• VÍTANIE JARI

     • „VYNÁŠANIE MORENY“

      Príchod najkrajšieho ročného obdobia bol oddávna spájaný s rôznymi ľudovými

      tradíciami. Naša materská škola si ctí tradície našich starých rodičov a ani tento

      rok sme na ne nezabudli. Opäť sme vyhnali  zimu usporiadaním jarnej akcie

      Vynášanie Moreny. Príchod jari sme oslávili v pondelok 21.03.20222, ktorý bol

      pre našich škôlkarov veselý a radostný. Stretli sme sa všetky triedy v areáli

      školského dvora, aby sme slamenú devu odetú do ženských šiat vyniesli od nás

      preč. Zobrali sme Morenu a spoločne v jarnom sprievode za spevu, sme ju

      niesli ulicami Vrbového, kde sme odchádzali k potoku Holeška v blízkosti MŠ.

      Ľudovými piesňami, riekankami, jarnými vyvolávačkami a hrami sme privolávali

      vytúženú jar.

      Morenu sme zapálili, hodili do vody a spoločne sa tešili na prichádzajúce jarné

      dni plné slniečka, spevu vtáčikov a vône prvých kvetín. Aj takto sme dali zime

      definitívne najavo, že už chceme jar! Aby zima nadobro odišla a krásna jar aby

      sa rozvinula do svojej zelenej krásy.

     • AKCIA DNEŠNÉHO DŇA

     • KARNEVALOVÉ VESELIE V NAŠEJ MŠ

      Prišiel..... Ten najočakávanejší deň o ktorom sa spieva aj v známej detskej piesni

      Mira Jaroša, kde detské očká žiarlili radosťou, úprimnosťou, zvedavosťou,

      proste takou ako to len ony vedia!  Keď sa vysloví slovo „ KARNEVAL“,

      predstavíme si pod ním symbol veselosti, zábavy, hodovania, tanca...

      A práve dnes sme taký úžasný deň prežili. Už od skorého rána sa v krásne

      a vkusne vyzdobených triedach promenádovali tie najkrajšie masky. Či to bol

      lev, princezné, ježibabky, indiáni, bojovníci, spidermani, minecrafťáci, všetky boli

      tak krásne a milé, že sa nedá povedať o niektorej, že je najkrajšia. Ale o tom to

      predsa vôbec nie je.

       My sme vďaka programu, ktorý zabezpečili šikovné pani

      učiteľky, prežili deň plný tanca, smiechu, spontánnosti pri  rôznych  balónových,

      stoličkových či súťaživých hrách, spoločným predstavovaním jednotlivých

      masiek sme sa na chvíľu ocitli v rozprávke, super občerstvením a skvelou

      tombolou vďaka úžasným rodičom mali deti azda tú najväčšiu radosť z výhry.

      Tento skvelý deň zavŕšila diskotéka, pri ktorej sme všetky pojedené dobroty

      vytriasli zo seba 😊

      Myslím, že každé dieťa si z tohto dníka odnieslo nielen skvelé zážitky, či

      odmenu, ale hlavne myšlienku, že o rok sa stretneme zas a určite v iných

      maskách....okrem našich predškolákov, ktorí už budú pilní žiačikovia, ale

      pomocou fotografií si kedykoľvek môžeme zaspomínať na tento kúzelný deň. 

     • MOŽNOSTI VYUŽITIA HRY S LEGOM

     • LEGO DNI - HRÁME SA S LEGOM

      LEGO je pre dieťa zaujímavé, pretože pri hre s ním okamžite funguje spätná

      väzba OKO – MOZOG – RUKA. Keď si z LEGA niečo postaví, rozpráva o tom, čo

      vytvorilo, oživuje tento model. Už mnohokrát sme premýšľali, nad tým, ako

      využiť množstvo lega, ktoré sa nachádza v našej  materskej škole. LEGO je

      naozaj skvelá pomôcka, ktorá ovplyvňuje rozvoj jemnej motoriky, pozornosti,

      vytrvalosti, fantázie, tvorivosti, podporuje proces socializácie samotného

      jedinca, ale aj celého kolektívu. Keď sa povie LEGO, tak nás napadnú iba

      domčeky, hasičské stanice. Čo tak niečo skúsiť niečo kreatívnejšie? Vaše deti

      s pani učiteľkami si pre Vás pripravili inšpiratívne stavby z LEGA. O zábavu mali

      celý deň postarané. Atmosféru stavieb dotvárali rôznymi druhmi panáčikov,

      prírodnín, rôzneho materiálu. Nechajte sa inšpirovať stavbami vašich detí,

      nakoľko hra predstavuje v živote dieťaťa najprirodzenejšiu činnosť,

      prostredníctvom ktorej absorbuje do vlastného vedomia obrovské množstvo

      poznatkov, podnetov, skúseností.


      Hra s legom má nekonečne veľa možností, a preto: „S legom sa hrajme, svet

      spoznávajme!“