• NÁVŠTEVA DRUŽSTVA ŠTERUSY

     • DEŇ MLIEKA

      Pri príležitosti ku „ Dňu mlieka „ 17. 05. 2022 a v rámci  zapojenia sa do projektu

      „ Adoptuj si kravičku“ sa i naše včielky  a lienky vybrali na návštevu PVOD

      Kočín. Skoro ráno sme sa  dopravili na poľnohospodárske družstvo a plní

      očakávania sa tešili čo všetko uvidíme.

       

       Privítal nás milý  pán predseda,  ukázal nám koníky, ktoré potešili detské očko

      i dušičku. Na krásnom, čistom  priestranstve v celom objekte sme navštívili „

      škôlku „ malých teliatok, ktoré boli veľmi hravé, deti si ich mohli pohladiť a za

      odmenu nás všetkých odvďačili svojou nebojácnosťou  a prítulnosťou. Deti

      teliatka veľmi zaujali, ale bol čas pobrať  sa ďalej, nakoľko nastal čas pitia

      mliečka.

       

      Presunuli sme sa k veľkým kravičkám, kde sme uvideli  nášho vytúženého

      „ ZVONČEKA“, ktorý deti vítal pohľadom už  zďaleka. Po návšteve veľkej

      maštale, v ktorej bolo čisto a útulne, za pozdravu kravičiek sa jedna skupinka

      detí išla pozrieť ako sa dojí mliečko, kde nám vysvetlili celý proces  výroby, ako

      aj odvozu. Druhá skupinka sa za ten čas vozila na malom traktoríku, obzrela

      parádne poľnohospodárske stroje najnovšej techniky a myslím, že deti nestačili

      ústa zatvárať.

      Po vzájomnom vymenení sa sme navštívili aj chliev, v ktorom  bývajú prasiatka,

      nakoľko z dôvodu vysokej hygieny sme nemohli dnu, priviezli nám ukázať

      maličké  prasiatko, ktoré si  deti mohli popestovať a to nám za odmenu kvíkalo

      v rukách.

      Ej bolo, že to radosti.-)

      Azda najväčšou atrakciou bol zážitok vidieť práve novonarodené  teliatko, ktoré

      deti privítali potleskom. Jeho  plaché očká nám ale naznačili, aby sme boli

      tichšie a tak si  vychutnali pohľadom aj ostatné „ mamičky kravičky „ čakateľky.

        Po tomto krásnom zážitku a už aj poriadne unavení a vyhladnutí sme sa

      presunuli do jedálne, kde na deti čakalo občerstvenie. Toto dopoludnie sme si

      skvele užili, získali  nové informácie ohľadom života, chovu kravičiek, prasiatok,

      koníkov, ale aj výroby mlieka, či poľnohospodárskej techniky.

      Ďakujeme rodine Puvákovej za pozvanie i občerstvenie pre  deti a dúfame, že

      v tejto tradícii zotrváme😊

     • DEŇ V MŠ

     • SFÉRICKÉ KINO V MATERSKEJ ŠKOLE

      Do našej materskej školy prišlo 05.04.2022 „Sférické kino". Je to sférický

      projekčný systém, ktorý poskytuje deťom nový spôsob vzdelávania. Deti mali vo

      vnútri pojazdnej kupoly sférický 360° výhľad, ako v žiadnom mobilnom kine. So

      zatajeným dychom sledovali príbeh o strome a jeho živote. Sférické kino je

      jedinečné v tom, že deti sa stali akoby priamym účastníkom deja. Bol to

      nezabudnuteľný zážitok nie len pre deti, ale aj pre dospelých.

     • AKCIA DŇA V MATERSKEJ ŠKOLE

     • „SVETOVÝ DEŇ VODY”

      V našej materskej škole si každoročne pripomíname „Svetový deň vody “, ktorý

      je stanovený na 22. marca. Pri tejto príležitosti sme v rámci celého dňa pripravili

      viacero aktivít pod názvom „Putovanie kvapky”. Aktivity boli smerované

      k uvedomeniu si významu vody pre život ľudí, zvierat aj rastlín, k nutnosti ju

      chrániť a vodou šetriť, pretože je obrovský dar prírody a bez nej by nebol možný

      život na Zemi. Pútavou formou o  kvapkách sa deti oboznámili s významom

      a kolobehom vody na Zemi. Kolobeh vody v prírode mali možnosť pochopiť

      krátkym príbehom: „Ako vrátilo slniečko šteniatku vodu“ Vnímaním zvukov a

      rozoznávaním zvukov potoka, mora či dažďových kvapiek sa rozvíjalo sluchové

      vnímanie u detí. Počas tohto dňa deti pracovali rôznymi výtvarnými technikami.

      Deti vytvárali plagát, ako z oblakov padá dážď na kvety, maľovali vodné kvapky,

      naučili sa skladať čiapky, papierové lodičky, ktoré nám na hladine vody plávajú,

      hrali sa na malých rybárov, ktorí chytajú rybky vypracovali pracovné listy k

      danej téme.   Vyrobili si čelenky s kvapkou vody, ktoré využívali pri rôznych

      pohybových i dramatických hrách. Mali jedinečnú príležitosť vlastnými

      zážitkami, skúsenosťami, pozorovaním a objavovaním, formou zážitkového

      učenia si vyskúšať jej podoby, zahrať sa s ňou, odmerať jej teplotu, objem, chuť

      či iné vlastnosti. Najviac sa deťom páčilo experimentovanie s vodou, keď si

      mohli vyskúšať jej vlastnosti a reakcie pri zaujímavých pokusoch. Na vychádzke

      k potoku si predškoláci všímali a veľmi kriticky vnímali znečistenie blízkeho

      potoka pri púšťaní lodičiek do Holešky. Počas celého dňa mali deti zabezpečený

      pitný režim čistou, zdravou vodou.

      Vieme, že nevonia, nemá farbu, ale zato má neuveriteľnú moc a je

      nenahraditeľná. Učíme sa spoznávať a pochopiť kde mizne, odkiaľ k nám

      prichádza a aké čary dokáže.

      Presvedčte sa s nami…..