľa mesta

      Vrbové, oznamuje zákonným zástupcom detí navštevujúcich MŠ Sídlisko 9.

      mája, MŠ Súkennícka 256 a MŠ Komenského, že otvorenie školského roka

      2022/2023  začína 05.septembra 2022.

       

      Prevádzka MŠ Sídlisko 9. mája, MŠ Súkennícka 256 bude otvorená  v čase od

      6:15 – 16:30 a MŠ Komenského od 6:30 – 16:00.

       

      Dieťa priveďte do triedy najneskôr do 8:00 hod. V prípade neprítomnosti

      ho odhláste osobne, alebo telefonicky na telefónnom čísle MŠ, ktoré sú

      zverejnené na webovej stránke.

       

      PRVÝ DEŇ VAŠE DIEŤA DO MŠ POTREBUJE:

       

      OSOBNÉ POTREBY:

      Prezuvky - s pevnou pätou, nie na šnurovanie, nie šľapky, ale prezuvky so

      zapínaním, ktoré nebude robiť dieťaťu ťažkosti

      Pyžamo - deti, ktoré ostanú na celodenný pobyt, 1x týždenne, v pondelok sa

      prinesie v piatok vezme domov na opranie

      Náhradné oblečenie - pančuchy, spodnú bielizeň, iné podľa uváženia rodiča pre

      prípad potreby, ak sa dieťa ušpiní alebo ….Oblečenie vložiť do igelitového

      vrecúška a dať do skrinky v šatni

      Dievčatá hrebeň - na vlasy, ideálne sú umelohmotné hrebene, ktoré sa ľahko

      dezinfikujú

      Umelý pohárik - na pitný režim

      Igelitové vrecúško - v prípade potreby na znečistené veci

       

      Všetky veci dieťaťu zrozumiteľne označte, podpíšte menom a priezviskom, aby

      nedošlo k zámene a učte deti, aby si poznali svoje veci!

       

      Je dôležité obliekať deti do oblečenia bez náročného a tesného zapínania, bez

      drobných gombíkov, opaskov, trakov a iných prekážok, ktoré dieťa nedokáže

      zvládnuť a ktoré mu spôsobujú stresové okamihy a odoberajú zo zdravého

      sebavedomia z vlastnej šikovnosti.  

       

      V PRIEBEHU MESIACA SEPTEMBER JE POTREBNÉ PRINIESŤ HYGIENICKÉ

      POTREBY:

      4ks toaletný papier

      10ks hygienické vreckovky

      1ks tekuté mydlo

       

      DOKLADY PRINIESŤ HNEĎ PRVÝ DEŇ NÁSTUPU:

       

      Fotokópiu karty poistenca dieťaťa (nové deti)

       

      Splnomocnenie o preberaní dieťaťa, ak bude preberať dieťa niekto iný ako

      zákonný zástupca

      Plnomocenstvo_MS_.pdf

       

      Aktuálne Vyhlásenie o bezinfekčnosti rodinného prostredia – vyplniť pri nástupe

      dieťaťa a po každom ochorení

      Vyhlásenie_o_bezpriznakovosti.pdf

       

      Pre plynulosť preberania je vhodné, aby ste prišli už s vyplneným tlačivom.

      Tlačivá si môžete stiahnuť z našej webovej stránky  a priniesť do MŠ vypísané,

      alebo ho dostanete v triede pri rannom odovzdávaní dieťaťa učiteľke, ktoré si

      vyplníte doma a prinesiete nasledujúci deň a odovzdáte pani učiteľke na triede.

      Na všetkých tlačivách je potrebné uviesť dátum – DEŇ NÁSTUPU dieťaťa do MŠ.

      Ak nastúpi Vaše dieťa 05.09.2022 na tlačivách bude dátum 05.09.2022.

       

      ČO JE ZAKÁZANÉ NOSIŤ DO MŠ

      Hračky z domu

      Drahé, cenné predmety

      Mobilné telefóny

      Lieky

      Sladkosti a iné jedlo odkladať v skrinke, či vo vreckách detí

       

      A NA ZÁVER.....

      V posledných rokoch sa deti adaptujú v prostredí materskej školy veľmi dobre,

      ťažšie je to s adaptáciou rodičov... Dajte deťom pocítiť, že ste naň hrdí, že ho

      veľmi ľúbite a pobyt medzi kamarátmi je tá najúžasnejšia vec. Strach vo vašich

      červených očiach mu istotu nedodajú. Akékoľvek otázky a obavy riešte

      otvorenou komunikáciou s pani učiteľkami.

       

      Tešíme sa na vás a veríme, že zažijeme s vami, ale hlavne s vašimi deťmi veľa

      veselých zážitkov a nezabudnuteľných chvíľ v materskej škole.

       

      Kolektív MŠ

     • OZNAM PRE RODIČOV NOVOPRIJATÝCH DETÍ

     • POZVANIE RODIČOV NA DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

      PRE NOVOPRIJATÉ DETÍ

      Dňa 26.08. 2022 v čase od 10:00 – do 12:00 hod., otvorí svoje brány naša

      materská škola. Srdečne pozývame všetkých rodičov a detičky na Deň

      otvorených dverí pre novoprijaté deti, ktoré budú navštevovať prevádzku MŠ

      Sídlisko 9. mája a  MŠ Súkennícka 256 od 05. septembra 2022.

       

      Príďte sa zoznámiť s pani učiteľkami, pozrieť v akom prostredí bude Vaše

      dieťa tráviť čas a rozvíjať si svoje schopnosti.

       

      Rodičia budú môcť v pokoji a bez stresov vypísať potrebné dokumenty,

      informovať sa o možnostiach, ktoré materská škola ponúka. Zároveň Vám radi

       zodpovieme všetky otázky ohľadom septembrového nástupu (05.09.2022 

      pondelok) do materskej školy.

       

      Tešíme sa na Vás. :))))

     • AKCIA DŇA V MŠ

     • Zážitok, ktorý sa tak často nezažíva, prežili dnes 16.06.2022 naše deti, keď sme

      MŠ privítali hosťa sokoliara. Predstavil nám nádherných dravcov - sovu

      patagónsku, plamienku driemavú, výra skalného, sokola rároha, myšiaka

      lesného i štvorfarebného. Predviedol deťom umenie sokoliarstva, porozprával o

      tom, koľko trpezlivosti, rešpektu a poznanie  povahy dravcov musí sokoliar

      vynaložiť, keď chce dravca vycvičiť. O tom, že je majstrom svojho umenia

      dokázal pri predvádzaní týchto vzácnych vtákov a jeho úsilie deti odmenili

      veľkým potleskom. V rámci environmentálnej výchovy sa deti oboznámili nielen

      s dravcami, ale aj s ich spôsobom života a potravy. Deti mali možnosť vidieť

      letové schopnosti týchto dravcov, ale aj priamu ukážku lovu jastraba, ktorý

      preletel nad našou MŠ. Deťom sa veľmi páčilo, že mali možnosť tieto dravce aj

      pohladiť či podržať v špeciálnych rukaviciach.

      Prikladáme zopár fotografií z akcie :)))

     • PROJEKT ADOPTUJ SI KRAVIČKU

     • NAŠA KRAVIČKA  „ZVONČEK“

      V tomto školskom roku sa trieda Včielok na Súkenníckej ulici zapojila do

      projektu „ Adoptuj si kravičku „ v ktorom si deti na diaľku mali možnosť

      adoptovať ozajstnú kravičku zo slovenskej farmy a virtuálne sa o ňu starať,

      dozvedieť sa nové informácie zo života hovädzieho dobytku, poľnohospodárov

      a spracovateľov mlieka, či vypestovať u detí pozitívny vzťah ku zvieratám, ako aj

      správne stravovacie návyky. Nám do oka padla kravička, ktorej sme dali meno

       „ZVONČEK“, z farmy PVOD – Kočín. Každý mesiac sme riešili rôzne tvorivé

      a kolektívne úlohy, ako napríklad venček z jesenných listov, farebné mliečne

      kokteily, vianočný stromček z mliečnych výrobkov, jarné vetranie, či darčeky pre

      mamičku...Podstatou tejto hry je výhra v podobe detského ihriska v našej

      školskej záhrade. Veríme, že sme splnili všetko podstatné a potrebné na jeho

      výhru a napäto čakáme na výsledky. Ďakujeme rodičom svojou spoluprácou, či

      už zbieraním EAN kódov, alebo starostlivosťou o kravičku spolu s deťmi :))​​​​​​​

     • PROJEKT MŠ SÍDLISKO 9. MÁJA 322

     • MATEMATICKO-LOGICKÁ OLYMPIÁDA

      Tento rok sa naša MŠ prihlásila do Logickej olympiády pre najmenších.

      Olympiádu absolvovalo 6 detí z triedy predškolákov v MŠ na ulici 9. mája.

       Cieľom Logickej olympiády bolo rozvíjať logické myslenie a zručnosti, ktoré

      budú deti potrebovať pri vstupe do školy. "Obsahom zápolenia bola previerka

      jednoduchých logických funkcií, tvorenia pojmov, dobrej pamäti, počítania a

      precvičovania jemnej motoriky detí predškolského veku. Teda zručností,

      potrebných na úspešné zvládnutie vyučovacích predmetov počas povinnej

      školskej dochádzky.

      Tento rok bol pre nás testovací a veríme, že na budúci školský rok zapojíme do

      súťaže viacero detí.  

      Olympiáda pre najmenších, ktorá sa niesla v duchu motta „Súťažíme, ale

      neprehrávame“ mala u detí veľký úspech s prejavom úprimnej radosti z

      dosiahnutých výsledkov.